Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Opnieuw meer bedrijfswagens op de weg

Het aantal leasewagens is in de eerste jaarhelft met 7.000 gegroeid tot 341.000 voertuigen. Inclusief vervangingen lag het aantal nieuwe bestellingen in de eerste zeven maanden van dit jaar 9 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.
Hoewel de sector begin 2014 erg voorzichtig was in zijn vooruitblik, werden vorig jaar 7 procent meer bestellingen voor langetermijnhuur (leasing) opgetekend dan in 2013 ©BELGAIMAGE

De bedrijfswagen mag dan met de regelmaat van de klok ter discussie staan, in de praktijk blijft hij een populair onderdeel van het loonpakket van veel Belgen. Midden dit jaar reden op onze wegen bijna 341.000 leasingwagens, meldt Renta, de federatie van autoverhuur- en leasingbedrijven. Zowat een derde van het bedrijfswagenpark in ons land zijn geleasde voertuigen. De rest van de bedrijfswagens zijn wagens die door het bedrijf zelf worden aangekocht, op een andere manier worden gefinancierd of wagens die in handen zijn van vrije beroepers of zelfstandigen.

Hoewel de sector begin 2014 erg voorzichtig was in zijn vooruitblik, werden vorig jaar 7 procent meer bestellingen voor langetermijnhuur (leasing) opgetekend dan in 2013. Een deel van de bestellingen slaat uiteraard op vervangingen. De groei zet dit jaar door. Het aantal nieuwe bestellingen lag tot eind juli ruim 9 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

BMW bleef in 2014 de ranglijst van meest gekozen merk aanvoeren, met een aandeel van bijna 20 procent in de bedrijfswagenmarkt, gevolgd door Volvo, Audi en Mercedes. Samen waren die vier merken goed voor 47,5 procent van de nieuwe lease-inschrijvingen. ‘Het valt op dat die merken een steeds groter deel van de markt inpalmen, mede omdat ze hun modellenportfolio hebben verbreed en nu ook kleinere wagens aanbieden’, zegt Frank Van Gool, de algemeen directeur van Renta.

Autobeleid

Hoewel de regering al vooropstelde dat de accijnzen op diesel volgend jaar worden gelijkgetrokken met die op benzine en daardoor hoger zullen uitvallen, blijft de Belgische leasewagenvloot sterk ‘verdieseld’. 88 procent van de bestellingen in 2014 sloeg op dieselwagens, tegenover ongeveer 11 procent voor benzinewagens. Andere brandstoffen blijven steken op 1 procent.

Wel draagt de fiscale behandeling van de bedrijfswagens ertoe bij dat de gemiddelde CO2-uitstoot van de bedrijfswagens in 2014 is gedaald naar 112 gram CO2 per kilometer, tegen 121 gram in 2013

Een lagere CO2-uitstoot betekent dat de werknemer minder belast wordt op zijn bedrijfswagen. Als een werkgever of vennootschap iemand een bedrijfswagen ter beschikking stelt, vormt het gebruik van die wagen voor privéverplaatsingen een voordeel alle aard. Ook de dagelijkse pendel van en naar het werk valt onder de categorie ‘privé’. Bij de berekening van dat voordeel wordt rekening gehouden met de CO2-uitstoot, het type brandstof, de leeftijd van de wagen en de cataloguswaarde. Hoe hoger de CO2-uitstoot, hoe zwaarder de werknemer belast wordt.

Een onderzoek van het organisatieadviesbureau Hay Group toonde in juni aan dat 39 procent van de Belgische bedrijven het afgelopen jaar zijn mobiliteitsbeleid heeft aangepast en focust op een groener autobeleid.

Net vandaag vindt in Vlaanderen de Car Free Day plaats, waaraan een recordaantal van 230 grote en kleine werkgevers meewerken. Ook Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) laat donderdag zijn wagen aan de kant, zei hij tijdens een bezoek aan Eandis in Melle.

Car Free Day is een initiatief van Taxistop om de filesleur te doorbreken en de mogelijkheden van duurzaam woon-werkverkeer te onderstrepen. ‘Car Free Day brengt mensen ertoe om hun verplaatsingsgedrag in vraag te stellen’, verduidelijkt minister Weyts. ‘In de eerste twintig levensjaren is het doodnormaal om verplaatsingen per fiets of te voet te doen, maar eenmaal het rijbewijs behaald, zijn we blijkbaar niet meer uit die wagen weg te slaan.’

Weyts zegt de focus te leggen op positieve alternatieven en benadrukt dat hij inzet op combimobiliteit, via knooppunten vlot schakelen tussen verschillende vervoersvormen. ‘We moeten ook de vraag durven stellen: op welke manier ben ik sneller en comfortabeler onderweg ? In mijn geval, van mijn woonplaats Halle naar Brussel, is zeventien kilometer fietsen in de spits sneller dan de wagen.’

Werknemers van de deelnemende bedrijven werd gevraagd om de auto thuis te laten en te kiezen voor fiets, bus, trein, carpoolen of een dagje thuiswerken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud