Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Hoeveel korting mag de werkgever geven aan zijn personeel?

Niet dat u uw jobkeuze erdoor moet laten bepalen, maar de eigen producten van uw bedrijf met een stevige korting kunnen kopen, is een mooi voordeel. De RSZ en de fiscus kijken echter mee.
Advertentie
Wie een piloot als partner heeft, kan met wat geluk soms aan gunsttarief meevliegen. ©rv

Het lijkt de logica zelve: wie in een brouwerij werkt, neemt af en toe een bakje mee huiswaarts, en wie als automonteur in de assemblage staat, kan de auto’s van ‘zijn’ merk met een korting kopen. Voor de wetgever gaat die vlieger echter niet zomaar op. Personeelskortingen mogen, maar binnen grenzen. Wil de werkgever nog vrijgeviger zijn, dan wordt het voordeel dat de werknemer daaruit put wel beschouwd als loon.

‘De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de fiscus hanteren daarbij niet helemaal dezelfde voorwaarden’, verduidelijkt Veerle Michiels van de hr-dienstverlener SD Worx. Voor beide geldt dat het moet gaan om de goederen of diensten die de onderneming zelf produceert of verleent, en dat de hoeveelheid niet meer mag zijn dan wat het normale gebruik van het gezin van de werknemer dekt. Het gaat dus niet op drie keer per jaar pakweg een wagen of wasmachine tegen verlaagde prijs te kunnen kopen.

Om te kunnen spreken van een (onbelast) sociaal voordeel, stelt de fiscus dat de gunstprijs niet lager mag liggen dan de kostprijs voor de werkgever. Betaalt de werknemer nog minder, dan wordt het verschil gezien als een voordeel van alle aard, en als dusdanig belast (tegen marginaal belastingtarief).

Van de Velde: 30 procent korting in vergelijking met normale winkelprijs. Voorrang op publiek toegankelijke stockverkopen.

NMBS: Vrijkaart voor spoornet voor personeelsleden (Benelux) en gepensioneerden met voldoende anciënniteit (enkel België). Beperkt aantal vrijbiljetten die ook voor gezinsleden kunnen worden gebruikt. Beperkt aantal vrijbiljetten bij andere Europese spoorwegen. Jaarlijks twee heen- en terugritten Thalys en/of Eurostar.

Ikea: 15 procent korting op eigen producten. Kortingen bij partnerbedrijven.

McGregor: 30 procent korting op winkelprijs (niet bij solden). Toegang tot publieke collectieverkopen.

Banken: Kortingen op bankproducten van maximaal 30 procent op het normale cliëntentarief, tarief mag niet onder de fiscale referentierentevoet zakken. Vrijstelling van commissielonen op verzekeringsproducten. Korting op woningkrediet met variabele rente en tot een beperkt leenbedrag (kan worden belast als voordeel van alle aard). Iets hogere rente op spaarboekjes.

Jetairfly: Als een personeelslid in functie vliegt, kan één familielid tegen gunsttarief meevliegen, enkel op basis van beschikbaarheid, last minute te boeken.

Jetair: Geen structurele korting; ad-hocaanbod voro bepaalde hotels/data.

Stel dat de werknemer een wagen kan kopen tegen gunsttarief. Kostprijs voor de producent 22.000 euro, aankoopprijs voor de werknemer 15.000 euro. Het verschil van 7.000 euro is dan een voordeel van alle aard waarop belastingen moeten worden betaald.

Stel dat de werknemer 22.000 euro moet betalen voor een wagen, en dat de normale prijs die een andere koper betaalt 25.000 euro is. Dan is het voordeel van 3.000 euro niet belastbaar bij de werknemer.

Voor de RSZ mag de korting voor de werknemer maximaal 30 procent bedragen op de normale winkelprijs die een gewone consument betaalt. Is de korting groter, dan wordt alles boven 30 procent als een voordeel van alle aard beschouwd en belast. Ook de RSZ stelt bijkomend dat de prijs voor de werknemer niet onder de kostprijs mag zakken, anders wordt het verschil onderworpen aan RSZ-bijdragen.

‘In de praktijk rijst soms discussie over wat de normale verkoopprijs is’, merkt Michiels op. Een bedrijf kan normaal gezien niet bepalen welke prijs een retailer aan de eindconsument aanrekent, en welke stuntkortingen soms worden geboden. ‘Toch kan het bedrijf er meestal zonder al te veel moeite achter komen’, nuanceert Michiels. Zo nodig moet het bedrijf ook de kostprijs kunnen staven.

Toch gratis

U kent voorbeelden van producten die helemaal gratis aan personeelsleden ter beschikking worden gesteld? De kans bestaat dat sommige ervan buiten de lijntjes kleuren, maar er zijn ook nog andere verklaringen mogelijk. Zo kan een werkgever de vervoerskosten (woon-werkverkeer en/of dienstverplaatsingen) van zijn werknemers dragen, bijvoorbeeld door het abonnement voor het openbaar vervoer te betalen.

Een door de werkgever betaald media-abonnement kan voor sommige werknemers aanvaardbaar zijn, als ze die media dagelijks en snel moeten opvolgen, ook als ze niet op kantoor zijn - denk bijvoorbeeld aan de woordvoerder van een bedrijf. En ook het verschaffen van gratis stalen aan het publiek, onder wie personeelsleden, kan ertoe leiden dat werknemers kosteloos proeven van hun eigen werk.

Partners

Daarnaast krijgen sommigen als werknemer van bedrijf X ook korting bij de bedrijven Y en Z. Dan gaat het niet meer om een personeelskorting, maar om een commercieel aanbod van Y en Z. Bedrijf X is enkel facilitator daarvan en draagt geen verantwoordelijkheid. Stelt Y of Z bijvoorbeeld plots het aanbod bij, dan kan de werknemer niet bij zijn werkgever aankloppen. Idem voor kortingen die niet aan de werkgever gebonden zijn, maar aan een beroepsgroep worden toegekend, bijvoorbeeld aan leerkrachten of aan journalisten.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud