Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Mantelzorgverlof kan vanaf 1 september

Met het nieuwe themaverlof kunt u als mantelzorger een maand niet of twee maanden minder werken.
©ANP XTRA

De nieuwe vorm van thematisch verlof voor werknemers was al sinds oktober vorig jaar aangekondigd, maar het was wachten op een Koninklijk Besluit. Dat is op 25 juni gepubliceerd. ‘De eerste aanvragen kunnen vanaf 1 september ingediend worden’, zegt Annelies Bries, juridisch adviseur bij de hr-dienstverlener Acerta.

Een mantelzorger kan niet alleen voor een gezins- of familielid zorgen, maar evengoed voor een vriend of buur. ‘Het kan om verschillende soorten hulp gaan: verpleging, eten geven, wassen en aankleden, boodschappen doen, blijven slapen, geneesmiddelen geven, bijstand bij verplaatsingen, toezicht en psychologische ondersteuning’, zegt Bries.

‘Die hulp en bijstand moet gedurende minstens 50 uur per maand of 600 uur per jaar verleend worden. Het kan zowel om doorlopende, langdurige zorg als zorg tijdens specifieke periodes gaan.’

Een maand voltijds

Met het mantelzorgverlof kan wie voltijds aan de slag is een maand stoppen met werken of twee maanden de helft of een vijfde minder werken. Als u deeltijds werkt, kunt u enkel uw arbeidsovereenkomst gedurende een maand volledig schorsen. Dat maximum geldt per zorgbehoevende.

Een werknemer kan gedurende de volledige loopbaan voltijds zorg dragen voor maximaal zes personen.

‘Een werknemer mag over zijn volledige loopbaan maximaal zes maanden gebruikmaken van voltijds mantelzorgverlof. Hij of zij kan dus gedurende de volledige loopbaan voltijds zorg dragen voor maximaal zes personen. Worden prestaties met de helft of een vijfde verminderd, dan kan dat gedurende maximaal 12 maanden over de hele loopbaan’, zegt Bries.

Erkenning

Een mantelzorger mag de bijstand en hulp niet beroepshalve geven. Hij of zij moet zich belangeloos inzetten voor dierbaren in samenwerking met minstens één professionele zorgverlener.

Alleen als erkende mantelzorger kunt u mantelzorgverlof nemen. ‘Die erkenning kan vanaf 1 september met een formulier bij het ziekenfonds aangevraagd worden. Neemt het ziekenfonds van de mantelzorger geen beslissing binnen 12 weken na de aanvraag, dan wordt de mantelzorger ambtshalve erkend’, zegt Bries. ‘De erkenning als mantelzorger blijft één jaar geldig, maar er kan een verlenging aangevraagd worden. Voor één geholpen persoon kunnen hoogstens drie mantelzorgers tegelijk een erkenning krijgen.’

Ook de geholpen persoon moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een aantal groepen wordt automatisch als zorgbehoevend beschouwd. Voor anderen is mogelijk een onderzoek nodig.

Uitkering

Als u mantelzorgverlof neemt, hebt u recht op een uitkering van de RVA. ‘In afwachting van een Koninklijk Besluit dat specifieke bedragen voor de mantelzorger vastlegt, is het bedrag van de uitkering hetzelfde als het bedrag dat van toepassing is bij het verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- en familielid’, legt Bries uit.

851,59
Als u voltijds werknemer bent en stopt met werken, krijgt u bruto 851,59 euro per maand als u voltijds mantelzorgverlof neemt.

Als u voltijds werknemer bent en stopt met werken, krijgt u bruto 851,59 euro of netto 765,33 euro per maand als u voltijds mantelzorgverlof neemt. Voor wie alleen woont, is dat respectievelijk 1400,01 euro en 1258,19 euro. Voor wie deeltijds gaat werken, hangt het bedrag af van de gezinssituatie en de leeftijd.

Als u als werknemer mantelzorgverlof wil nemen, moet u dat minstens zeven dagen voor de aanvangsdatum van het verlof schriftelijk aanvragen bij uw werkgever. Bij die aanvraag moet u het attest van erkenning als mantelzorger voegen. ‘Werkgever en werknemer kunnen een kortere of langere termijn overeenkomen’, zegt Bries.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud