Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Heb ik recht op educatief verlof?

Ik ben van plan om volgend jaar een bijkomende opleiding te volgen. Die staat los van mijn huidige job en ik betaal de opleiding zelf. Heb ik recht op educatief verlof? Zijn er andere tegemoetkomingen van de overheid?

(netto) - Voor werknemers in de privésector heeft de wetgever het recht op betaald educatief verlof in het leven geroepen.  Zo kunt u zich bijscholen, nieuwe competenties verwerven en zelfs een nieuwe
professionele weg inslaan. Ook in het bedrijfsleven geniet u die maatregel, omdat goed opgeleid personeel een belangrijke bouwsteen vormt voor een optimaal presterende economie.
Het principe is eenvoudig: u volgt een opleiding en u krijgt daarvoor van uw werkgever een bepaald aantal verlofuren per jaar. Tijdens die afwezigheid betaalt de werkgever uw loon tot een bepaald bedrag uit. Hij krijgt die loonkosten terugbetaald door de overheid. Normaal betaalt u de opleiding zelf, al staat dat niet zo in de wet.

Voor wie?

Alle voltijdse werknemers in de privésector hebben recht op educatief verlof. Ook als u deeltijds werkt, heeft u daar recht op, op voorwaarde dat u minstens 80 procent of in een variabel uurrooster werkt. Werkt u tussen 50 en 80 procent dan kunt u een beperkt aantal opleidingen volgen binnen het wettelijk stelsel van betaald educatief verlof.
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, hoeft de opleiding niet in verband te staan tot uw huidige job. Er hoeft zelfs geen link te zijn tussen de opleiding en de activiteit van de werkgever. Maar de opleiding moet wel erkend zijn binnen het wettelijk kader van het betaald educatief verlof. Twijfelt u of een opleiding erkend is, dan kunt u dat navragen  bij de directie van het betaald educatief verlof via educatief.verlof@werk.belgie.be.   

Hoeveel dagen afwezig?

In principe kunt u evenveel uur van het werk afwezig zijn als het aantal uur dat overeenstemt met de opleiding. Alleen de werkelijk gevolgde uren opleiding geven recht op afwezigheid. Volgt u een taalcursus van 50 uur, dan kunt u 50 uur betaald educatief verlof opnemen. Het aantal vrije uren is wel begrensd tot een jaarlijks plafond. Valt de opleiding samen met het normaal arbeidsrooster, dan gelden de volgende grenzen. Voor deeltijdwerkers gelden de maxima in verhouding tot hun wekelijkse arbeidstijd.

Jaarlijks plafond educatief
Maximaal aantal uur
Beroepsopleiding 100
Algemene opleiding 80
Beroepsopleiding+Algemene opleiding 100
Universitaire opleiding+universitair niveau 120
Taalopleiding 80
Taalopleiding+Beroepsopleiding 100
Als opleiding samenvalt met normale arbeidsrooster
Maximaal aantal uur
Beroepsopleiding 120
Algemene opleiding 80
Beroepsopleiding+Algemene opleiding 120

Wat met uw loon?

Tijdens uw afwezigheid is uw werk­gever verplicht het normale loon door te betalen. Er geldt wel een wettelijke begrenzing tot een bepaald bedrag. Voor het schooljaar 2009 – 2010  bedroeg dat 2.601 euro bruto per maand.  Ligt uw loon hoger, dan kan uw werkgever het loon voor de uren betaald educatief verlof beperken. De werkgever kan een forfaitaire terugbetaling krijgen voor de loonkosten tijdens de uren educatief verlof bij de FOD Werk­gelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.  

Lees meer over opleidingscheques

Goed om te weten
  • Vanaf het moment waarop u een aanvraag indient om betaald educatief verlof te genieten, geldt er ontslagbescherming.  De werkgever kan u nog ontslaan, maar alleen om redenen vreemd aan de aanvraag. Hij zal die moeten bewijzen. Slaagt hij daar niet in, dan is hij een extra vergoeding van 3 maanden loon verschuldigd. De periode van ontslagbescherming eindigt bij het einde van de opleiding.

  • De precieze uren van uw afwezigheid spreekt u met de werkgever af. 

Vanaf het moment waarop u een aanvraag indient om betaald educatief verlof te genieten, geldt er ontslagbescherming.  De werkgever kan u nog ontslaan, maar alleen om redenen vreemd aan de aanvraag. Hij zal die moeten bewijzen. Slaagt hij daar niet in, dan is hij een extra vergoeding van 3 maanden loon verschuldigd. De periode van ontslagbescherming eindigt bij het einde van de opleiding.

De precieze uren van uw afwezigheid spreekt u met de werkgever af. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud