Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Nieuwe vennootschapswet raakt 4 op de 5 bestaande ondernemingen

Vanaf 1 januari worden voor bestaande vennootschappen een aantal bepalingen uit de nieuwe vennootschapswetgeving van kracht. Zowat 80 procent van de ondernemingen zal daarvan de gevolgen ondervinden.
©rv

Op 1 mei van dit jaar werd de nieuwe vennootschapswetgeving van kracht. Vennootschappen die na die datum werden opgericht, vielen meteen onder de nieuwe wetgeving. Voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen die al voor 1 mei 2019 bestonden, treedt het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) op 1 januari 2020 in werking.

Het WVV heeft stevig gewied in het aantal vennootschapsvormen en houdt er vier over: de besloten vennootschap (bv), de coöperatieve vennootschap (cv), de naamloze vennootschap (nv) en de maatschap, met de vereniging onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (CommV) als twee varianten. De hr-dienstverlener Acerta stelt vast dat liefst 80 procent van de ondernemingen zijn huidige vennootschapsvorm ziet verdwijnen.

'Dat het er zoveel zijn, komt door de bvba', zegt Nathalie de Groot, juridische adviseur van Acerta. 'Vandaag is de bvba de populairste vennootschapsvorm in België. Dat die wordt vervangen door de besloten vennootschap (bv) houdt voor heel wat ondernemingen een aanpassing in.'

Dwingende bepalingen

Vanaf 1 januari 2020 worden de zogenaamde ‘dwingende bepalingen’ van het WVV automatisch van kracht. Dat zijn bepalingen waarvan in de statuten niet kan worden afgeweken.

Naar een exhaustieve lijst ervan hoeft u niet te zoeken, want die bestaat niet. Noch in het WVV, noch in de wet tot invoering van het WVV is een duidelijke opsomming van de dwingende bepalingen te vinden. 'De belangrijkste vraag die we krijgen over de nieuwe vennootschapswetgeving is dan ook wat die dwingende bepalingen precies zijn', zegt De Groot.

De belangrijkste dwingende bepalingen

1. Naamsverandering van ondernemingen: bvba’s worden bv’s.

2. Bv’s (voorheen bvba’s) hebben geen maatschappelijk kapitaal meer. Dat komt op een 'statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening' terecht. Om geld uit deze rekening uit te keren moet een statutenwijziging gebeuren.

3. Winstuitkeringen kunnen alleen nog als het netto-actief niet negatief wordt en als alle schulden van de komende twaalf maanden betaald kunnen worden.

4. Begrenzing van de bestuurdersaansprakelijkheid voor een 'toevallige lichte fout'. Afhankelijk van de omvang van de onderneming liggen de grensbedragen tussen 125.000 en 12 miljoen euro.

5. Aanpassingen in samenstelling van raad van bestuur. Tegelijk zetelen als fysieke persoon en als vaste vertegenwoordiger van een vennootschap die als bestuurder optreedt kan niet meer.

6. Bestuurders en directieleden moeten als zelfstandigen werken. De mogelijkheid om dat mandaat als werknemer te vervullen, wordt geschrapt.

7. Nieuwe regels over een belangenconflict: deelnemen aan de beraadslaging over een belangenconflict waarbij u betrokken bent, mag niet meer.

Lees morgen meer over de veranderingen voor uw bedrijf in het Netto-katern van De Tijd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud