Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Niet op het werk door de file? Wat met uw loon?

Wie maandag urenlang in de file geblokkeerd stond en daardoor niet op het werk geraakte, heeft recht op loon. Anders is de situatie voor werknemers die pas in de namiddag op hun werkplek in Brussel moesten zijn en dus wel nog hun voorzorgen konden nemen.
Advertentie
De file op de E40 op maandag 5 mei (foto Belga) ©BELGA

Files, treinstakingen, auto-ongevallen... Tal van factoren kunnen verklaren waarom een werknemer niet op tijd of, zoals gisteren, helemaal niet op het werk geraakt.

Of die werknemer dan recht heeft op loon, hangt af van de vraag of hij het obstakel kon voorzien. Wie maandag bijvoorbeeld vanuit Gent op weg was naar het werk in Brussel en plotsklaps geconfronteerd werd met de volledige afsluiting van de E40 richting Brussel, heeft recht op loon. Het ongeval met de vrachtwagens en de daaropvolgende blokkering van de autosnelweg was immers onvoorzienbaar.

'Of een situatie voorzienbaar is of niet is altijd een feitenkwestie', zegt Geert Vermeir, senior juridisch adviseur bij SD Worx. 'Voor een werknemer die pas in de namiddag op zijn werkplek in Brussel moest zijn, was de situatie op de E40 wel voorzienbaar. De radio en andere media verspreidden gisteren veel berichten over de toestand op die autosnelweg. Die werknemer zou dus schikkingen kunnen treffen om op een alternatieve manier op het werk te geraken.'

Met andere woorden: kwam die werknemer gisteren toch niet opdagen wegens de situatie op de E40, dan zou de werkgever kunnen weigeren om het loon uit te betalen, tenminste als de werknemer voor het overige arbeidsgeschikt was en zich op een andere manier naar het werk kon begeven.

Een andere frequent voorkomende hindernis zijn de treinstakingen. Gaat het om een spontane of wilde staking - een dus die vooraf niet was aangekondigd - dan staan de pendelende werknemers voor een voldongen feit en hebben ze recht op gewaarborgd loon. Maar als de staking vooraf was aangekondigd, dan heeft de werknemer nog de mogelijkheid om op zoek te gaan naar alternatieve vervoermiddelen en heeft hij geen excuus om zich niet naar het werk te begeven.

'Daarom beliste het Hof van Cassatie in een arrest van 4 september 1989 dat een werknemer zich niet kan beroepen op de loonwaarborg indien hij, alvorens zich naar het werk te begeven, weet dat de staking (van het openbaar vervoer) hem zal verhinderen op het werk te komen', vervolgt Vermeir. Op de tweede of derde dag van een spontaan uitgebroken staking moet de werknemer dus op zoek gaan naar alternatieve vervoermiddelen als hij zijn loon niet wil verliezen.

Een auto-ongeval op weg naar het werk is evengoed een onververwachte gebeurtenis. Die werknemer behoudt in principe zijn recht op loon, ook als hij nadien voor het auto-ongeval aansprakelijk wordt gesteld. 

De bewuste bepaling uit de Arbeisovereenkomstenwet

De basis voor deze regeling zit vervat in artikel 27 van de Arbeidsovereenkomstenwet. Die luidt als volgt:

Recht op het loon dat hem zou zijn toegekomen indien hij zijn dagtaak normaal had kunnen volbrengen, heeft de werknemer die [op het ogenblik dat hij zich naar het werk begeeft], geschikt is om te werken en :

1. die, zich normaal naar zijn werk begevend, met vertraging of niet op de plaats van het werk aankomt, op voorwaarde dat die vertraging of die afwezigheid te wijten is aan een oorzaak die overkomen is op de weg naar het werk en die onafhankelijk is van zijn wil.

 

 

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud