Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Student mag 475 uren werken

Een student mag vanaf volgend jaar 475 uren werken tegen gunstige voorwaarden, in plaats van 50 dagen. Dat is vooral handig voor studenten die soms in blokken van enkele uren per dag werken.
©Photo News

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar er is een akkoord gevonden om het gunstige statuut voor studentenarbeid toe te kennen voor 475 uren, en niet langer voor 50 dagen. Dat maakt vooral verschil voor een student die al eens bijklust gedurende pakweg vier of vijf uren: nu geldt dat als een gewerkte dag, ook al kon de student geen acht uren werken. De nieuwe regeling gaat in op 1 januari 2017, en geldt dus nog niet deze zomer.

475 uren zijn er meer dan de loutere omrekening van 50 dagen van 8 werkuren. Eerder had Maggie De Block (Open VLD), minister van Sociale Zaken, geopperd dat aantal zelfs te willen optrekken tot 550 uren, maar daar wilde de CD&V niet aan. 'In de praktijk werkt nu maar 3,5 procent van de studenten gedurende 50 dagen, zo blijkt uit de statistieken van de RSZ', reageert het kabinet van Kris Peeters (CD&V), minister van Werk. 'Voor de meesten zal de flexibilisering dus ruim volstaan. Het klopt dat ze in de horeca tot 11 uur in één dag mogen werken, maar er zijn er zeer weinig die dat 50 dagen lang doen en dus nu 550 uren halen. Te veel werken wordt op de duur ook nadelig voor de studie.'

De vakbonden zijn niet opgezet met de verruiming. 'Studentenwerk geeft werkervaring aan jongeren en helpt ze hun weg te vinden op de arbeidsmarkt. Maar studentenwerk mag niet verworden tot nog meer goedkope, superflexibele arbeid die reguliere banen van veelal lager geschoolden verdringt', luidt het bij ACV Jongeren, dat er eveneens op wijst dat slechts een klein percentage van de jongeren de 50 dagen benut. 'Het gemiddelde is 22 dagen.'

Op het loon van een student zijn geen volwaardige sociale lasten verschuldigd. De werkgever betaalt een zogeheten solidariteitsbijdrage van 5,43 procent op het loon, en de student zelf moet 2,71 procent afdragen - vaak merkt de student daar niets van omdat die bijdrage al op het brutoloon is ingehouden en hij of zij het nettoloon ontvangt.

Een andere nieuwigheid vanaf 1 januari is dat de student zelf mag kiezen of hij in de horeca onder de voorwaarden voor studentenarbeid aan de slag gaat, dan wel als gelegenheidswerker. Nu moeten eerst de 50 dagen studentenarbeid worden 'opgebruikt'. Het statuut van gelegenheidswerker of 'extra' in de horeca is qua loonkosten echter minder gunstig dan dat van de jobstudent. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud