Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Vrees voor jobverlies stijgt

30 procent van de Belgische werknemers vreest zijn baan te verliezen. In 2013 was dat nog 20 procent, in 2015 25 procent.
Advertentie
De data blijken uit onderzoek van Securex. ©BELGA

Dat blijkt uit de jaarlijkse studie over het personeelsverloop door de hr-dienstverlener Securex.

Bij de late twintigers vreest tot 37 procent van de werknemers zijn baan kwijt te geraken. Vijftigplussers schatten de kans wat lager in (20% van de 50-54-jarigen en 22% van de 55-plussers).

Honkvast

Uit de peiling van Securex blijkt voorts dat slechts 5 procent van de werknemers met een vast contract in de privésector in 2016 uit eigen beweging zijn werkgever verliet, net zoals in 2015. Want naast de 5 procent vrijwillige vertrekkers werd nog eens 4 procent - eveneens relatief weinig - door de werkgever ontslagen. Ook dat cijfer is amper gewijzigd in vergelijking met 2015. 2016 was daarmee ‘een jaar met weinig beweging op de arbeidsmarkt’.

Anderzijds zag 9 procent van alle werknemers een tijdelijk contract stopgezet, wat meer is dan in andere jaren. Securex kan echter niet uit het onderzoek afleiden hoeveel van die tijdelijken een vast contract kregen.

Afschaffing proefperiode

Bijna zeven op de tien contracten van bepaalde duur gaan over werknemers jonger dan 35 jaar. De arbeidsmarktexperts van Securex, het VBO en de VDAB zijn het erover eens dat de groei in de tijdelijke contracten niet enkel is toe te schrijven aan de stijgende werkgelegenheid, maar ook aan de afschaffing van de proefperiode, waardoor werknemers nu vaker starten met een tijdelijk contract.

En dit jaar?

Blijft het dit jaar even rustig op de arbeidsmarkt? 11 procent van de werknemers zegt op korte termijn elders aan de slag te gaan. 20 procent maakt plannen op lange termijn in die richting, tegen respectievelijk 9 en 15 procent in 2015. Vooral 30- tot 34-jarigen zijn van plan te vertrekken: 23 procent op korte termijn en 26 procent op lange termijn.

Vaak ontbreekt de veerkracht om de stap naar een andere job te zetten. Werknemers schatten hun kansen eerder laag in.
emely theerlynck
hr-onderzoekster securex

Die zogeheten verloopintentie ligt ook duidelijker bij hooggeschoolden dan bij kortgeschoolden. Let wel: plannen zijn nog geen daden. ‘Uit onze cijfers over inzetbaarheid blijkt dat vaak de veerkracht ontbreekt om daadwerkelijk de stap te zetten. Werknemers schatten de kans om een gelijkaardige job te vinden, bij hun huidige werkgever of elders, eerder laag in’, zegt Emely Theerlynck, hr-onderzoekster bij Securex.

De cijfers over het verloop zijn gebaseerd op een representatieve steekproef van ruim 92.000 werknemers in de privésector, uit de totale databank van het sociaal secretariaat van Securex van ruim 343.000 werknemers. Interims, studenten, zelfstandigen en (brug)gepensioneerden werden uitgesloten. De vragen over de verloopintentie werden gesteld aan een representatief staal van 1.552 werknemers, gewogen naar geslacht, leeftijd, statuut en regio.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud