Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Rendement op groepsverzekering blijft 1,75 procent

Op de stortingen voor een aanvullend pensioen, moeten de werkgevers ook in 2018 een minimumrendement van 1,75 procent waarborgen. Dat meldt de FSMA, de autoriteit voor financiële diensten en markten.
Advertentie
Volgend jaar verandert er niets aan de minimale rentevoet die uw werkgever op stortingen voor uw aanvullend pensioen moet waarborgen.

Tot eind 2015 moest de werkgever op stortingen voor het aanvullend pensioen van zijn personeel een hoger rendement garanderen. Die minimum rendementsgarantie bedroeg 3,25 procent op de bijdragen van de werkgever. En 3,75 procent op de eigen bijdragen van de werknemer.

Die garantie werd onhoudbaar door de aanhoudend lage rentevoeten op de financiële markten. Reden waarom de sociale partners in oktober 2015 een akkoord bereikten "om de toekomst van de aanvullende pensioenen veilig te stellen". Voortaan zou het rendement dat de werkgever moet waarborgen op stortingen voor het aanvullend pensioen van zijn werknemers elk jaar opnieuw worden herzien.

Veel verzekeraars bieden maar een rendement van circa 1 procent op stortingen voor het aanvullend pensioen, zodat de werkgevers het tekort moeten bijpassen. 

In 2016 bedroeg het minimumrendement 1,75 procent. Dat geldt ook voor stortingen die dit jaar gebeuren in een groepsverzekering of in een pensioenspaarfonds.

Ook volgend jaar blijft de rentevoet die de werkgever moet waarborgen 1,75 procent, zo meldt de FSMA op vraag van De Tijd.

Tot wanneer? 

Als uw aanvullend pensioen wordt opgebouwd via een groepsverzekering geldt de rentevoet van 1,75 procent tot op het ogenblik dat u het aanvullend pensioen opneemt. Dat geldt althans als de werkgever elk jaar een bepaald bedrag in de groepsverzekering stort , dus voor de zogenaamde vaste bijdrageplannen.

Als uw werkgever stortingen doet in een pensioenfonds, dan is het best mogelijk dat de rentevoet van 1,75 procent maar geldt tot wanneer de rentevoet weer verandert. Alles hangt af van wat daarover in het pensioenreglement met uw werkgever is voorzien.

En op welk bedrag? 

Bij groepsverzekeringen geldt het rendement van 1,75 procent op alle stortingen die volgend jaar worden gedaan.

Wordt uw aanvullend pensioen opgebouwd via een pensioenfonds, dan is het goed mogelijk dat het rendement van 1,75 procent geldt voor de volledige al opgebouwde pensioenspaarpot, dus op alle reserves die u al op 31 december 2017 hebt opgebouwd. Hoe de vork precies aan de steel zit, kunt u nagaan in het pensioenreglement van uw werkgever. 

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud