Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Is het thematisch verlof in gevaar?

Tijdskrediet, klein verlet, moederschapsverlof en ouderschapsverlof. Voor de werkgevers wordt het wat te veel. Zij willen het thematisch verlof aan banden leggen. Een woordje uitleg.

(netto/de tijd) - De werkgevers zijn de overvloed van verloven van familiale aard al lange tijd beu. Maar de druppel die de emmer deed overlopen, was de goedkeuring door het Europees Parlement van de verlenging van het moederschapsverlof tot 20 weken.

Het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) en het UCM (Union des Classes moyennes) zijn beginnen te rekenen. De twee ondernemersorganisaties zijn tot dezelfde conclusie gekomen. De voorbije jaren is het aantal verlofdagen duizelingwekkend toegenomen. Dat heeft 3 grote gevolgen:

  1. Het is duur. Vooral dan voor de sociale zekerheid. Maar ook voor de werkgevers.
  2. Het leidt binnen de bedrijven, en vooral bij kmo’s, steeds vaker tot organisatorische problemen.
  3. Het verlof wordt voornamelijk opgenomen door vrouwelijke werknemers. Dat zou wel eens nadelig kunnen uitvallen voor de promotie-, aanwervings- en loopbaanvooruitzichten van vrouwen.

Kostprijs van 1,7 miljard euro

In 2009 maakten zo’n 435.000 mensen in ons land gebruik van thematisch verlof. Dat blijkt uit de cijfers van de RVA en de Nationale Arbeidsraad. Volgens het UCM werd de voorbije 2 jaar een stijging van liefst 20,6 procent genoteerd.

"Als het beleid niet verandert, zal de totale kostprijs in 2012 oplopen tot 1,7 miljard euro", aldus het UCM. En de uitbreiding van het moederschapsverlof van 15 tot 20 weken zal nog eens 160 miljoen euro extra kosten. "De voorbije 10 jaar verviervoudigde het budget voor tijdskrediet, loopbaanonderbreking en ouderschapsverlof", benadrukt het VBO. "Een kwart van de deeltijdse banen wordt vandaag ‘gesubsidieerd’ door de RVA. In 1999 was dat nog 1 op de 7."

Welke soorten thematische verloven zijn er?

  • Tijdskrediet en loopbaanonderbrekingen. Die formules kennen sinds enkele jaren een stijgend succes. Wilt u meer weten, klik dan hier
  • Verlof dat verband houdt met jonge kinderen (moederschaps-, vaderschaps-, borstvoedings-, adoptie-, ouderschapsverlof,…) Wilt u meer weten, klik dan hier.
  • En tot slot: het ‘klein verlet’ (dat wordt genomen naar aanleiding van een huwelijk, een communie of een overlijden…) en afwezigheden die verband houden met bijstand aan een ernstig ziek familielid. Wilt u meer weten, klik dan hier.

De werkgevers spreken van een 'onhoudbare inflatie' en willen dat de volgende regering daar een halt aan toeroept. "Het aantal verloven en de criteria om die te bekomen, moeten herzien worden", pleit het UCM. De organisatie vindt dat men de werknemers meer verantwoordelijkheidsbesef moet bijbrengen. "Werken is niet hetzelfde als niet werken. Het is niet normaal dat men zijn werktijd praktisch zonder loonverlies kan verminderen of dat men gedurende periodes dat men niet werkt, toch rechten op een volledig pensioen kan blijven opbouwen", besluit het UCM.

Hoe vraagt u verlof aan?

Wilt u er even tussenuit? Het wat rustiger aan doen? Netto geeft u een modeldocument zodat u uw aanvraag correct kunt indienen bij uw werkgever. U vult gewoon uw gegevens in en schrapt de opties die niet voor u van toepassing zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud