Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe werkt het corona-ouderschapsverlof?

Als het u in de komende maanden moeilijk valt om uw werk te combineren met de zorg voor jonge kinderen, dan kunt u ouderschapsverlof omwille van corona aanvragen. Volgens de afgelopen weekend goedgekeurde regeling kan het verlof worden opgenomen tussen 1 mei en 30 juni.
©Photo News

Het werd al een tijd aangekondigd dat er een mogelijkheid zou komen om extra ouderschapsverlof te nemen tussen 1 mei en 30 juni. Maar de besluitvorming raakte niet snel genoeg rond. Zaterdag kwam het coronaverlof opnieuw ter sprake op de superkern. Daar kwamen de partijen overeen dat het stelsel met terugwerkende kracht zou worden ingevoerd. De ministerraad heeft het besluit nu geofficialiseerd.

Wat is het?

Om het voor ouders makkelijker te maken om werk en opvang van hun kinderen te combineren, komt er een nieuw kortlopend corona-ouderschapsverlof. Dat kan opgenomen worden door ouders met minstens een kind tot 12 jaar of een kind met een handicap tot 21 jaar. Ook adoptieouders vallen onder de regeling.

Hoe werkt het?

Het corona-ouderschapsverlof lijkt in de meeste opzichten op het ‘gewone ouderschapsverlof’. Maar er zijn toch ook enkele verschillen.

Werknemers zullen al na één maand in dienst te zijn bij een werkgever het corona-ouderschapsverlof kunnen aanvragen. Voor het gewone ouderschapsverlof moet een werknemer minstens 12 maanden bij een werkgever aan de slag zijn.

U kunt kiezen voor een 1/5 onderbreking, maar daarvoor moet u wel een voltijdse betrekking hebben. Daarnaast is het ook mogelijk om halftijds te onderbreken, maar daarvoor moet u minstens 75 procent tewerkgesteld zijn. Bij het gewone ouderschapsverlof is het ook mogelijk om het werk volledig te onderbreken, maar dat kan dus met deze speciale formule van ouderschapsverlof niet.

Wie het speciale ouderschapsverlof wil opnemen moet zijn werkgever ten minste drie dagen op voorhand inlichten. De werkgever zal voor het corona-ouderschapsverlof wel altijd zijn akkoord moeten geven. Dit is anders voor de ‘gewone’ vormen van ouderschapsverlof. Wie daarvoor voldoet aan de voorwaarden, kan door de werkgever niet zomaar worden geweigerd, aangezien het ouderschapsverlof immers een recht is.

In akkoord met de werkgever kan een lopend ouderschapsverlof worden omgezet in corona- ouderschapsverlof. De opname van dit verlof heeft geen impact op het saldo van het gewone ouderschapsverlof. Het komt dus bovenop de bestaande mogelijkheden.

Wat betekent het financieel?

De vergoedingen voor het gewone ouderschapsverlof werden als basis genomen. Wie jonger is dan 50 en samenwonende ouder is krijgt bij 1/5 ouderschapsverlof een nettobedrag van 119,68 euro van de RVA uitbetaald. Voor halftijds ouderschapsverlof is dat 352,77 euro. Wie ouder is dan 50 krijgt als samenwonende ouder respectievelijk 179,52 en 475,58 euro. Voor een alleenwonende ouder bedraagt de nettovergoeding 231,98 euro bij 1/5 ouderschapsverlof en 579,95 euro bij halftijds ouderschapsverlof. De bedragen voor het halftijds ouderschapsverlof gelden voor een voltijdse werknemer en worden pro rata verminderd voor een deeltijdse werknemer.

Minister van Werk Nathalie Muylle maakte zondag bekend dat deze bedragen met 25 procent zullen worden verhoogd. 

Het corona-ouderschapsverlof is in principe een eindig verhaal. Maar los van deze oplossing om tijd voor de kinderen te maken, zijn er nog andere mogelijkheden. Denk hierbij onder andere aan tijdskrediet en onbetaald verlof. De Netto-redactie zette het afgelopen weekend de mogelijkheden op een rij.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud