Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Voordelen van een groepsverzekering

In menig salarispakket is een groepsverzekering voorzien. Maar wat kan je er mee? Je moet in ieder geval een tijdje wachten vooraleer de opbrengst er van te kunnen opstrijken.

(netto) - Een groepsverzekerking biedt vele voordelen in een salarispakket. Maar er zijn voorwaarden aan verbonden.

Wat is een groepsverzekering?

Een groepsverzekering is een extralegaal voordeel. In tegenstelling tot een bedrijfswagen of maaltijdcheques kan men er niet onmiddellijk maar pas op pensioenleeftijd van genieten. Het is een verzekeringspolis die de werkgever afsluit voor zijn werknemers. Niet alle sectoren hebben een collectieve overeenkomst die hen toelaat een groepsverzekering aan te bieden, maar het fenomeen kent toch steeds meer succes. De premies die met die verzekering betaald worden, creƫren de opbouw van een kapitaal waarvan de werknemer kan genieten wanneer hij met pensioen gaat. Als hij voor de pensioenleeftijd sterft, wordt het bedrag aan zijn familie uitgekeerd.

Wie heeft er recht op?

Iedere werknemer die minstens 25 jaar oud is en een regelmatig maandelijks salaris ontvangt van een onderneming die een groepsverzekeringsplan heeft voor (een bepaalde categorie van) haar personeel, heeft er recht op. Nieuw aangeworven personeelsleden worden automatisch aangesloten. Ook zelfstandigen kunnen, mits het naleven van een aantal voorwaarden, een groepsverzekering afsluiten.

Wie betaalt wat?

Het maandelijkse bedrag kan als volgt gestort worden:

  1. 100 procent door de werkgever;

  2. in vooraf bepaalde verhoudingen door werkgever en werknemer;

  3. 100 procent door de werknemer. In dat geval neemt de werkgever enkel de administratie op zich.

100 procent door de werkgever;

in vooraf bepaalde verhoudingen door werkgever en werknemer;

100 procent door de werknemer. In dat geval neemt de werkgever enkel de administratie op zich.

Waarom interessant?

De formule is fiscaal aantrekkelijk. Aangezien de stortingen niet worden beschouwd als loon, zijn ze vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen (13,07 procent).

Een voorbeeld. Als je werkgever je een loonsverhoging van 100 euro wil geven, wordt van die som eerst 13,07 euro afgetrokken en wordt ze vervolgens belast aan een gemiddelde progressieve belasting van 30 tot, in het slechtste geval, 50 procent. Je krijgt dus slechts 50 tot 60 euro. Wanneer je werkgever echter 100 euro in de groepsverzekering stort, ontvang je later ook effectief 100 euro.


De werkgever kan de premies die hij betaalt voor de groepsverzekering, volledig aftrekken van zijn bedrijfswinst.


De maandelijkse bijdrage van de werknemer geeft recht op een belastingvermindering van 30 tot 40 procent van de gespaarde som, met een maximum van 1.990 euro voor 2008, net zoals bij het langetermijnsparen (maar het fiscaal kader is verschillend).


Als je het opgebouwde kapitaal vanaf je 60ste verjaardag opneemt, betaal je slechts 16,5 procent belastingen (+ gemeentebelasting) op de voor 1/1/1993 door de werkgever gestorte premies en 10 procent op de premies die na die datum werden gestort. De premies die betaald werden door de werknemers, worden aan 10 procent belast.

Wat bij ontslag?


Als je het bedrijf verlaat of als je ontslagen wordt, heb je drie mogelijkheden.

  • ofwel laat je de opgebouwde reserves in het plan, om ze op uw 65ste aan een gunstig fiscaal regime op te nemen;
  • ofwel laat je de opgebouwde reserves overdragen naar je nieuwe werkgever. Het toekomstige kapitaal zal gespijsd worden volgens de voorwaarden van het plan aangeboden door de nieuwe werkgever;
  • ofwel zet je het plan zelf verder, hetzij bij de bestaande verzekeraar, hetzij bij een andere. In dat geval moet echter aan bepaalde voorwaarden worden voldaan.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud