Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Ouderschapsverlof kan flexibeler worden opgenomen

Vanaf deze maand kunt u uw ouderschapsverlof opnemen in halve dagen om bijvoorbeeld elke woensdagnamiddag thuis te blijven. Of u kunt tijdens de kerstvakantie twee weken voltijds nemen.
Ouderschapsverlof kan vanaf nu voor kortere periodes opgenomen worden. In blokken van een week in plaats van een maand. ©Hollandse Hoogte / Peter Hilz

In veel gezinnen is het een huzarenstukje om een gezin met jonge kinderen te combineren met een carrière. Ouderschapsverlof kan dan een uitweg bieden. Zolang de kinderen nog geen 12 jaar zijn (21 jaar voor kinderen met een beperking) kan elke voltijds werkende ouder tot vier maanden voltijds ouderschapsverlof nemen, tot acht maanden halftijds werken of gedurende twintig maanden een vijfde minder werken. Een combinatie van verschillende formules kan ook, tot een equivalent van vier maanden voltijds ouderschapsverlof. Deeltijds werkende ouders kunnen alleen voltijds ouderschapsverlof nemen.

Hoeveel uitkering voor één tiende ouderschapsverlof?

Als u ouderschapsverlof neemt, kunt u een maandelijkse onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) krijgen. Voor kinderen geboren na 8 maart 2012 wordt een equivalent van vier maanden voltijds tijdskrediet vergoed, voor kinderen die eerder het levenslicht zagen, is dat maar drie maanden. Bij de uitbetaling van de uitkering wordt bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Sinds 1 juni is er een nieuwe formule voor werknemers: u kunt één tiende ouderschapsverlof bij uw werkgever aanvragen. ‘Daarmee kunnen ouders veertig maanden lang bijvoorbeeld een halve dag ouderschapsverlof per week of een volledige dag om de twee weken opnemen’, legt Ann Tourné van de hr-dienstverlener SD Worx uit. ‘In tegenstelling tot de al bestaande vormen van ouderschapsverlof is de formule van één tiende geen recht van de werknemer. De werkgever moet akkoord gaan. Bovendien kan het alleen voor wie voltijds werkt.’

Kortere opnameperiodes

Ouderschapsverlof moet altijd voor een bepaalde minimumperiode genomen worden. ‘Voor de nieuwe formule van één tiende is dat minstens tien maanden. U kunt dus tien, twintig, dertig of veertig maanden ouderschapsverlof met een tiende aanvragen’, legt Tourné uit.

Sinds 1 juni kan het voltijds en halftijds ouderschapsverlof voor kortere periodes aangevraagd worden. De minimale duur van voltijds ouderschapsverlof gaat van een maand naar een week. Zo kunt u bijvoorbeeld twee weken ouderschapsverlof nemen om bij uw kind te blijven tijdens de paas- of kerstvakantie. ‘Per aanvraag kan in principe maar één aaneengesloten periode van ouderschapsverlof worden gevraagd. Maar voor het voltijds ouderschapsverlof in weken kunnen meerdere niet-aaneengesloten periodes van één of meerdere weken gevraagd worden, gespreid over een periode van maximaal drie maanden’, zegt Tourné.

Halftijds ouderschapsverlof kunt u voortaan per maand opnemen en hoeft niet meer voor minstens twee maanden. ‘Ook voor die soepeler opname van het voltijds en halftijds ouderschapsverlof moet de werkgever zijn toestemming geven’, zegt Tourné. ‘Alleen voor een eventueel restsaldo is het akkoord van de werkgever niet nodig. Bij een voltijds ouderschapsverlof is dat een resterend deel van minder dan een maand, bij een halftijds ouderschapsverlof een maand.’ Voor het één vijfde ouderschapsverlof blijft alles bij het oude: dat moet voor minstens vijf maanden aangevraagd worden.

Andere thematische verloven

Naast het ouderschapsverlof zijn er nog twee andere zogenaamde thematische verloven: het verlof voor medische bijstand en palliatief verlof. Het verlof voor medische bijstand biedt de mogelijkheid om minder of niet te werken om een zwaar ziek gezins- of familielid te verzorgen. Een werknemer kon dit verlof alleen opnemen in periodes van minimum een maand, behalve voor een gehospitaliseerd kind. Sinds 1 juni is de minimumperiode voor iedereen die voltijds verlof voor medische bijstand wil, ingekort tot een week. ‘Het kan voortaan ook per week, per twee weken of per drie weken opgenomen worden, met een akkoord van de werkgever’, zegt Tourné. ‘Alleen voor de opname van een saldo van minder dan vier weken is het akkoord van de werkgever niet nodig.’

Een aanvraag kan op maximaal drie maanden slaan. Met verlof voor medische bijstand kunt u maximaal twaalf maanden volledig stoppen met werken of 24 maanden deeltijds werken. Die maximumperiodes worden verdubbeld voor alleenstaande ouders met een zwaar ziek kind van maximaal 16 jaar.

Het palliatief verlof is er voor wie iemand wil bijstaan die ongeneeslijk ziek en terminaal is. Dat kan een maand opgenomen worden en vervolgens tot twee keer met een maand verlengd worden. De maximumperiode is altijd even lang, ongeacht of u volledig stopt met werken of kiest voor een deeltijds palliatief verlof.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud