Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Innovatiepremie voor de vijfde keer verlengd

Het systeem om werknemers die een vernieuwend product of procedé ontwikkelen met een belastingvrije premie te belonen, wordt tot eind 2016 verlengd. Sinds de invoering konden al 10.438 werknemers van het voordeel genieten.
©Ã‚© Ken Redding/Corbis

De innovatiepremie werd in 2006 gelanceerd om creatieve werknemers te belonen. De maatregel liep - na vier verlengingen – af op 31 december 2014. ‘De programmawet verlengt het systeem voor de vijfde keer en dat tot 31 december 2016’, zegt Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer. ‘Daardoor kunnen werkgevers ook in 2015 en 2016 werknemers die aan proces- of productinnovatie doen op een fiscaal vriendelijke manier belonen.’

Een werkgever kan tot één maand brutoloon per werknemer per jaar uitbetalen, volledig vrijgesteld van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. Deze premie is met andere woorden 100 procent netto. Hij mag evenwel geen bestaand loon, voordeel alle aard of andere premies vervangen.

Uit cijfers van de federale overheidsdienst Economie – die de aangevraagde premies moet goedkeuren - blijkt dat de afgelopen 9 jaar in totaal 10.438 premies werden uitbetaald in 759 bedrijven. In 2014 ging het om 1.186 premies in 314 bedrijven. Van alle aanvragen kreeg 95 procent de goedkeuring van de FOD Economie.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde is dat de werknemers een project kan voorleggen dat werkelijk vernieuwend is. ‘De innovatie is niet vrijblijvend. De werkgever moet ze implementeren’, zegt Jef Wellens. Het kan zowel gaan om nieuwe producten als om procedés.

De innovatiepremie is alleen bestemd voor werknemers uit de privésector. Ongeacht of ze een contract van onbepaalde duur hebben - zelfs jobstudenten komen in aanmerking. Het aantal werknemers dat per jaar de premie geniet, is beperkt tot 10 procent van het personeelsbestand. Bovendien mag het totaal aantal uitgekeerde premies niet hoger mag zijn dan 1 procent van de bruto loonmassa van het bedrijf. Per innovatieproject mogen slechts tien werknemers een premie krijgen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud