Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe wordt het overbruggingsrecht belast?

Het crisisoverbruggingsrecht - een soort werkloosheidsuitkering voor zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis hun activiteiten moesten onderbreken - zal aan 16,5 procent belast worden.
©katrijn van giel

Dat blijkt uit een omzendbrief van de federale overheidsdienst Financiën.

Ook voor de coronacrisis hadden zelfstandigen recht op een uitkering als ze hun activiteiten stopzetten. Maar ze konden pas na een maand een beroep doen op dat overbruggingsrecht.

Tijdens de coronacrisis werd de toegang tot het overbruggingsrecht vergemakkelijkt. Was u verplicht uw zaak te sluiten, dan kon u al vanaf de eerste sluitingsdag gebruikmaken van het crisisoverbruggingsrecht. Bleef u dicht uit voorzorg voor de verspreiding van het coronavirus, dan had u na zeven kalenderdagen recht op het crisisoverbruggingsrecht.

Het bedrag van de uitkering is forfaitair en hangt af van het feit of u personen ten laste hebt. Het gaat om 1.291,69 euro (geen gezinslast) of 1.614,10 euro (wel gezinslast) per maand.

1.291
euro
Hoeveel het overbruggingsrecht bedraagt, hangt af van het feit of u personen ten laste hebt. Het gaat om 1.291,69 euro (geen gezinslast) of 1.614,10 euro (wel gezinslast) per maand.

De vraag dook op aan welk tarief het crisisoverbruggingsrecht belast wordt, in uw belastingaangifte van volgend jaar. Omdat het gaat om een vervangingsinkomen was daar discussie over.

De zelfstandigenorganisatie Unizo laat nu weten dat de fiscus een omzendbrief gestuurd heeft. ‘Het crisisoverbruggingsrecht zal worden belast aan 16,5 procent en dus niet aan de normale progressieve tarieven in de personenbelasting (tussen 25 en 50 procent)’, weet Loïc Van Staey, fiscaal adviseur bij Unizo. Dat betekent dat zelfstandigen een groter deel van de uitkering overhouden.

Voorwaarden

‘De circulaire stelt wel voorwaarden aan het gunstige belastingtarief’, zegt Van Staey. Het bedrag van het overbruggingsrecht mag, samen met andere eventuele uitkeringen en vergoedingen, niet hoger liggen dan de netto-inkomsten die de zelfstandige de voorbije vier jaar uit de stopgezette activiteit behaalde. Is dat toch het geval, dan wordt het stuk boven die grens belast volgens de progressieve tarieven.

Bijberoep

Ook zelfstandigen in bijberoep komen in aanmerking voor het crisisoverbruggingsrecht, als ze jaarlijks tussen 6.996,89 en 13.993,77 euro verdienen. Het vervangingsinkomen voor hen bedraagt maximaal 645,85 euro per maand, of 807,05 euro met gezinslast.

‘Het kan dus zijn dat een zelfstandige in bijberoep minder krijgt dan dat maximale bedrag’, weet Nathalie de Groot van de hr-dienstenleverancier Acerta. ‘Dat komt omdat de som van die 'halve' uitkering en eventuele andere vervangingsinkomsten niet meer dan 1.614 euro per maand mag bedragen.’

Ook zelfstandigen in bijberoep komen in aanmerking voor het crisisoverbruggingsrecht, als ze jaarlijks tussen 6.996,89 en 13.993,77 euro verdienen.

Hoe aanvragen?

U vraagt het overbruggingsrecht aan via uw sociaal verzekeringsfonds. Het crisisoverbruggingsrecht is tot 31 augustus van kracht. Voor de maanden maart tot en met mei volstond één aanvraag. Toen vroegen telkens zo’n 400.000 zelfstandigen in hoofdberoep en zo’n 10.000 in bijberoep een vervangingsinkomen aan.

Voor juni moest u een aparte aanvraag doen, en dat geldt ook voor juli en augustus. ‘Voor deze en volgende maand is de procedure wel verstrengd voor wie zeven opeenvolgende kalenderdagen dicht blijft. U zult extra bewijsstukken bij de aanvraag moeten toevoegen’, zegt de Groot.

Heropstart

Behalve het crisisoverbruggingsrecht voorziet de regering sinds juni ook in een heropstartoverbruggingsrecht voor zelfstandigen in hoofdberoep. Wie zijn activiteiten herneemt na een wekenlange sluiting - denk aan kappers, cafés en restaurants - maar de omzet in het tweede kwartaal met minstens 10 procent zag zakken, kan een beroep doen op het heropstartoverbruggingsrecht. De bedragen zijn dezelfde als die bij het crisisoverbruggingsrecht.

Het is nog niet duidelijk hoe het heropstartoverbruggingsrecht fiscaal behandeld wordt. ‘Het nieuwe overbruggingsrecht kan fiscaal niet zomaar worden gelijkgesteld met het crisisoverbruggingsrecht. Dat vergt een grondig onderzoek, en daarom is het onmogelijk vandaag een antwoord ten gronde te verstrekken’, klinkt het bij de federale overheidsdienst Financiën.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud