Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen opnieuw verlengd

Zelfstandigen krijgen opnieuw respijt voor het betalen van hun sociale bijdragen. Voor de uitgestelde bijdragen uit 2020 kunnen ze een afbetalingsplan aanvragen.
Minister van zelfstandigen en kmo's David Clarinval. ©BELGA

Dat meldt minister van Zelfstandigen en kmo's David Clarinval (MR), die daarvoor een omzendbrief aan de sociale verzekeringsfondsen heeft ondertekend.

Er zijn drie mogelijkheden:

  • Alle zelfstandigen kunnen de betaling van hun sociale bijdragen voor de eerste jaarhelft met een jaar uitstellen, met behoud van hun sociale rechten. Dat geldt voor zelfstandigen in hoofdberoep, en in bijberoep voor wie als actieve gepensioneerde werkt. De vrijstelling kan aangevraagd worden voor de voorlopige en de regularisatiebijdragen, zonder dat die verhoogd worden met 3 procent zoals normaal het geval is.
  • Zelfstandigen in hoofdberoep of mensen die nu hun pensioen actief zijn, kunnen daarnaast een vrijstelling van hun sociale bijdragen voor de eerste jaarhelft aanvragen via een vereenvoudigde aanvraagprocedure, die automatisch zal worden toegekend. De periodes waarvoor een zelfstandige is vrijgesteld van bijdragen tellen niet mee voor zijn pensioen, maar de betrokken kwartalen kunnen binnen vijf jaar worden geregulariseerd.
  • Zelfstandigen kunnen via een vereenvoudigde procedure een verlaging aanvragen van de voorlopige sociale bijdragen voor heel 2021.

Sociale bijdragen

Zelfstandigen betalen de sociale bijdragen aan het socialeverzekeringsfonds (SVF) waarbij ze aangesloten zijn.

Het gaat om een jaarlijkse bijdrage die in vier keer betaald moet worden (per kwartaal). Op jaarbasis gaat het om 20,5 procent van het belastbaar inkomen.

Omdat de fiscus de beroepsinkomsten van dit jaar pas twee jaar later vaststelt, betaalt u in 2021 voorlopige bijdragen op basis van de inkomsten uit 2018. Zodra de fiscus uw beroepsinkomsten meedeelt aan uw SVF worden die voorlopige bijdragen geregulariseerd tot uw definitieve bijdragen.

Afbetalingsplan voor uitgestelde bijdragen uit 2020

Zelfstandigen die in 2020 al uitstel van betaling vroegen en kregen voor een jaar moeten die in 2021 betalen. Omdat de coronacrisis nog altijd zwaar weegt, is dat niet voor alle zelfstandigen vanzelfsprekend. Voor die uitgestelde bijdragen uit 2020 kunnen ze een afbetalingsplan aanvragen bij hun sociaal verzekeringsfonds. Ze kunnen dan de betaling van die bijdragen spreiden over twaalf maanden vanaf de vervaldatum van het oorspronkelijk verleende betalingsuitstel. ‘Als het afbetalingsplan wordt nageleefd, heeft dat geen gevolgen voor de sociale uitkeringen van de betrokken zelfstandige’, zegt Clarinval.

Timing

Voor wie in 2020 uitstel vroeg, betekent dat het volgende in 2021:

  • Voor 31 maart zouden de uitgestelde sociale bijdragen voor het eerste kwartaal van 2020, de uitgestelde regularisatiebijdragen die vervielen op 31 maart 2020 en de sociale bijdragen voor het eerste kwartaal van 2021 betaald moeten zijn. Voor de uitgestelde (regularisatie)bijdragen uit het eerste kwartaal 2020 kan een afbetalingsplan gevraagd worden. Voor de bijdragen uit het eerste kwartaal 2021 kan uitstel, vrijstelling of verlaging gevraagd worden.
  • Voor 30 juni zouden de uitgestelde sociale bijdragen voor het tweede kwartaal van 2020, de uitgestelde regularisatiebijdragen die vervielen op 30 juni 2020 en de sociale bijdragen voor het tweede kwartaal van 2021 betaald moeten worden. Voor de uitgestelde (regularisatie)bijdragen uit het tweede kwartaal 2020 kan een afbetalingsplan gevraagd worden. Voor de bijdragen uit het tweede kwartaal 2021 kan uitstel, een vrijstelling of verlaging gevraagd worden.
  • Voor 30 september zouden de uitgestelde sociale bijdragen voor het derde kwartaal van 2020, de uitgestelde regularisatiebijdragen die vervielen op 30 september 2020 en de sociale bijdragen voor het derde kwartaal van 2021 betaald moeten worden. Voor de uitgestelde (regularisatie)bijdragen uit het derde kwartaal 2020 kan een afbetalingsplan gevraagd worden. Voor de bijdragen uit het derde kwartaal 2021 kan een verlaging gevraagd worden.
  • Voor 15 december zouden de uitgestelde sociale bijdragen voor het vierde kwartaal van 2020, de uitgestelde regularisatiebijdragen die vervielen op 31 december 2020 en de sociale bijdragen voor het laatste kwartaal van 2021 betaald moeten worden. Voor de uitgestelde (regularisatie)bijdragen uit het vierde kwartaal 2020 kan een afbetalingsplan gevraagd worden. Voor de bijdragen uit het vierde kwartaal 2021 kan een verlaging gevraagd worden.

Aanvragen voor uitstel en vrijstellingen moeten worden ingediend uiterlijk op 15 maart 2021 voor het eerste kwartaal en uiterlijk op 15 juni 2021 voor het tweede kwartaal.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud