Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Kunt u ontslagen worden via sms?

De werknemers van metaalconstructeur Sleurs Industries werden via sms op de hoogte gebracht van het faillissement van het bedrijf. Kan dit gelden als een ontslag?

De metaalconstructeur Sleurs Industries uit Balen legt de boeken neer. De werknemers werden via sms op de hoogte gebracht van het faillissement. Daar werd meteen bij vermeld dat later meer uitleg zou volgen per telefoon. De bonden tonen begrip voor de ongewone manier van communiceren. Dirk Van der Eycken van ACV-Metea: 'Dit is geen sms waarin de werknemers hun ontslag is aangekondigd, maar louter een aankondiging van het faillissement. Bedrijven kunnen heel wat moderne communicatiemiddelen gebruiken, en dit is beter dan de volgende dag voor een gesloten poort te staan.' Maar kan een bedrijf een werknemer zijn ontslag geven via sms?

Het antwoord verschilt naargelang het gaat om een verbreking van de arbeidsovereenkomst of een opzegging. Bij een opzegging blijft u gedurende de opzeggingstermijn aan de slag. Wordt uw contract ook verbroken, dan moet u het bedrijf van de ene op de andere dag verlaten. Ter compensatie krijgt u een opzeggingsvergoeding uitbetaald. Die stemt overeen met het loon, vakantiegeld, eindejaarspremie en extralegale voordelen waarop u recht had gehad, mocht u aan de slag blijven tijdens uw opzegtermijn.

Voor de verbreking van een arbeidsovereenkomst zijn er geen specifieke vormvereisten. Dat kan met een brief, mail, sms,… Een opzegging, waarbij u een opzegtermijn presteert, moet wel verplicht schriftelijk. Die moet u per aangetekende brief of bij gerechtsdeurwaarderexploot bezorgd worden. De begindatum en de duur van de opzegtermijn moeten expliciet vermeld zijn. ‘Een gewone brief aan de werknemer die voor ontvangst tekent, is geen geldige opzegging. De werknemer kan op het einde van de opzegtermijn alsnog een opzegvergoeding vorderen’, zegt Maarten Simon, advocaat bij Claeys & Engels.

Eindafrekening

Als uw ontslag een feit is, heeft u behalve een eventuele opzegvergoeding nog recht op een aantal betalingen. Het gaat om:

  • loon tot de laatst gepresteerde dag;
  • betaalde feestdagen die vallen binnen de 30 dagen na het einde van het contract;
  • niet-opgenomen vakantiedagen van het ­lopende jaar;
  • vakantierechten voor volgend jaar;
  • eventueel een prorata deel van uw eindejaarspremie;
  • afhankelijk van de regels een deel variabel loon of bonus.

Bij het einde van uw arbeidsovereenkomst moet u uw laptop, gsm, smart­phone, iPad, tankkaart, badges,… teruggeven. ‘Bij het verbreken van het contract moet de bedrijfswagen onmiddellijk ingeleverd worden. De werkgever moet enkel voorzien in vervoer naar huis. Al staan veel werkgevers toe dat de wagen nog een tijdje gebruikt wordt’, merkt Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian, op.

Correct betaald?

‘Op het moment van een ontslag komen vaak andere discussiepunten uit het verleden naar boven’, zegt Simon. Zijn er achterstallige bonussen of vakantiegeld? Werd het vakantiegeld op de bonus correct betaald? Werd het loon correct geïndexeerd? ‘In het arbeidsrecht kan men tot vijf jaar teruggaan in de tijd en dat tot een jaar na het ontslag. Bij een strafrechtelijke vervolging kan men verder in de tijd gaan’, zegt Simon.

Verzekeringen

Had u een hospitalisatieverzekering bij uw werkgever, dan moet uw werkgever u verplicht informeren over de mogelijkheid die verzekering individueel voort te zetten. ‘De premie zal wel hoger zijn dan bij een collectieve polis. Maar de verzekering kan u niet geweigerd worden en u moet geen nieuwe medische vragenlijst meer invullen’, benadrukt Simon.

U moet ook beslissen over de reserves in de groepsverzekering. U kunt de tegoeden bij de huidige verzekeraar laten staan of u kunt ze laten overhevelen naar de verzekeraar van uw nieuwe werkgever. De verzekeraar zal u een keuzeformulier bezorgen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud