Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Hoe vakantie nemen als u geen wettelijke vakantiedagen hebt

Wie vorig jaar weinig of niet gewerkt heeft, heeft amper of geen wettelijke vakantiedagen. Gelukkig zijn er alternatieven.
Advertentie
De alternatieve formules zijn altijd vrijblijvend, een werknemer kan er nooit toe verplicht worden. ©Belga

Werknemers die betaald vakantie willen nemen, moeten vorig jaar gewerkt hebben. Ze bouwen in het jaar dat ze werken vakantierechten op voor het volgende kalenderjaar. Daardoor hebben ze recht op enkelvoudig en dubbel vakantiegeld. Met het enkelvoudige vakantiegeld wordt hun loon op vakantiedagen doorbetaald. Daarnaast is er een vakantietoeslag - het dubbel vakantiegeld - die meestal in mei wordt betaald.

Wie een jaar voltijds aan de slag was, heeft recht op vier weken betaalde vakantie. Jongeren die in juni vorig jaar afgestudeerd zijn en onmiddellijk aan het werk gingen, kunnen hoogstens twee weken betaalde vakantie opbouwen. Wie het hele jaar werkloos was, heeft dit jaar geen wettelijke vakantie.

Toch kan ook wie weinig of niet gewerkt heeft vrij nemen. Niet met wettelijke vakantiedagen, maar met andere formules. ‘Die mogelijkheden zijn altijd vrijblijvend. Een werknemer kan nooit verplicht worden ze op te nemen’, zegt Stijn Demeestere, advocaat arbeidsrecht bij Laga.

Jeugd- of seniorvakantie

De jeugdvakantie is er speciaal voor jongeren die vorig jaar hun studies hebben beëindigd. De voorwaarde is dat ze aan het einde van het jaar niet ouder dan 25 jaar waren en dat ze in 2017 minstens een maand als loontrekkende in de privésector hebben gewerkt. De seniorvakantie is een variant voor vijftigplussers die na een periode van werkloosheid of invaliditeit (langer dan één jaar ziek) het werk hervatten.

20
De eventuele wettelijke vakantiedagen kunnen tot maximaal 20 dagen aan gevuld worden met jeugd- of seniorvakantie.

Met jeugd- of seniorvakantie kunnen de eventuele wettelijke vakantiedagen aangevuld worden tot 20 dagen voor wie in een vijfdagenweek werkt. De dagen kunnen in één of meerdere keren worden opgenomen, maar alleen als alle wettelijke vakantiedagen opgesoupeerd zijn.

Op een vakantiedag betaalt de werkgever geen loon, maar krijgt de werknemer een uitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Die bedraagt 65 procent van het brutoloon in de eerste maand waarin de vakantie wordt genomen, met een plafond van 2.252,94 euro per maand.

Europese vakantie

Europese vakantie - officieel aanvullende vakantie - is er voor iedereen die (opnieuw) begint te werken. Ze wordt opgebouwd en opgenomen in het jaar dat iemand werkt. Zodra een aanloopperiode van minstens drie maanden achter de rug is, kan de werknemer vakantie nemen. Vanaf de laatste week van die aanloopperiode heeft een bediende recht op vijf vakantiedagen (zes in een zesdagenstelsel). Na de aanloopperiode is dat twee dagen per maand als in een zesdagenstelsel gewerkt wordt. Bij andere arbeidsstelsels is dat naar verhouding van dat arbeidsstelsel.

Op die vakantiedagen betaalt de werkgever bedienden het gewone loon uit, arbeiders krijgen een vergoeding van een vakantiefonds. Dat is altijd een voorschot op het dubbele vakantiegeld van het volgende jaar en wordt later verrekend. De werknemer financiert zijn vakantiedagen dus zelf. ‘Aanvullende vakantie kan niet gecombineerd worden met jeugd- of seniorvakantie. Werknemers moeten voor zichzelf uitmaken welke formule het voordeligst is’, zegt Demeestere.

Onbetaald verlof

Voor wie niet op bovenstaande systemen kan terugvallen, kan onbetaald verlof (verlof zonder wedde) een uitweg bieden. Kan, want de werkgever moet akkoord gaan. Omdat met onbetaald verlof de arbeidsovereenkomst wordt geschorst, doet u er goed aan de voorwaarden op papier te zetten. Zo kan vastgelegd worden hoeveel dagen onbetaald verlof kunnen worden opgenomen en wanneer ze ingaan.

Ook onbetaald verlof kan een uitweg bieden, maar daar moet de werkgever wel mee akkoord gaan.

‘De extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, een bedrijfswagen en een gsm vallen in die periode weg. Er kunnen afspraken gemaakt worden dat de bedrijfswagen behouden wordt, maar dan zonder tankkaart’, zegt Demeestere. ‘Besef ook dat verlof zonder wedde gevolgen op langere termijn heeft.’ De periode wordt niet mee opgenomen in de berekening van de wettelijke verlofdag voor het volgende jaar, in de berekening van de eindejaarspremie of van de wachttijd om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud