Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Premies tijdskrediet dalen vanaf juni, 1/10de ouderschapsverlof nog niet mogelijk

De nieuwe mogelijkheden voor tijdskrediet gaan zoals voorzien in op 1 april, maar vanaf juni gaat de uitkering voor werknemers die al meer dan 5 jaar bij hun huidige baas werken en voor 50-plussers omlaag. De nieuwe optie om ouderschapsverlof per halve dag op te nemen, is uitgesteld.
Advertentie
Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) meldt dat werknemers in tijdskrediet die langer dan 5 jaar bij hun baas aan de slag zijn en 50-plussers vanaf juni een lagere premie zullen krijgen ©BELGA

Eind vorig jaar werd een akkoord bereikt over aanpassingen aan het tijdskrediet. Maar pas vandaag hakte de regering de knoop door over de uitkeringen daar tegenover staan. Dat akkoord moet nog naar de Raad van State, maar de regering voorziet dat die nieuwe uitkeringen in gaan vanaf juni, zo meldt minister van Werk Kris Peeters (CD&V) in een persbericht. Zo wil ze 20 miljoen euro besparen. 

Voor werknemers in tijdskrediet die al langer dan 5 jaar bij hun huidige werkgever werken, is de regeringsbeslissing een streep door de rekening. Zij krijgen nog steeds een hogere uitkering dan werknemers die minder dan 5 jaar bij hun baas aan de slag zijn, maar hun verhoging wordt wel gehalveerd (zie verder).

Hetzelfde voor werknemers ouder dan 50 jaar die een thematisch verlof opnemen. Op basis van de premies die de RVA vermeldt op haar website, betekent dat dat deze 50-plussers hun premie vanaf juni zien zakken van 680,62 euro naar 540,94 euro bruto in een halftijds regime en van 272,25 euro naar 204,25 euro bruto als zij hun werkritme met 1/5de terugschroeven.

Volgens minister Peeters was een besparing nodig om het systeem betaalbaar te houden. 'We zorgen er echter voor dat oudere werknemers en werknemers met veel ervaring nog steeds van een significante toeslag kunnen genieten', aldus Peeters.

Wat betekent een en ander concreet?

Tijdskrediet enkel nog met motief

Tijdskrediet zonder motief leverde sinds 2015  al geen premie meer van de RVA op. Het systeem verdwijnt nu helemaal.

Tijdskrediet kan voortaan alleen nog met volgende motieven:

-          Zorgen voor kind jonger dan 8 jaar

-          Zorgen voor zwaar ziek familielid

-          Palliatieve zorgen

-          Zorgen voor gehandicapt kind jonger dan 21 jaar

-          Zorgen voor zwaar ziek minderjarig kind

-          Een erkende opleiding volgen

De maximale periode voor dat tijdskrediet met motief wordt uitgebreid en gelijkgeschakeld op 51 maanden, tegenover 36 of 48 maanden nu, afhankelijk van het motief. Enkel voor het volgen van een opleiding blijft de maximumduur 36 maand. 

Die maximumtermijn geldt ongeacht of u het tijdskrediet voltijds, halftijds of 1/5 opneemt. Het geldt slechts één keer in de loopbaan en dat ongeacht hoeveel kinderen u heeft.

Tussen april en juni keert de RVA maar gedurende maximaal 48 maanden een uitkering uit. Pas vanaf juni zal dat gedurende 51 maanden zijn.

Wie meer dan 5 jaar bij zijn baas werkt, gaat er vanaf juni op achteruit. Op basis van de bedragen op de site van de RVA zakt de premie voor een voltijds tijdskrediet van 654,2 euro naar 572,4 euro bruto. Voor een halftijds tijdskrediet zakt de premie van 327,09 euro bruto naar 286,2 euro bruto.

Voor een 1/5de tijdskrediet verandert de premie niet. De premie blijft 161,55 euro bruto voor een samenwonende werknemer en 208,48 euro voor een alleenstaande.

Ook voor wie minder dan 5 jaar bij zijn baas werkt, blijft de premie onveranderd. De RVA meldt op zijn site bedragen van 490,65 euro bruto voor voltijds tijdskrediet en 245,32 euro bruto voor een halftijds tijdskrediet.

Palliatief verlof van twee naar drie maanden

 Ook wie palliatieve zorg wil bieden aan een terminaal zieke - er hoeft zelfs geen familieband te zijn - kan behalve tijdskrediet met zorgmotief ook nog een thematisch verlof opnemen: palliatief verlof.

 Dat beliep tot nu toe slechts een maand, verlengbaar met een bijkomende maand, maar het wordt verlengd naar drie maanden. 

Periode tijdskrediet zonder motief wordt niet meer afgetrokken van tijdskrediet met motief

De sociale partners hebben eind vorig jaar afgesproken het afschaffen van het tijdskrediet zonder motief te compenseren door die periode niet langer af te trekken van het aantal maanden waarop iemand nog recht heeft op tijdskrediet met motief. Concreet: iemand die in het verleden al 12 maanden tijdskrediet zonder motief opnam, heeft vanaf morgen opnieuw recht op 51 maanden tijdskrediet met motief in plaats van 39 maanden. Dat gaat in vanaf april voor het recht op die periodes, maar pas vanaf juni zullen die 12 extra maanden ook een uitkering opleveren, zo preciseert het kabinet  van minister Peeters.

Hogere premie voor ouderschapsverlof alleenstaanden uitgesteld tot juni

Eind januari waren de sociale partners in het kader van de besprekingen over de loonmarge voor de komende twee jaar overeengekomen de uitkeringen voor de thematische verloven voor alleenstaanden met kinderen fors op te trekken. Het gaat om een verhoging met 38 procent voor een voltijds (1.107 euro bruto) of halftijds (554 euro bruto) thematisch verlof. Alleenstaanden die één dag in de week vrij nemen, zien hun uitkering met 21 procent stijgen tot 211 euro bruto. De afspraak was dat deze verhoging in zou gaan vanaf april, maar dat zal nu pas vanaf juni het geval zijn.

1/10de ouderschapsverlof toch nog niet mogelijk

Naast tijdskrediet met motief, bestaan er ook drie thematische verloven: ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof. De afspraak was om ouderschapsverlof vanaf april ook in de vorm van 1/10 opgenomen zou kunnen worden. Dat komt neer op een halve dag per week of 1 volledige dag om de 14 dagen. Die optie kan worden benut gedurende 40 maanden. De regering heeft deze nieuwe optie echter nog niet goedgekeurd. Wel is er overeengekomen om hierover voor de zomer een wetsvoorstel goed te keuren, zo verduidelijkt het kabinet Peeters.   

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud