Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Vermijd 20 procent belasting op uw aanvullend pensioen

De groepsverzekering die een vorige werkgever voor u had afgesloten, kan op uw 60ste aflopen. Wegens de rente-evolutie is de kans groot dat de verzekeraar weigert dat contract te verlengen. Toch staat u niet voor het blok als u dat kapitaal nog niet wil opnemen.
©Hilz, Peter/Hollandse Hoogte

Het gebeurt en het zal nog vaker gebeuren. Iemand is in de loop van zijn carrière van werkgever veranderd en heeft dankzij een vorige werkgever zicht op een aanvullend pensioen, hetzij via een verzekering, hetzij via een pensioenfonds. Het contract dat was afgesloten door de vorige werkgever biedt de werknemer een aantrekkelijk rendement van 3,25, 3,75 of zelfs 4,75 procent per jaar. De reden waarom de betrokken werknemer die reserve bij zijn vorige werkgever heeft gelaten en dat pensioenspaarpotje nooit heeft overgedragen naar zijn latere werkgever.

Het is best mogelijk dat het contract bij de vorige werkgever een einde neemt als de betrokken werknemer 60 wordt. Vanwege de huidige historisch lage rentes zal de verzekeraar het contract hoogstwaarschijnlijk niet willen verlengen. Geen enkele verzekeringsmaatschappij garandeert immers nog een rendement van 4,75 procent. Voor de betrokken werknemer geen prettig vooruitzicht. Hij krijgt zijn pensioenkapitaal weliswaar uitgekeerd, maar de fiscus zal er, als hij nog maar 60 jaar is, meteen 20 procent van afromen. Als hij wacht tot zijn 62 jaar, is hij maar 16,5 procent belasting verschuldigd. Als hij het kapitaal pas opneemt wanneer hij 65 is geworden, vloeit er maar 10 procent meer naar de fiscus. Bovendien is onze werknemer nog steeds beroepsactief, zodat hij de noodzaak niet inziet om al op zijn 60ste over die extra spaarpot te kunnen beschikken.

Overdragen

‘Als het gaat om een reserve opgebouwd bij de vorige werkgever, de werknemer 60 jaar wordt en de verzekeraar weigert om het contract te verlengen, kan de werknemer de reserve overdragen, hetzij naar de pensioeninstelling van zijn huidige werkgever, hetzij naar een gemeenschappelijke verzekeringskas zoals Integrale’, meldt Fabian de Bilderling, business development director bij Integrale. Die mogelijkheid bestaat ook als er nog een oud verzekeringscontract loopt bij de huidige werkgever waarin al jaren geen premies worden gestort.

Het nadeel van zo’n overdracht is dat de werknemer geen uitzicht meer heeft op het rendement van 3,75 of 4,75 procent, maar zich moet tevreden stellen met een rente van 1,5 procent op de markt, 1,6 procent bij Integrale. ‘Die rentevoet is nog altijd hoger dan op een klassiek spaarboekje’, zegt de Bilderling. Anderzijds kan de opgebouwde pensioenspaarpot verder oprenten terwijl de werknemer later, bijvoorbeeld als hij 62 of 65 is geworden, minder belastingen op de pensioenspaarpot zal moeten betalen. Op substantiële kapitalen van enkele tienduizenden of enkele honderdduizenden euro’s scheelt dat een slok op de borrel.

©Mediafin

In de simulatie is het voorbeeld uitgewerkt van iemand die op zijn 60ste een pensioenspaarpot heeft opgebouwd van 100.000 euro bij een vorige werkgever. Neemt hij dat kapitaal op zijn 60ste op, dan houdt hij daarvan 74.048,80 euro over. Draagt de werknemer de reserve over naar een gemeenschappelijke verzekeringskas, waar het kapitaal van 100.000 euro verder kan oprenten tegen 1,60 procent per jaar, dan houdt hij op zijn 62ste 80.125 euro over. In dat geval is geen 20 procent maar nog slechts 16,5 procent belasting verschuldigd.

Voor zestigste verjaardag

‘Belangrijk is dat de overdracht moet gebeuren voor de werknemer 60 jaar wordt’, benadrukt de Bilderling. Voor de individuele werknemer zijn aan de overdracht geen kosten verbonden.

De werknemer kan tussen zijn 60ste en de leeftijd waarop hij effectief met pensioen gaat, geen stortingen doen om de overgedragen reserve verder aan te vullen. Het gaat puur om een overdracht van de eerder opgebouwde reserve. Als de werknemer wel stortingen zou doen in de nieuwe verzekering belanden we in het stramien en de regels rond de individuele levensverzekering.

Merk op dat er geen leeftijdsgrens op het nieuwe verzekeringscontract staat. U kunt de overgedragen reserve tot uw 62ste, 65ste en binnenkort 67ste in het nieuwe contract laten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud