Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Thuisblijven voor kinderen kan binnenkort ook halve dag per week

Ouderschapsverlof opnemen kan binnenkort flexibeler. Zo wordt een halve dag verlof per week mogelijk. Of kunnen werknemers kiezen om de ene week voltijds en de andere in een ouderschapsverlofregime te werken.
Advertentie
©ANP

De maatregelen moeten meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt opleveren en de combinatie werk en gezin leefbaar houden. Ze maken deel uit van enkele wetsvoorstellen waarover de federale meerderheidspartijen deze week een akkoord hebben gesloten in de Kamer.

Met meer dan 64.000 zijn ze, de ouders die het voorbije jaar van ouderschapsverlof genoten. Zij blijven (deels) thuis om voor hun jonge kinderen te kunnen zorgen. Tijdens die vorm van loopbaanonderbreking krijgen ze een uitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling (RVA).

64.207
Afgelopen jaar genoten gemiddeld 64.207 vaders en moeders van ouderschapsverlof.

Vooral het regime waarbij één dag per week niet gewerkt wordt, is populair. Ruim 45.000 ouders - van wie bijna 16.500 mannen - nemen hun ouderschapsverlof op die manier op, blijkt uit cijfers van de RVA. Een vijfde ouderschapsverlof opnemen kan gedurende twintig maanden. U hoeft die twintig maanden niet in één keer op te nemen. Dat kan ook in schijven van vijf maanden.

Daarnaast bestaan nog twee andere manieren om ouderschapsverlof op te nemen: voltijds (vier maanden, op te nemen in periodes van minstens een maand) of halftijds (acht maanden, op te nemen in periodes van minstens twee maanden).

Op voorstel van Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V) komt er binnenkort een extra manier bij: een tiende ouderschapsverlof. ‘Daardoor zal het mogelijk zijn om veertig maanden een halve dag per week verlof op te nemen, of één dag om de twee weken’, aldus Lanjri.

Voor u naar uw werkgever holt om die halve dag ouderschapsverlof per week aan te vragen: het voorstel heeft nog een hele weg af te leggen voor het in werking treedt. De maatregel moet nog worden goedgekeurd in de plenaire vergadering, in een Koninklijk Besluit worden gegoten, advies krijgen van de Raad van State en in het Staatsblad worden gepubliceerd. ‘We mikken op 1 januari 2019 als startdatum’, zegt de CD&V-politica. Een praktische regeling om de nieuwe vorm van ouderschapsverlof aan te vragen moet ook nog worden uitgewerkt, zegt de RVA.

Geen vast tijdstip meer

De Kamercommissie-Sociale Zaken keurde deze week ook een wetsvoorstel van N-VA-Kamerlid Jan Spooren goed. Dat voorziet in meer flexibiliteit om ouderschapsverlof op te nemen. Het voorstel omvat ook andere thematische verloven, zoals palliatief verlof en verlof voor medische bijstand.

Tot nog toe moest wie deeltijds ouderschapsverlof genoot die vrije dag(en) op een vast tijdstip opnemen. Bijvoorbeeld elke woensdag. Maar de samenleving is de voorbije jaren veranderd. Niet alleen gaan meer vrouwen dan vroeger werken, er zijn ook steeds meer eenoudergezinnen of ouders die hun kinderen in co-ouderschap opvoeden. ‘Voor hen is het handiger als ze verlof kunnen nemen op het moment dat de kinderen effectief bij hen verblijven. In de praktijk gebeurt dat al, maar met deze maatregel geven we werknemers rechtszekerheid’, aldus Spooren.

Wie halftijds ouderschapsverlof opneemt, zal binnenkort - Spooren mikt op het najaar als startdatum - voltijds kunnen werken in de week dat er geen kinderen in huis zijn, en thuis blijven in de week mét kinderen. Voor wie in een een vijfde systeem zit, wordt dat dan een week voltijds werken en de andere week drie dagen. ‘Om het overzichtelijk te houden voor de werkgever en extra administratieve lasten te vermijden, moet je elke maand wel aan je aantal dagen komen. Voor wie een vijfde ouderschapsverlof opneemt, betekent dit vier dagen verlof per maand. Je dagen oppotten kan niet.’

Wie al ouderschapsverlof opneemt, kan dat binnenkort flexibeler doen. Belangrijke kanttekening bij dit alles: de werkgever moet akkoord gaan. ‘Raken werkgever en werknemer er niet uit, dan valt de werknemer terug op de gewone regeling’, aldus Spooren.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud