Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Meer wapens tegen afwijzing arbeidsongeval

Het Fonds voor Arbeidsongevallen kan voortaan naar de arbeidsrechtbank stappen wanneer verzekeraars onterecht een arbeidsongeval afwijzen. Tot nu toe kon enkel het slachtoffer bij een geschil naar de rechtbank gaan.

Onderweg naar het werk rijdt u met een fiets tegen een paaltje omdat u moet uitwijken voor een onvoorzichtige tegenligger. Resultaat: broek kapot, knieën geschaafd, een stuk van de voorste snijtanden en hoofdpijn die niet wil overgaan.

Volgens de omschrijving in de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 is dat een arbeidsongeval. Het gaat om een ongeval tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Dat kan een klasseermap zijn die van het rek valt en een jaap in uw gezicht maakt, maar ook een banaal ongeval onderweg naar het werk. ‘Het moet gaan om een plotse gebeurtenis waarvan een van de oorzaken ‘vreemd’ is aan het organisme van het slachtoffer, en die een letsel, werkonbekwaamheid of zelfs de dood tot gevolg heeft’, zegt Karin Marlier van de bedrijfsverzekeringenmakelaar Concordia.

Die definitie is niet zonder belang. Op basis daarvan wordt beslist of een arbeidsongeval erkend wordt. Wie struikelt en zijn been breekt op een plaats waar geen hindernis te bespeuren valt, heeft domme pech. Lag de vloer er glad bij, dan kan de verzekering wel worden aangesproken. Zakt u door uw knie wanneer u de trap neemt op weg naar de collega op de eerste verdieping, dan moet u ook niet hopen op een terugbetaling van de medische kosten. ‘Tenzij u kunt aantonen dat u vroeger al problemen had met die knie en het letsel is verergerd door het ongeval’, zegt Marlier.

Wraakdaden

Sinds deze zomer werd de scope van arbeidsongeval nog uitgebreid. Ook een fysieke aanval tegen een medewerker van een bank omdat hij iemand een lening heeft geweigerd, kan voortaan worden erkend als arbeidsongeval. Een dergelijke regeling bestond al voor politieagenten, sociaal inspecteurs, gemeentelijke ambtenaren of leraren die buiten hun werkuren en vanwege hun functie worden aangevallen. Het begrip ‘arbeidsongeval bij wraakdaden’ wordt zo voor het eerst uitgebreid naar de private sector.

Bij een arbeidsongeval is het belangrijk dat het de verzekeraar is die het ongeval als dusdanig erkent, niet de werkgever. Daarom is het cruciaal dat u elk ongeval, hoe klein ook, meteen aangeeft. Die aangifte moet door de werkgever worden ingevuld, binnen acht dagen na het ongeval. Meestal is het de personeelsdienst of de preventieadviseur die de aangifte invult en bezorgt aan de verzekeraar, samen met het medische attest van de eerste vaststelling.

Thuiswerk

Het invullen moet zo gedetailleerd mogelijk gebeuren. De precieze omstandigheden zoals plaats en uur, de letsels, de geboden hulp: alle informatie die u biedt, kan meespelen in de erkenning. ‘Een telewerker heeft er bijvoorbeeld alle baat bij dat hij kan aantonen dat het tijdstip waarop hij van de trap is gevallen binnen zijn werkuren ligt. Omdat bij thuiswerk de grens tussen privé en werk vager is, zal hij ook moeten aantonen dat hij aan het werk was’, zegt Véronique Lamy, verzekeringsbemiddelaar bij Group S.

De werknemer heeft er ook alle belang bij om het verslag dat naar de verzekering gaat mee in te kijken. ‘Als inspectie baseren we ons op de onderzoeksverslagen de we krijgen toegestuurd’, zegt Pieter De Munck, regionaal directeur van de dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk voor Vlaams-Brabant en Limburg. ‘We gaan ervan uit dat die correct zijn. Maar anders dan bij een auto-ongeval, waar twee partijen elkaars verklaring ondertekenen, is het de werkgever die alleen instaat voor het verslag. Een werknemer kan dus maar beter attent zijn op wat er wordt geschreven.’

Als de verzekeraar het arbeidsongeval erkent, zal hij vrij snel overgaan tot de betaling van de medische kosten. Bent u arbeidsongeschikt, dan betaalt de verzekeraar pas een vergoeding (90 procent van het loon) na de 30ste dag. ‘Als de aangifte onvolledig is of er bestaat onduidelijkheid over de omstandigheden, dan kan het proces langer duren’, zegt Karin Marlier. In dat geval tekent de verzekeraar voorbehoud aan en kan hij bijkomend onderzoek vragen, getuigen oproepen of medische attesten opvragen die het letsel staven. Hij kan ook zelf een raadgevend geneesheer inschakelen, wat sowieso gebeurt als een arbeidsongeschiktheid langer duurt dan vier dagen. ‘Het is aan het slachtoffer om te bewijzen dat die betwistingen ongegrond zijn’, zegt Marlier.

Meer dan 10 procent van de aangiftes is vorig jaar geweigerd (in 1985 was dat nog amper 2 procent). In dat geval kunt u de verzekeringsmaatschappij in gebreke stellen via het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO). Lukt dat niet, dan kunt u naar de arbeidsrechtbank stappen. Die procedures sleepten echter soms tot drie jaar aan. Daarom is de wet deze zomer gewijzigd zodat ook het FAO de verzekeraar voor de rechter kan brengen. Zolang er geen akkoord is, blijft u op het ziekenfonds. Krijgt u toch gelijk, dan wordt u met terugwerkende kracht vergoed (enkel medische kosten en loon).

Kater

Ook als de verzekeringsmaatschappij het arbeidsongeval erkent, kunt u nog met een kater blijven zitten. U krijgt alleen een forfaitair bedrag voor lichamelijke schade en arbeidsonbekwaamheid. Die kapotte broek wordt dus niet terugbetaald. ‘De enige uitzondering is een bril. Opvallend veel brillen gaan stuk op het werk. We hebben daar niet de beste ervaringen mee’, zegt Karin Marlier. Een vergoeding van andere kosten (morele schade, advocatenkosten,...) kan alleen als u zich burgerlijke partij stelt.

De relatie met uw werkgever is in bovenstaande discussie ook belangrijk. Uitzendkrachten moeten weten dat hun uitzendkantoor volledige immuniteit geniet en dat ze zich in elk geval burgelijke partij moeten stellen tegenover de werkgever die hen op dat moment tewerkstelt. Schijnzelfstandigen lopen wellicht het grootste risico. Ze worden niet gedekt door de arbeidsongevallenverzekering van hun opdrachtgever. ‘Wanneer hen wat overkomt, zijn dat drama’s’, zegt Pieter De Munck.

Werknemers van onderaannemers moeten zich afvragen welke partijen betrokken waren bij het ongeval en of ze al dan niet in overtreding waren. Maar ook vrijwilligers zijn volgens de wet werknemers en kunnen hun ‘werkgever’ via een burgerlijke procedure aansprakelijk stellen voor de schade. ‘De belangrijkste vragen bij elk arbeidsongeval zijn: wie is de werkgever? Zijn er nog andere betrokkenen? Wat waren de omstandigheden en hoe zit het met mogelijke overtredingen?’, zegt Pieter De Munck.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.