Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

HR-manager beloont liever prestatie dan leeftijd

Vier op de tien hr-managers in ons land zijn het meest geneigd een loonsverhoging te geven op basis van iemands meetbare prestaties, tegen slechts 17 procent die de anciënniteit van de werknemer vooropstellen. 24 procent zegt dat de salarissen van de bestaande werknemers zullen stijgen in 2015.
Een bedrijfswagen in ruil voor wat minder brutoloon kan een manier zijn om het salarispakket te verbeteren zonder dat de kosten voor de werkgever stijgen. ©Chris Pennarts/Hollandse Hoogte

Haast een kwart van de hr-managers spreekt van hogere salarissen dit jaar, dat zijn er duidelijk meer dan in de voorgaande jaren - 14 procent in 2013 en 16 procent in 2014. In Vlaanderen zegt 33 procent dat de salarissen zullen stijgen dit jaar. De cijfers komen uit een rondvraag van het rekruteringsbedrijf Robert Half bij 200 hr-managers in ons land.

In toenemende mate, aldus Robert Half, worden salarisverhogingen gebaseerd op individuele prestaties. Dat zou de salariskosten moeten doen aansluiten bij een verhoogde productiviteit. 17 procent blijft de anciënniteit van de werknemer als voornaamste criterium nemen.

©bron: Robert Half

Frédérique Bruggeman, managing director Robert Half Belux: ‘De loonevolutie verliep vroeger doorgaans evenredig met de anciënniteit, maar dit is geëvolueerd. Vandaag vormen de geleverde individuele prestaties, productiviteit en competenties voor steeds meer bedrijven de voornaamste criteria om een loonsverhoging toe te kennen. Bedrijven ontwikkelen steeds vaker een transparant verloningsbeleid, zodat een beslissing over een loonsverhoging duidelijk is voor de werknemer. Deze transparantie draagt ook bij tot de algemene jobtevredenheid.’

Loonnorm

Botst de uitspraak dat de salarissen zullen stijgen niet met de indexsprong en de loonnorm? Het algemene beeld is dat loonsverhogingen tot nader order uit den boze zijn.

Dat klopt. De gemiddelde loonkosten van een bedrijf moeten dit jaar niet stijgen, en volgend jaar met maximaal 0,5 procent. Een algemene loondindexering kan in principe niet en ook een collectieve opslag is niet toegelaten, noch de invoering van een nieuw bonussysteem.

Toch is er hier en daar nog ruimte om een goed presterende werknemer voor zijn of haar prestaties te belonen.

Bestaande loonbaremasystemen mogen worden voortgezet. Ook bij een promotie of functieaanpassing mag een werknemer daarbij zijn of haar salaris omhoog zien gaan. Maatregelen om de verschillen in verloning tussen mannen en vrouwen in het bedrijf weg te werken, worden buiten beschouwing gelaten wanneer wordt bekeken of de gemiddelde loonkosten van het bedrijf niet te sterk stijgen.

Daarnaast is het vaak mogelijk het loonpakket te optimaliseren en een deeltje van het brutoloon in te ruilen voor een ander voordeel. Zo is een bedrijfswagen die privé mag worden gebruikt nog steeds voordeliger voor de werknemer dan een uitbetaling van dezelfde waarde als loon.

Bonus

Bestaande bonusplannen mogen worden voortgezet. Op voorwaarde dat de bonus op basis van dezelfde voorwaarden wordt toegekend (bijvoorbeeld stijging van de omzet), kan het bedrag van de bonus hoger uitkomen dan vorig jaar.

Tot slot is er een uitzondering op de regel dat er geen nieuw bonussysteem mag worden ingevoerd: nieuwe collectieve bonusplannen voor het hele bedrijf, voor bepaalde afdelingen of functiegroepen kunnen wel – officieel is dit de niet-recurrente resultaatsgebonden bonus. Zulke bonussen worden toegekend aan de hele groep op voorwaarde dat een collectieve doelstelling is bereikt, zoals een omzetdoel of een bepaalde daling van het aantal klachten. Tot 3.130 euro betaalt de werkgever op deze bonussen slechts 13,07 procent socialezekerheidsbijdragen. Voor de rest gelden er geen belastingen op.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud