Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Herfstvakantie verlengd. Hoe werk en zorg voor kinderen combineren?

De herfstvakantie wordt verlengd tot woensdag 11 november. Wat zijn uw opties om in opvang te voorzien voor uw kinderen?
©Hollandse Hoogte / Harold Versteeg

Door het toenemend aantal coronabesmettingen besliste Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zondag dat de herfstvakantie verlengd wordt. ‘Op basis van wat de experts en de virologen ons zeggen is het beter een langere adempauze te nemen’, zei Weyts daarover.

Woensdag 11 november is een wettelijke feestdag, maar op maandag 9 en dinsdag 10 november moeten schoolgaande kinderen ook thuisblijven. Het systeem van het coronaouderschapsverlof liep af op 30 september. Welke opties hebt u om de opvang te combineren met uw werksituatie?

Thuiswerken

Veel mensen werken opnieuw verplicht thuis, maar werk en de zorg voor kinderen combineren is geen ideale situatie. ‘U kunt uw werkgever wel vragen een aangepast uurrooster te hanteren’, zegt Nele Mertens van het hr-dienstenbedrijf Acerta.

Vakantiedagen opnemen

Ook vakantie- of recuperatiedagen opnemen is een mogelijkheid. ‘Als u nog vakantiedagen hebt, kunt u die gebruiken om de extra dagen te overbruggen’, zegt Mertens. ‘Uw werkgever moet wel zijn akkoord geven.’

Verlof om dwingende redenen

Een werkgever kan verlof om dwingende redenen niet weigeren. Een dwingende reden is een onvoorzienbare gebeurtenis die losstaat van het werk en de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vraagt. U ontvangt dan wel geen loon en het is beperkt tot tien dagen per jaar.

Verlof zonder wedde

‘Als uw vakantiedagen al opgenomen zijn, kunt u een dag verlof zonder wedde aanvragen’, zegt Mertens. ‘Ook in dat geval moet uw werkgever zijn fiat geven.’ Verlof zonder wedde is niet afdwingbaar.

Via het systeem van tijdelijke werkloosheid kunt u afwezig zijn van het werk als er geen alternatieve opvang mogelijk is.

Nele Mertens
juridisch adviseur Acerta

Tijdelijke werkloosheid

Een laatste optie is de tijdelijke werkloosheid. ‘Via dat systeem kunt u afwezig zijn van het werk als er geen alternatieve opvang mogelijk is’, zegt Mertens. ‘De school van uw kind moet wel de volledige of gedeeltelijke sluiting attesteren via het sluitingsattest van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Dat is overigens niet het geval voor de vakantieperiode van 2 tot 6 november.’ Dat is een gewone vakantieweek waarin de overmacht niet van toepassing is.

Gemotiveerd tijdskrediet

Met dit systeem kunnen werknemers uit de privésector hun loopbaan voltijds of deeltijds onderbreken om voor iemand te zorgen. Het tijdskrediet moet altijd gemotiveerd zijn. De duur hangt af van het motief. Voor de zorgmotieven is de maximumduur 51 maanden. Het systeem is echter niet bedoeld om ad hoc en op korte termijn twee dagen opvang te regelen.

Ouderschapsverlof

Het ouderschapsverlof moet beginnen voor uw kind 12 jaar wordt. In de 15 maanden voor de aanvraag moet u minstens 12 maanden een arbeidsovereenkomst hebben bij uw werkgever. Die mag het ouderschapsverlof niet weigeren. Net als het gemotiveerd tijdskrediet is ook dit systeem echter niet bedoeld om ad hoc en op korte termijn twee dagen opvang te regelen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud