Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Uitzendkracht kan voortaan zijn contract digitaal tekenen

Vanaf 2016 kunnen uitzendkrachten hun arbeidscontract op tablet of smartphone ondertekenen. Het is een belangrijke stap in de digitalisering. Jaarlijks worden in België meer dan 10 miljoen contracten in de uitzendsector afgesloten. Het ACV maakt voorbehoud.
Minister voor de Digitale Agenda Alexander De Croo ©BELGA

Vorig jaar werkten er 571.732 mensen in België minstens een dag met een uitzendcontract. Gemiddeld waren er elke dag 82.819 uitzendkrachten per dag aan het werk. Vele uitzendkrachten moeten meerdere contracten bij een of dezelfde werkgever afsluiten. Jaarlijks worden er in ons land meer dan 10 miljoen arbeidscontracten in de uitzendsector ondertekend. Die papierwinkel administratief in orde houden is niet eenvoudig. Noch voor de uitzendkantoren, noch voor de uitzendkrachten.

Federgon, de koepelorganisatie van de sector, maakt daarom werk van een verregaande digitalisering. UnifiedPost, een serviceprovider voor documentenstromen, heeft in opdracht van Federgon een enkel digitaal platform gecreëerd voor de hele sector. 'Al onze leden doen mee. Zij vertegenwoordigen samen 98 procent van de uitzendsector in België', benadrukt Herwig Muyldermans, algemeen directeur van Federgon.

'Via het platform kunnen uitzendkrachten altijd een overzicht vinden van de overeenkomsten met alle uitzendbureaus waarvoor hij of zij heeft gewerkt.'
Ann Cattelain
Juridische Dienst Federgon

Elke uitzendkracht kan zijn arbeidscontracten ondertekenen op het onlineplatform. De ondertekening kan gebeuren, ofwel via pc, ofwel via smartphone of tablet, met een e-ID of met een persoonlijke code. Alles wordt ook elektronisch gearchiveerd.

Voordelen uitzendkracht

Met deze nieuwe dienst wordt de uitzendkracht niet langer verplicht  het contract af te halen in het kantoor of af te printen, vervolgens te tekenen, en met de klassieke post terug te sturen of binnen te brengen op het kantoor.

In het verleden gebeurde het vaak dat heel wat arbeidscontracten niet of alvast veel te laat werden ondertekend. Dat is op het vlak van rechtszekerheid niet meteen de ideale situatie als er zich problemen voordoen in de relatie werkgever-werknemer.

Uitzendkrachten hebben vaak veel verschillende contracten, al dan niet bij dezelfde werkgever. 'Via dat platform kunnen ze altijd een overzicht vinden van de overeenkomsten met alle uitzendbureaus waarvoor hij of zij heeft gewerkt. Ze hebben daarvoor maar een log-in en een paswoord nodig. Alles wordt vijf jaar bijgehouden', benadrukt Ann Cattelain, directeur van de Juridische Dienst van Federgon.

Voordelen uitzendbureaus

Indien de uitzendkrachten er massaal gebruik gaan van maken, levert de digitalisering een belangrijke administratieve vereenvoudiging en dito kostenbesparing op voor de uitzendbureaus. Zeker de vaak zeer korte jobs van de 200.000 studenten die jaarlijks via een uitzendbureau werken, vormen een zware belasting voor de organisatie. Veel studenten hebben ook een broertje dood aan die administratie. 'De arbeidscontracten zijn op zich oké. We moeten nu zoveel mogelijk komaf maken met de grijze zone die bestaat omdat de contracten nog niet zijn getekend', aldus Muyldermans.

Alexander De Croo, vicepremier en minister van Digitale Agenda, ondertekende gisteren symbolisch zijn allereerste (nep) e-arbeidsovereenkomst voor een uitzendarbeid met een (nep) e-ID. 'Het is niet alleen een belangrijk project in het kader van de administratieve vereenvoudiging, maar tevens een voorbeeld van democratisering van digitalisering', aldus De Croo.

België was een voorloper met het invoeren van de e-ID. Maar in het effectief gebruik door de burger van de toepassingen is België niet bepaald een voortrekker. Via de uitzendsector krijgt het een extra elan.

Federgon hoopt dat de uitzendkrachten er massaal gebruik gaan van maken. Van het verplicht maken is geen sprake. 'We verwachten dat bijvoorbeeld studenten er massaal gebruik zullen van maken, maar voor bepaalde groepen is het minder vanzelfsprekend: laaggeschoolden, ouderen, vluchtelingen, niet-EU onderdanen,...  Niet iedereen van hen heeft een elektronische identiteitskaart, een kaartlezer of is vertrouwd met digitaal'.

Volgende stap

De digitalisering maakt het ook mogelijk om dingen sneller te laten verlopen. Zo wordt er gewerkt aan een wetsontwerp om niet langer uitzendbureaus tot 48 uur na het starten van het arbeidscontract de tijd te geven om het arbeidscontract aan de uitzendkracht toe te sturen. In de nabije toekomst zal dat moeten gebeuren voor het contract aanvangt. Een en ander wordt nog besproken in de Nationale ArbeidsRaad (NAR). De vakbonden zijn al jaren vragende partij om deze uitzondering op de wet van de arbeidscontracten te zien verdwijnen. Nu het technisch haalbaar is, wil Federgon meestappen in dat verhaal.

Het ACV vindt dat Federgon te hard van stapel loopt. 'Eerst moeten de twistpunten rond de afschaffing van de 48-uren en de inzage van de data door de sociale inspectie worden uitgeklaard', stelt Piet Vanden Bergh van het ACV.

De vakbonden en de sectorfederatie verschillen vooral van mening over het tweede punt. Ze begrijpen niet dat de sociale inspectie het overzicht in de databank per uitzendkracht niet zou mogen bekijken.'Dat is toch ook een administratieve vereenvoudiging?', stellen de vakbonden. Federgon wil dat enkel de uitzendkracht die gegevens kan bekijken. 'Het behoort tot zijn privacy', meent de werkgeversorganisatie. 

Er is ook nog geen akkoord over de datum voor invoegetreding. '1 januari is niet haalbaar. Dat heeft men bij Federgon ook wel begrepen', benadrukt Piet Vanden Bergh van het ACV. ER zou hoe dan ook een overgangsperiode komen.

Vraagtekens

Het invoeren van de e-overeenkomst roept natuurlijk vragen op op het vlak van veiligheid. In principe kan nu iemand jarenlang e-arbeidsovereenkomsten afsluiten zonder zich regelmatig te moeten aanbieden op een kantoor.

Het risico op e-IDfraude is genoegzaam bekend. 'Ik acht het weinig waarschijnlijk dat iemand door een uitzendkantoor zal worden uitgestuurd zonder dat ze hem of haar ooit hebben gezien', benadrukt Herwig Muyldermans.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud