Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Ontslagen werknemer verkiest cash boven begeleiding naar andere baan

Drie op de vier ontslagen werknemers gaan niet in op het aanbod van de werkgever om een begeleiding naar een andere job te volgen. Nochtans wordt dat vanaf 1 januari verplicht.
©Photo News

Sinds begin 2014 is de werkgever verplicht een ontslagen werknemer een outplacementbegeleiding aan te bieden als de werkgever de betrokkene een opzegvergoeding van minstens 30 weken uitbetaalt. In de praktijk gaat het om werknemers met een anciënniteit van minstens negen tot tien jaar.

Tot nu toe is de werknemer niet verplicht daarop in te gaan en de begeleiding te volgen. Maar als hij dat wel doet, mag de werkgever vier weken loon van de opzegvergoeding aftrekken. Dat om de kosten van de outplacementbegeleiding te compenseren.

75%
Drie op de vier ontslagen werknemers willen geen begeleiding naar een andere job en verkiezen de integrale uitbetaling van de opzegvergoeding.

Uit cijfers die De Tijd bij de sectorfederatie Federgon opvroeg, blijkt dat dat aanbod maar weinig werknemers bekoort. ‘De meeste werknemers verkiezen cash boven een begeleiding naar een andere baan’, zegt Herwig Muyldermans, algemeen directeur van Federgon. ‘Jammer, want dankzij de outplacement vindt 50 tot 70 procent van de betrokkenen binnen het jaar een andere job. Hoe beter de conjunctuur, hoe vlotter die zoektocht verloopt.’

Volgens Jeroen Vandamme van de christelijke bediendenbond LBC-NVK geloven werknemers vaak niet dat de outplacement veel opbrengt. ‘Zeker niet als ze, zoals informatici, een interessant profiel hebben. Die werknemers vinden zo’n begeleiding overbodig. Sommigen hebben al zicht op een andere baan op het ogenblik dat ze ontslagen worden’, zegt Vandamme.

Vanaf 1 januari 2016 heeft de werknemer geen keuze meer en is hij verplicht op het aanbod in te gaan. De werkgever mag sowieso vier weken loon van de opzegvergoeding aftrekken.

De vakbonden zijn maar koele minnaars van die activeringsmaatregel. ‘De outplacement creëert geen werk, het is maar een hulpmiddel naar een andere job als er werk is’, poneert Erwin De Deyn, de topman van de socialistische bediendebond BBTK.

Toch leggen de vakbonden zich neer bij de afspraken die twee jaar geleden zijn gemaakt bij de uitwerking van het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. ‘Maar als een ontslagen werknemer vier weken op zijn opzegvergoeding inlevert, moet daar een degelijke begeleiding tegenover staan’, vindt De Deyn.

Over de kwaliteit van de outplacementkantoren zijn de werknemersvertegenwoordigers wel te spreken. Ze benadrukken dat de begeleiding beter werkt als ze op sectorniveau wordt georganiseerd. Dat is onder meer zo in het paritair comité 200, dat een derde van de bedienden in de privésector groepeert.

‘Daar werkt de outplacement goed omdat er bijkomende opleidingen aan zijn gekoppeld en er wordt samengewerkt met de opleidingscentra van de sector’, aldus De Deyn. ‘Dat vergroot de slaagkansen. Mensen worden desnoods bijgeschoold. Zo’n geïntegreerde aanpak levert de beste resultaten op.’

Het bedrag dat de werkgever voor de outplacement moet betalen, bedraagt maximum 5.500 euro.

Overigens gelden niet dezelfde regels voor alle ontslagen werknemers. In bepaalde gevallen kan een ontslagen 45-plusser met minstens een jaar anciënniteit outplacement krijgen zonder dat zijn opzegvergoeding wordt afgetopt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud