Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Leeft de Belg even goed als de gemiddelde Europeaan?

Een Belgische werknemer is een van de zwaarst belaste van Europa, maar toch voelt hij zich vrij welvarend. Hoe komt dat?

(de tijd/netto) – De vakbonden en werkgevers onderhandelen over een nieuw interprofessioneel loonakkoord. Vóór Kerstmis zou er een akkoord moeten zijn. Hoofdpunt in de onderhandelingen: de evolutie van de lonen in 2011 en 2012. Werkgevers pleiten voor loonmatiging, want de loonkosten zijn al bijzonder hoog in ons land. Een studie van Deloitte, in samenwerking met De Tijd, bevestigt die stelling. Op vraag van De Tijd vergeleek de consultant de Belgische lonen met die in 10 andere landen. Het gaat om onze buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland, maar ook om Spanje, Italië, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Tsjechië en Zweden.

Hoge fiscale druk…

Verspilt de overheid
uw belastinggeld?
Lees meer

Wat blijkt? In België betaalt een werkgever veel terwijl de werknemer daar relatief weinig van overhoudt. De fiscale druk is erg hoog. Zodra het loon 34.330 euro overschrijdt, komt een werknemer in de hoogste belastingschaal van 50 procent terecht. Daar komt nog eens gemeentebelasting bovenop, zodat de totale fiscale druk oploopt tot 53,5 procent. "In de praktijk komt dat neer op een ‘vlaktaks’ van 50%", reageert Patrick Derthoo, die de studie voor Deloitte uitvoerde. Alleen Zweden kent een zwaardere belastingdruk van 54,65%.

"Door de fiscale druk en de hoge sociale lasten kunnen ondernemingen moeilijk gekwalificeerd personeel aantrekken aan een aanvaardbare kostprijs", voegt hij daaraan toe. "Maar een vergelijking moet steeds met de nodige voorzichtigheid benaderd worden. "Veel hangt af van de sector en zelfs van de functie."

…maar het leven is minder duur

10 cijfers over
de Belg en zijn geld
Lees meer

Ondanks de relatief lage nettolonen voelen Belgen zich best welvarend. Want de levensstandaard wordt bepaald door meer dan loon alleen. Daarom voerden de onderzoekers een belangrijke correctie op het nettoloon door. Ze corrigeerden het nettoloon met kinderbijslag, met de huizenprijzen in de grote steden en met de kosten voor levensonderhoud. Iedereen moet van zijn loon de huur of de hypotheeklening betalen, moet boodschappen doen en krijgt eventueel kindergeld. Door die correctie door te voeren, berekenden ze het netto besteedbare loon, datgene wat overblijft als je de kosten voor basisbehoeften ervan aftrekt.

Dan blijkt plots dat België een belangrijke inhaalbeweging maakt tegenover de buurlanden. Het belangrijkste verschil tegenover Frankrijk en Duitsland is dat de kinderbijslag in ons land royaler is, terwijl de huizenprijzen in de steden lager liggen. Dat maakt dat een Belgisch gezin met kinderen en een eigen woning met een lager nettoloon meer kan doen dan een gezin in Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk. Daardoor klimt België vaak enkele plaatsen, bij lagere lonen zelfs tot in de Europese middenmoot.
Maar de keerzijde van de medaille is dat voor wie veel verdient en alleenstaand is, de belastingdruk bijzonder hoog is. In weinig andere Europese landen is het verschil tussen een kostwinner in een gezin met twee kinderen en een alleenstaande zo groot.

Hoog minimumloon

In ons land bedraagt het minimumloon voor werknemers ouder dan 21 jaar 1.415 euro. Dat is een van de hoogste in Europa. In Nederland ligt het op 1.026 euro en in Frankrijk op 1.343 euro. In het VK is het zelfs maar 828 euro en in Tsjechië amper 325 euro. Bepaalde landen kennen geen wettelijk minimumloon, zoals Zweden en Duitsland. Daar ligt het gemiddelde minimumloon op respectievelijk 1.603 euro en 1.386 euro. 

De Belgische lonen onder de loep

Alle andere resultaten vindt u op de module van De Tijd. U kunt telkens kiezen voor welke gezinssituatie en welk loonscenario u de vergelijking wilt maken. U kunt er ook de resultaten ordenen op de manier die u wilt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud