Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Ondernemer blijft intresten aflossen tijdens betalingsuitstel

Ondernemers en zelfstandigen die door de coronacrisis moeite hebben om hun lopende ondernemingskredieten af te betalen, kunnen maximaal zes maanden uitstel van betaling krijgen. U lost dan geen kapitaal af, de intresten moet u wel nog altijd betalen.
©Photo News

Federaal minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) heeft daarover afspraken gemaakt met de banksector. Niet iedereen is daar even gelukkig mee. Particulieren die de betaling van hun woonkrediet tijdelijk willen opschorten omdat ze bijvoorbeeld tijdelijk werkloos zijn, moeten tijdens die pauze noch kapitaal, noch intresten betalen.

'Een gelijke behandeling is aangewezen', zegt N-VA-parlementslid Axel Ronse. 'Ik roep minister De Croo en de sectorfederatie Febelfin op dit recht te zetten.'

Volgens minister De Croo worden particulieren en bedrijven wel degelijk gelijkaardig behandeld. 'Bij de bedrijven loopt de betaling van de rente door, waardoor de mensualiteiten na de betalingspauze gelijk blijven. Bij particulieren stopt zowel de betaling van de rente als van het kapitaal, waardoor er nadien een lichte stijging is van de mensualiteiten.'

'Het voorstel van Ronse zou de stabiliteit van de financiële sector in gevaar brengen, net op het moment dat de financiële instellingen voluit hun rol moeten spelen in de financiering van de reële economie, die zwaar getroffen wordt door de coronacrisis.'

Voorwaarden

U komt in aanmerking als u door de coronamaatregelen uw omzet of activiteiten heeft zien terugvallen en daardoor betalingsproblemen ondervindt, u een beroep moet doen op tijdelijke of volledige werkloosheid, of als de overheid de sluiting van uw zaak heeft verplicht.

Er zijn nog andere voorwaarden waaraan u moet voldoen. Uw zaak moet gevestigd zijn in België, u mag (op 1 februari 2020) geen achterstallen hebben op uw lopende kredieten of bij de belastingen of socialezekerheidsbijdragen, en u zit niet een actieve kredietherstructurering.

Rente

U kunt het betalingsuitstel alleen verkrijgen voor betalingen die u nog moet doen. Als u net uw lening afloste, kunt u dat bedrag niet recupereren. Aanvragen voor betalingsuitstel tot en met 30 april 2020 lopen maximaal 6 maanden tot 31 oktober 2020. Vraagt u na 30 april uitstel, dan blijft de einddatum ook 31 oktober.

U betaalt in die periode enkel intresten. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel. U betaalt geen dossier- of administratieve kosten voor dat uitstel.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud