Wat als u door de staking niet kan werken?

©Photo News

De nationale stakingsdag kan ook hinder veroorzaken voor wie wel wil werken. Wat gebeurt er als u niet op het werk geraakt of aan de slag kan?

U geraakt niet op het werk

De aangekondigde openbaarvervoerstaking is geen excuus. Werknemers moeten een alternatief zoeken om op het werk te geraken. Wie er toch niet geraakt, krijgt in principe geen loon. ‘Alleen wie niet op het werk geraakt door een onvoorziene omstandigheid, zoals een wilde staking, heeft het recht op een gewaarborgd loon. Maar de staking van morgen is zowel voor de trein, tram als bus tijdig aangekondigd, zodat iedereen zijn voorzorgen kan nemen’, zegt Geert Vermeir van de hr-dienstverlener SD Worx. ‘Wie geen alternatief vervoermiddel vindt en niet thuis kan werken, zal in overleg met de werkgever een dag vakantie of recuperatie moeten nemen.’

U wilt thuis werken

‘Thuiswerk moet met de werkgever worden afgesproken. Het is geen afdwingbaar recht’, zegt Vermeir. ‘Bovendien is thuiswerk niet voor alle werknemers een optie. Sommigen kunnen hun werk simpelweg niet van thuis doen. Anderen hebben niet de technische middelen, zoals toegang tot het bedrijfsnetwerk.’ Het occasionele thuiswerk - dat bijvoorbeeld bij hevige sneeuwval wordt aangekondigd - dient alleen voor onvoorziene omstandigheden.

Een stakingspiket verhindert u te werken

Als een werknemer wel wil werken maar stakers de toegangspoorten van het bedrijf blokkeren, heeft hij geen recht op een loon. ‘Een gewaarborgd loon is er alleen voor wie op een normale manier naar het werk gaat en onderweg totaal onverwacht op een stakingspiket stuit. Denk aan een toegangsweg die afgesloten blijkt door stakers’, zegt Vermeir. ‘Al is dat in de praktijk voor discussie vatbaar. Een piket bij de ingang van het industrieterrein kan ook als het verlengde van de bedrijfsingang worden beschouwd. Dan is er geen recht op een loon. De vraag is ook in hoeverre het stakingspiket onvoorzien was. Sommige worden door de vakbonden aangekondigd.’

Werkwillige werknemers die door een stakingsactie niet aan het werk kunnen, kunnen terugvallen op tijdelijke werkloosheid. Het Beheerscomité van de RVA beslist of een uitkering wordt betaald. ‘Bij eerdere algemene interprofessionele stakingen besliste de RVA telkens geen uitkeringen te betalen’, zegt Vermeir.

U bent als uitzendkracht aan de slag

‘Bij een staking in een bedrijf mogen geen uitzendkrachten worden ingezet of aan het werk worden gehouden. De reden is dat interim-krachten niet mogen worden gebruikt om een staking te breken’, zegt Vermeir. De sanctie is zwaar: er ontstaat meteen een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur tussen de uitzendkracht en het bedrijf. Het uitzendbureau moet beoordelen of sprake is van een staking in het bedrijf en of uitzendkrachten aan de slag kunnen blijven.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect

Gesponsorde berichten

n