Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Laatste dagen om betaald educatief verlof aan te vragen

Voor een hele reeks opleidingen kunt u betaald educatief verlof krijgen, zelfs als er geen verband is met uw huidige baan. U moet uw werkgever wel voor 31 oktober op de hoogte brengen.
©Amaury Miller

Levenslang leren, men moet u er niet meer van overtuigen? Mooi, maar wist u dat de overheid dat ook zo bewonderenswaardig vindt dat u er verlof voor krijgt van uw werk? Betaald educatief verlof: uw loon loopt door terwijl u naar de cursus gaat of zich voorbereidt op een examen. Tienduizenden werknemers maakten er al gebruik van.

Voor wie? Voor alle werknemers van privébedrijven en contractuele werknemers van overheidsbedrijven (Belgacom, Bpost, NMBS, Belgocontrol). Dus niet voor werknemers van overheden, noch voor wie in het onderwijs werkt, enkele uitzonderingen niet te na gesproken.

Voor welke opleidingen? De opleiding moet niets met uw huidige baan te maken hebben, maar wel minstens 32 uren duren en erkend zijn als rechtgevend op educatief verlof. Een hele rist opleidingen in het volwassenenonderwijs komt in aanmerking, maar u moet er niet op hopen voor cursussen die helemaal in de hobbysfeer liggen. Het is het veiligst dat vooraf na te vragen bij de inrichter.

Hoeveel verlof? De meeste opleidingen geven recht op maximaal 100 verlofuren per academiejaar, bij taalopleidingen is dat maximaal 80 uur. Opleidingen die leiden naar een knelpuntberoep geven recht op 180 uur betaald educatief verlof. Het verlof moet worden benut tussen de start van de opleiding en de laatste les- of examendag. Vallen de lessen binnen de werkuren, dan kan het verlof benut worden om aanwezig te kunnen zijn in de cursus. Maar valt de les buiten de werkuren, dan mag het verlof op een ander moment benut worden, bijvoorbeeld om een test voor te bereiden.

Betaald? Uw loon wordt doorbetaald, maar let wel: begrensd tot 2.760 euro bruto per maand. Met andere woorden: als uw normale brutoloon hoger ligt, zult u dus voor uw uren betaald educatief verlof wat minder krijgen dan normaal.

Mag de werkgever weigeren? De werkgever mag het educatief verlof niet weigeren. Wel zijn er regels opdat niet te veel werknemers tegelijk van dat recht gebruikmaken. Ook in kleine bedrijven kan de werkgever het verlof niet weigeren, maar wel de planning ervan laten verschuiven. De werkgever kan voor de verlofuren van zijn werknemers ter compensatie een forfaitaire vergoeding ontvangen van maximaal 21,30 euro per uur.

Verplichtingen? Als werknemer moet u uw werkgever voor 31 oktober op de hoogte brengen. Start de cursus later of verandert u tijdens het schooljaar van werkgever, dan licht u hem in binnen 15 dagen na de inschrijving of na de verandering van werkgever. Voorts moet u een document voorleggen waarin de inrichter van de opleiding bevestigt dat u aanwezig was in de lessen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud