netto

Mobiliteitsbudget loopt vertraging op

Het mobiliteitsbudget biedt werknemers met een bedrijfswagen de kans die in te ruilen voor een milieuvriendelijker model en het vrijgekomen budget te besteden aan duurzamere vervoersoplossingen. ©Photo News

De streefdatum van 1 oktober is niet meer realistisch.

Op 27 juli keurde de ministerraad het wetsontwerp voor de invoering een mobiliteitsvergoeding goed. Dat biedt werknemers met een bedrijfswagen de kans die in te ruilen voor een milieuvriendelijker model en het vrijgekomen budget te besteden aan duurzamere vervoersoplossingen.

Bedoeling was het mobiliteitsbudget in te voeren op 1 oktober, maar er komt uitstel.

‘We wachten nog steeds op het advies van de Raad van State zodat de datum niet meer realistisch is’, klinkt het op het kabinet van minister van Werk Kris Peeters (CD&V). Na het advies van de Raad van State moet de ministerraad het wetsontwerp in tweede lezing goedkeuren en moet het vervolgens het fiat krijgen van het parlement.

Variabel budget

De hoogte van het mobiliteitsbudget hangt af van de bedrijfswagen waar een werknemer mee rijdt of waarop hij recht heeft: de totale jaarlijkse brutokostprijs voor de werkgever, inclusief brandstof en verzekering.

De werknemer kan zijn huidige bedrijfswagen omruilen voor een andere: ofwel een elektrische wagen, ofwel een wagen met een CO2-uitstoot van maximaal 95 gram per kilometer.

De hoogte van het mobiliteitsbudget hangt af van de bedrijfswagen waar een werknemer mee rijdt of waarop hij recht heeft: de totale jaarlijkse brutokost voor de werkgever, inclusief brandstof en verzekering.

Het budget dat vrijkomt door te kiezen voor een milieuvriendelijkere wagen, kan gespendeerd worden aan duurzame mobiliteit. De lijst van mogelijke duurzame transportmiddelen is erg uitgebreid. Allemaal zijn vrijgesteld van sociale en fiscale lasten, zowel voor werknemer als werkgever.

Werknemers die binnen een straal van 5 kilometer van het werk (gaan) wonen, kunnen met het budget de huur of de intresten (niet de kapitaalaflossingen) van een lening betalen. Een eventueel resterend saldo wordt uitbetaald in contanten. Maar dat is niet zo interessant: de werknemer moet een bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 38,07 procent betalen.

Cash-for-cars

Het mobiliteitsbudget komt er naast de bestaande mobiliteitsvergoeding, beter bekend als cash-for-cars.

Het grote verschil is dat de werknemer bij het mobiliteitsbudget nog altijd een auto kan houden, bij een mobiliteitsvergoeding doet hij er afstand van en krijgt hij in ruil een cashvergoeding. Die laatste formule kent tot nu toe maar een gering succes.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect