Advertentie
netto

Opgeroepen uit reservelijst voor vaccin? Ook dan recht op vaccinatieverlof

©BELGA

Wie vanuit de reservelijst wordt opgeroepen om zich te laten vaccineren, kan ook een beroep doen op het vaccinatieverlof. Daar was eerder onduidelijkheid over.

Met het vaccinatieverlof kunnen werknemers zich tijdens de werkuren laten inenten tegen het coronavirus, zonder loonverlies. Het gaat om een vorm van klein verlet, dat u op voorhand moet aanvragen.

Concreet zegt de wet op het vaccinatieverlof dat een werknemer, om recht te hebben op loon, zijn werkgever vooraf moet verwittigen, en dat zo spoedig mogelijk eens het tijdstip of het tijdslot van de vaccinatie voor hem bekend is.

Dat moet de werkgever de kans geven om de tijdelijke afwezigheid van de werknemer op te vangen en het werk te (her)organiseren. Maar wat als u zich op de reservelijst geregistreerd hebt en wordt opgebeld om u de dag zelf nog te laten vaccineren? De hr-dienstenleverancier Group S stelde de vraag aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Volgens het kabinet van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) kan een werknemer die vanuit de reservelijst wordt opgeroepen voor zijn vaccinatie wel degelijk een beroep doen op het vaccinatieverlof.

De federale overheidsdienst stelde dat een werknemer zich niet op het recht op vaccinatieverlof kan beroepen als hij zijn werkgever pas in de loop van de dag dat hij gevaccineerd zal worden op de hoogte brengt. En dus niet voldoende vooraf, zoals de wet voorziet.

Maar volgens het kabinet van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) kan een werknemer ook in die specifieke gevallen wel degelijk een beroep doen op het vaccinatieverlof.

U krijgt het vaccinatieverlof voor de tijd die nodig is om u te laten vaccineren tijdens de werkuren. Er wordt rekening gehouden met de verplaatsing van en naar het vaccinatiecentrum, het prikje op zich en de wachttijd. De precieze duur zal dus voor iedereen verschillen, maar het is alvast geen volledige dag verlof.

Advertentie
Gesponsorde inhoud