Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Waarom werken bij de overheid?

Selor, VDAB en Forem gaan samenwerken om vacatures bij de overheid beter bekend te maken en in te vullen. Wat zijn de voor- en nadelen van een job bij de overheid?
Advertentie
©mfn online editor import

De Vlaamse en de Waalse arbeidsbemiddelaars, VDAB en FOREM, gaan de werkzoekenden voortaan gemakkelijker kunnen informeren over vacatures bij de overheid. Selor heeft daarvoor een samenwerkingsakkoord gesloten met de twee organisaties, zo meldt het selectiebureau van de federale overheid.

In een eerste fase, die meteen ingaat, zullen er in de werkwinkels van de VDAB en de "maisons de l'emploi" van Forem computers komen waarop de werkzoekenden hun onlinedossier "Mijn Selor" kunnen beheren. Werkzoekenden die vragen hebben over een vacature bij de overheid, zullen die meteen ook aan de medewerkers van VDAB of Forem kunnen stellen. De consulenten van de arbeidsbemiddelaars hebben daarom inlichtingen gekregen over de manier van werken van Selor en over de meest gestelde vragen bij het selectiebureau.

Selor zal er daarnaast voor zorgen dat de jobs op selor.be ook op de VDAB en Forem-websites bij de jobaanbiedingen zullen verschijnen. Verder zal Selor ook deelnemen aan de jobbeurzen die de arbeidsbemiddelaars organiseren.

In een latere fase is het de bedoeling dat er ook gegevens worden uitgewisseld tussen de verschillende instanties. "Op die manier kunnen we dan vermijden dat mensen iedere keer dezelfde informatie moeten ingeven", zegt Selor-woordvoerster Stefanie Billiet. Ook wordt er werk gemaakt van een wederzijdse erkenning van de certificaten die worden afgeleverd, bijvoorbeeld na een gevolgde opleidingen of na een taaltest. Een precieze datum voor de invoering van die laatste maatregelen is er evenwel nog niet.

Selor wil binnenkort ook op dezelfde manier gaan samenwerken met de Brusselse arbeidsbemiddelaar Actiris.

Welke troeven biedt werken bij de overheid?

De eerste reflex op die vraag is bijna automatisch: "Voor de werkzekerheid." Dat is een van de troeven die de overheid kan uitspelen. Maar dat moet wel genuanceerd worden. Nieuwe jobs zijn vaak contractueel en niet meer statutair. Dat is een belangrijke nuance. Contractuele functies bieden niet dezelfde werkzekerheid als statutaire functies. Mensen met een contract worden, althans in het begin, vaak aangeworven met een contract voor bepaalde duur. Zij hebben meestal niet dezelfde vooruitzichten op loonsverhoging en ook niet evenveel sociale voorrechten (uitzonderlijke vakantiedagen, cumuleren ziektedagen, enzovoort).

Verschillende studies tonen aan dat veel mensen ook bij de overheid willen werken omdat ze daar de mogelijkheid hebben werk en privéleven beter op elkaar af te stemmen. Maar ook dat moet genuanceerd worden. In de privésector bestaan nu ook meer mogelijkheden om de werktijd in te delen (tijdskrediet, ouderschapsverlof). Bovendien betekent een baan bij de overheid niet noodzakelijk dat men op zijn lauweren kan rusten, zoals vaak wordt beweerd.

De motivatie voor een 'goed' pensioen is bizar maar weerspiegelt wel de realiteit. De wettelijke overheidspensioenen zijn heel wat hoger dan die in de privésector, vooral omdat de bijdragenstelsels verschillend zijn. Er bestaan immers maar weinig statistieken over de overheidspensioenen. Grosso modo bedraagt een gemiddeld pensioen (alleenstaande) 1.076 euro in de privésector, terwijl een ambtenaar een pensioen van bijna 2.370 euro ontvangt. Maar de wettelijke pensioenen van de privésector worden wel steeds vaker aangevuld door een extra wettelijk pensioen (groepsverzekering) en dat is een voordeel waar ambtenaren niet van genieten. Maar let op, " de loonverschillen tussen de privésector en de openbare sector zijn zo goed als verdwenen ", volgens econoom Philippe Defeyt. Het is dan ook de vraag of ambtenaren recht zullen blijven hebben op een hoger pensioen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud