Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe financieel interessant is een leasefiets voor u?

We fietsen steeds vaker naar het werk. Dat veel werkgevers die gefietste woon-werk­kilometers vergoeden, is aantrekkelijk, en kan u ertoe aanzetten een bedrijfsfiets te nemen. Maar wat wint u precies door een fiets te huren die u aan het einde van de rit ook kunt kopen?
©Frank Toussaint

Bedrijven willen hun werknemers steeds meer op de fiets krijgen. In dat verband heeft  het algemeen paritair comité van de bedienden (PC 200) in het akkoord voor de jaren 2019-2020 ook een verplichte fietsvergoeding opgenomen.

In het akkoord staat dat vanaf 1 juli 2020 werknemers verplicht een vergoeding van 10 cent per kilometer moeten krijgen als ze met de fiets naar het werk komen. Het maximum bedrag dat ze per dag betaald kunnen krijgen ligt op 4 euro.

‘Dit bedrag is niet cumuleerbaar met andere tussenkomsten voor het woon-werktraject, met uitzondering van tussenkomst voor openbaar vervoer, nuanceert Veerle Michiels, juridisch adviseur van het kenniscentrum van de hr-dienstengroep SD Worx. ‘Een werkgever die bijvoorbeeld tussenkomt in de kosten via terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen, of door betaling van een vergoeding voor het gebruik van de eigen wagen, is dus niet verplicht de fietsvergoeding te betalen.’

Nu zijn er ook al heel wat bedrijven die uit eigen  beweging een fietsvergoeding betalen. Die vergoeding mag maximaal 24 cent per effectief gefietste woon-werkkilometer bedragen. Anders zouden de bedragen onderworpen zijn aan socialezekerheidsbijdragen en belastingen.

De verplichte vergoeding binnen paritair comité 200 zal er zo goed als zeker voor zorgen dat het aantal werknemers dat voor de fiets kiest nog verder aangroeit. De beslissing kan echt wel een multiplicatoreffect hebben aangezien onder het paritair comité 200 meer dan 50.000 werkgevers met samen meer dan 400.000 bedienden vallen.

Als de belangstelling van hun werknemers voor de fiets groeit, zullen nog meer bedrijven dan vandaag ertoe komen om in het kader van een flexibele verloning leasefietsen aan te bieden. ‘De voorbije jaren is het aantal leasefietsen in omloop elk jaar zowat verdubbeld,’ zegt Joep Kempen, ceo van fietsleasemaatschappij Cyclis ‘Een exacte schatting is moeilijk te maken, maar momenteel moeten er tussen de 45.000 en de 50.000 in gebruik zijn.’

De vraag is: hoe interessant is zo’n huurfiets die u aan het einde van de rit de uwe kunt maken?

Hoe kunt u een fiets leasen via uw werkgever?

Een leasefiets maakt vaak deel uit van een zogeheten cafetariaplan, een verloning op maat van de werknemer tegen dezelfde kosten voor de werkgever. Bij zo’n plan vervangt een budget een deel van het extralegale verloningspakket, inclusief de werkgeverskosten. In de praktijk beschikt u aan het einde van de maand over een iets lager nettoloon en krijgt u een ander voordeel, zoals een leasefiets, tegen een voordeliger bedrag.

 ‘Een leasefiets financieren door het brutoloon te heronderhandelen kan enkel als uw loon boven het sectorale, minimale baremaloon ligt’, zegt Kempen. ‘Onder dat minimumloon duiken door een werknemer andere voordelen toe te kennen is niet toegestaan.’ In de privésector is dat meestal geen probleem, maar in de publieke sector - ook in het onderwijs - kan dat niet, omdat het loon van ambtenaren altijd volgens barema’s wordt bepaald. ‘In de publieke sector kan een leasefiets dus alleen met het nettoloon verrekend worden, maar voor een werknemer is dat niet voordeliger.’

Een leasefiets kan binnen het budget vallen dat u voor uw bedrijfs­wagen krijgt.
Veerle Michiels
Juridisch adviseur bij SD Worx

Een leasefiets kan ook binnen het leasingbudget vallen dat u voor uw bedrijfswagen krijgt. ‘Een werknemer kan kiezen voor een kleinere auto of hij kan sommige accessoires laten vallen en het vrijgekomen budget aan een fiets besteden’, zegt Michiels. ‘Op die manier beschikt hij over een auto en een fiets zonder dat zijn nettoloon beïnvloed wordt.’

Waarom is een fiets leasen interessant?

Als u een fiets nodig hebt en u krijgt de kans die via uw werkgever te leasen, is dat vaak financieel interessant. Welke fiets kunt u meestal zelf bepalen. De keuze van merken en modellen is doorgaans breed.

 Stel dat u een elektrische fiets met een winkelwaarde van 2.500 euro op het oog hebt. Dan is de maandelijkse leaseprijs over 36 maanden 108 euro, btw inbegrepen. Daarin zit de fiets, een omniumverzekering, de pechverhelping, een onderhoudspakket voor 300 euro en de ‘ontzorging’, de administratie die de leasingmaatschappij voor haar rekening neemt.

Uw brutomaandloon daalt in dat geval met 74 euro, wat netto 41 euro is. Over de hele leaseperiode betaalt u dus 1.476 euro (36 maanden x 41 euro). Betaalt u na vier jaar de restwaarde van 400 euro (16% van de aankoopwaarde), dan is de fiets voor 1.876 euro van u, ofwel 624 euro of 25 procent minder dan de oorspronkelijke winkelwaarde.

Als u een particulier bent, is een leasefiets financieel niet interessant, omdat u het volledige bedrag voor uw rekening moet nemen. 

Als u een nieuwe fiets wilt, maar niet meteen het volledige bedrag wenst te betalen, is een fietslening een oplossing. Stel dat u een fiets van 2.000 euro koopt en daar 1.500 euro voor leent, dan betaalt u daar bij KBC 0,80 procent rente op.  Daarvoor betaalt u over twee jaar maandelijks 63 euro terug, wat neerkomt op 1.512 euro in totaal.


Bent u verplicht een onderhoudscontract te nemen?

‘Wat precies in het leasepakket zit, wordt doorgaans met de werkgever afgesproken’, zegt Kempen. Bij zijn leasemaatschappij, Cyclis, is de omniumverzekering verplicht en zijn het onderhoudscontract en de pechverhelping optioneel. ‘Al merken we dat de meeste klanten het volledige pakket kiezen.’ 

Het standaardcontract voor onderhoud bedraagt bij Cyclis 300 euro over een periode van 36 maanden, maar u bent vrij dat bedrag aan te passen. Sommigen vinden het onderhoudsbedrag aan de hoge kant, anderen weten het aanbod naar waarde te schatten, klinkt het. ‘Voor een elektrische fiets is 400 euro een realistisch bedrag omdat de remmen geregeld aan vervanging toe zijn’, zegt Michiels, die zelf een fiets least.

Hoe vaak moet u met uw fiets naar het werk rijden?

De fiets moet ‘daadwerkelijk’ gebruikt worden om naar het werk te rijden, schrijft de wet voor. Nader wordt de term ‘daadwerkelijk’ niet gespecificeerd. U kunt dus zelf invullen op welke manier u ‘daadwerkelijk’ van u leasefiets gebruikmaakt. U bent niet verplicht het volledige traject met de fiets af te leggen. Van thuis naar het station fietsen en voortreizen met de trein is mogelijk. 

Het hele traject met de leasefiets afleggen moet niet. Van thuis naar het station rijden en voortreizen met de trein is mogelijk.

Voor de fiscus en de werkgever is het onbegonnen werk systematisch te controleren of u met uw fiets pendelt. ‘Sommige bedrijven laten werknemers met een leasefiets een verklaring op eer ondertekenen’, zegt Veerle Michiels van SD Worx. ‘Dat werkt: mensen zijn doorgaans eerlijk.’

Betaalt u belastingen op uw bedrijfsfiets?

Bij een bedrijfswagen wordt voor de privékilometers door werkgevers een voordeel alle aard (VAA) in rekening gebracht. Dat forfaitaire bedrag is afhankelijk van de cataloguswaarde, de CO-uitstoot en de ouderdom van de auto en staat in feite niet in verhouding tot het werkelijke voordeel dat uw bedrijfswagen vertegenwoordigt. Een VAA wordt als een inkomen belast.

Voor een bedrijfsfiets wordt geen VAA toegekend als u de fiets ‘daadwerkelijk’ gebruikt om te pendelen. Doet u dat niet, dan betaalt u belastingen op de werkelijke waarde. Bedrijfsfietsen zijn sinds 2017 ook vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen. Al geldt ook dan de voorwaarde dat u uw bedrijfsfiets niet enkel privé gebruikt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud