Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe profiteert u van tijdskrediet?

Tijdskrediet en ouderschapsverlof waren nog nooit zo populair. Wat moet u weten als u wil profiteren van deze systemen om werk en privéleven beter op elkaar af te stemmen?
©tijd

Nooit eerder maakten zoveel werknemers gebruik van tijdskrediet en ouderschapsverlof. In de eerste zeven maanden van 2011 namen 53.675 Belgische werknemers ouderschapsverlof en nog eens 135.048 andere personeelsleden namen tijdskrediet op. Dat blijkt uit cijfers van de RVA die het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) kon inkijken. Het ouderschapsverlof kende in vijf jaar tijd een stijging met 57 procent, tijdskrediet een toename met 21 procent.

Werkgeversorganisaties, zoals het NSZ maar bijvoorbeeld ook het VBO of Unizo, vragen al langer om de wildgroei aan het aantal systemen loopbaanvermindering aan banden te leggen. Nu de onderhandelaars onder leiding van Di Rupo stilaan het sociaal-economische luik van de regeringsonderhandelingen aanvatten, brengen zij die vraag opnieuw onder de aandacht. Het NSZ herhaalt zijn standpunt dat de situatie onhoudbaar en onbetaalbaar is geworden.

Misschien zetten de pleidooien om zulke systemen af te schaffen u wel aan om er nog gauw van te profiteren. Want u weet nooit of de regering ze zal beperken of zelfs volledig zal schrappen in haar zoektocht naar 7 tot 8 miljard besparingen voor 2012. Wat moet u weten als u overweegt tijdskrediet of ouderschapsverlof op te nemen?

Wat is tijdskrediet?

Met tijdskrediet kunnen bedienden en arbeiders in de privésector tijdelijk minder werken. Dat kan bijvoorbeeld om uw kinderen op te voeden, om zieke familieleden te helpen, om opnieuw te gaan studeren, maar ook om een reis te maken of om gewoon wat uit te rusten.

Als u werkt in een bedrijf met meer dan 10 werknemers en minder dan 5 procent van de werknemers maakt gebruik van het systeem, dan is tijdskrediet een recht. Meer informatie over het tijdskrediet vindt u op de site van de RVA.

Hoeveel minder werken?

U kunt volledig stoppen met werken, maar het kan ook gedeeltelijk. In dat geval kunt u ofwel halftijds gaan werken ofwel vier vijfde.

De minimum- en maximumduur van het tijdskrediet zijn afhankelijk van een aantal factoren. In het algemeen geldt dat u minstens 3 maanden en maximaal 12 maanden kunt genieten van voltijds tijdskrediet.

Wanneer u 50 jaar of ouder bent en deeltijds (halftijds of vier vijfde) wenst te werken, kunt u tijdskrediet krijgen tot uw pensioen (ongeacht uw leeftijd).

Hoeveel verdient u als u tijdskrediet opneemt?

Tijdens de periode van het tijdskrediet ontvangt u ter compensatie van het loonverlies een maandelijkse uitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Het bedrag dat u ontvangt is forfaitair. Het hangt niet af van uw oorspronkelijke loon, maar het varieert wel op basis van:

  • uw anciënniteit bij de werkgever bij wie u het tijdskrediet aanvraagt: werkt u er minder dan 2 jaar, dan ontvangt u geen uitkering.
  • uw burgerlijke stand: alleenstaanden ontvangen een hoger bedrag dan werknemers die gehuwd zijn of wettelijk samenwonen.
  • uw leeftijd: bent u ouder dan 51, dan ligt het bedrag hoger.  

MEER WETEN over ouderschapsverlof en andere thematische verlofen? Lees Zin om even minder te werken.

Impact op uw pensioen?

De periode van tijdskrediet telt, met een maximum van 3 jaar, volledig mee voor het opbouwen van uw pensioenrechten.

MEER WETEN over de impact op uw pensioen? Lees Kan u ook minder werken via tijdskrediet?

Hoe aanvragen?

De werknemer moet het tijdskrediet aanvragen. De werkgever moet hier mee akkoord gaan.

Netto geeft u een modeldocument zodat u uw aanvraag correct kunt indienen bij uw werkgever. U vult gewoon uw gegevens in en schrapt de opties die niet voor u van toepassing zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud