Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Ouders kunnen drie jaar langer minder werken

Goed nieuws voor werknemers met kinderen jonger dan acht jaar. Dankzij de invoering van 'tijdskrediet met motief' kunnen zij vanaf september 3 jaar langer een vijfde minder werken. Gecombineerd met ouderschapsverlof wordt 4/5de werken zo mogelijk gedurende bijna 10 jaar.

Het recht op tijdskrediet wordt ingeperkt, maar niet voor iedereen. ‘Voor tal van ouders met kinderen jonger dan acht jaar die kiezen voor een 1/5de loopbaanvermindering komt er zelfs een uitbreiding’, zegt Ann Tourné, adviseur bij het Juridisch Kenniscentrum van het sociaal secretariaat SD Worx. ‘Ze kunnen voortaan acht jaar een 1/5de tijdskrediet nemen in plaats van vijf jaar. Voor een zwaar ziek kind wordt dat zelfs negen jaar.'

Kinderen als motief

De verlenging is te danken aan de nieuwe vorm van tijdskrediet die de regering Di Rupo invoerde: het tijdskrediet met motief. Er zijn 2 motieven: ‘zorg en opleiding’ en ‘ziek kind’.

Het tijdskrediet ‘zorg en opleiding’ dient onder andere om te zorgen voor een kind jonger dan 8 acht. Het loopt maximaal 36 maanden. Tijdskrediet met motief ‘ziek kind’ loopt maximaal 48 maanden en kan aangevraagd worden om te zorgen voor een gehandicapt kind tot 21 jaar of voor een minderjarig zwaar ziek kind.

In totaal mag het gemotiveerd tijdskrediet nooit meer dan 48 maanden bedragen, ongeacht of het gaat om voltijds, halftijds of 1/5de tijdskrediet. Opgepast: het gaat om kalendermaanden. Wie instapt, moet overigens een minimumduur respecteren.

Het tijdskrediet met motief is er niet voor alle werknemers. Er is een tewerkstellingsvoorwaarde en u moet minstens twee jaar aan de slag zijn bij uw werkgever, tenzij u het tijdskrediet onmiddellijk opneemt na uitputting van al uw ouderschapsverlof.

Ook zonder motief

Het gemotiveerde tijdskrediet komt boven op het niet-gemotiveerde. Iedere werknemer heeft recht op 12 maanden voltijds, 24 maanden halftijds of 60 maanden één vijfde tijdskrediet over zijn hele loopbaan.

De voorwaarden voor een niet-gemotiveerd tijdskrediet zijn strenger dan die voor een gemotiveerd. U moet een loopbaan als loontrekkende hebben van minstens vijf jaar, waarvan minstens twee jaar bij uw huidige werkgever. ‘Voor 1/5de tijdskrediet zijn de anciënniteitsvoorwaarden versoepeld. Vroeger moest je vijf jaar bij het bedrijf werken. Voor voltijds en halftijds  tijdskrediet is de anciënniteitsvoorwaarde dan weer verstrengd’, zegt Ann Tourné.

De voorwaarden gelden niet voor wie het tijdskrediet laat aansluiten op een periode van ouderschapsverlof, voor zover alle rechten op het ouderschapsverlof voor alle rechthebbende kinderen zijn uitgeput.

Vergeet het ouderschapsverlof niet

Naast tijdskrediet kunnen ouders ook minder werken dankzij ouderschapsverlof. Dat kunt u opnemen tot twaalf jaar (voor gehandicapte kinderen: 21 jaar). Met ouderschapsverlof kunt u gedurende vier maanden helemaal niet meer werken, maar het is ook mogelijk om halftijds of één vijfde minder te werken tot maximaal vier maanden voltijds equivalent.

Begin juni werd het ouderschapsverlof uitgebreid van drie naar vier maanden, maar alleen voor kinderen geboren vanaf 8 maart 2012 is de extra maand vergoed.

De ancienniteitsvoorwaarde voor ouderschapsverlof is minder streng dan voor tijdskrediet. Het volstaat dat u in de 15 maanden voor de aanvraag van uw ouderschapsverlof minstens 12 maanden een arbeidsovereenkomst had met uw werkgever.

Let wel: ouderschapsverlof is een recht per kind. Wie 3 kinderen heeft, kan daardoor 3 keer 4 maanden stoppen met werken. Dat is niet het geval voor tijdskrediet, waarvoor het maximum 12, 36 of 48 maanden is in functie van het motief.

10 jaar 4/5de werken

Ouderschapsverlof of tijdskrediet? U hoeft niet te kiezen tussen beide formules, maar u kunt ze cumuleren. Hoe lang kunnen jonge ouders genieten van de verschillende systemen, ervan uitgaande dat ze kiezen voor een bepaald arbeidsregime?

Vanaf september kan werknemer met 1 kind die nog nooit van enige vorm van tijdskrediet/ouderschapsverlof heeft genoten...

... ofwel 4 jaar en 4 maanden volledig stoppen met werken dankzij:  

  • 1 jaar niet-gemotiveerd tijdskrediet
  • 3 jaar gemotiveerd tijdskrediet
  • 4 maanden ouderschapsverlof (per kind)

... ofwel 5 jaar en 8 maanden halftijds werken dankzij: 

  • 2 jaar niet-gemotiveerd tijdskrediet
  • 3 jaar gemotiveerd tijdskrediet
  • 8 maanden ouderschapsverlof (per kind)

... ofwel 9 jaar en 8 maanden 4/5de werken dankzij:

  • 5 jaar niet-gemotiveerd tijdskrediet
  • 3 jaar gemotiveerd tijdskrediet
  • 20 maanden ouderschapsverlof (per kind)

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud