Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Wat als u te laat op het werk komt door betoging?

Het stakings- en betogingsrecht is een fundamenteel onvervreemdbaar recht. De drie belangrijkste vakbondsorganisaties hebben bij het VBO een stakingsaanzegging ingediend voor alle data voorzien in het actieplan. Maar of u nu wilt werken, staken of betogen, u moet nog altijd bepaalde regels naleven. Wat moet u weten?
Advertentie
©Photo News

1. Wilt u betogen?

‘Elke werknemer die deelneemt aan de betoging van 6 november en/of aan de diverse geplande stakingen krijgt een stakingsvergoeding uitbetaald en wordt dus door zijn werkgever als gewettigd afwezig beschouwd’, zeggen de vakbonden.

Een werknemer die zijn werk neerlegt, wordt in theorie als staker beschouwd en verliest dus zijn recht op enige vergoeding. Is hij lid van een vakbondsorganisatie die de staking erkent of ertoe heeft opgeroepen, dan kan hij eventueel een stakingsvergoeding van de vakbond krijgen. U mag een vrije dag vragen… maar de werkgever is uiteraard niet verplicht dat toe te staan.

2. U wilt gewoon werken, maar…

U geraakt moeilijk of helemaal niet op het werk. De betoging van 6 november is – net als elke staking of alle andere betogingen die al voor de komende weken zijn aangekondigd – een voorziene gebeurtenis. U moet dus uw voorzorgen nemen en alles in het werk stellen om op uw werk te geraken. ‘De werknemer mag niet zelf beslissen dat het te moeilijk is om te gaan werken. Wil hij zijn loon ontvangen, dan moet hij alles doen wat enigszins mogelijk is om zo snel mogelijk op het werk te geraken. En als hij gewaarschuwd is dat er problemen zullen zijn en dat het openbaar vervoer niet zal werken, moet hij de nodige voorzorgen nemen om tijdig zijn werk te bereiken. Hij wist immers dat het geen enkele zin had om op het perron van het station te gaan wachten’, zegt Bruno-Henri Vincent, advocaat gespecialiseerd in sociaal recht.

Wat met uw loon als u te laat komt of niet op het werk geraakt? 

Als u te laat komt of afwezig bent, is uw werkgever in principe niet verplicht om u te betalen voor de niet-gewerkte uren. U wordt immers geacht de nodige voorzorgen te nemen om ofwel op uw werk te geraken, ofwel een alternatieve oplossing met uw werkgever uit te werken. Het recht op loon blijft alleen behouden in geval van een onvoorziene gebeurtenis op de weg naar het werk, zoals een wilde staking. ‘Het al dan niet betalen van de niet-gewerkte uren hangt af van het beleid van de onderneming’, zegt Jan Vanthournout van SD Worx.

Welke alternatieven stelt de werkgever vaak voor? Of welke oplossingen kunt u met hem afspreken?

‘Als de functie het toelaat, geven werkgevers meestal de voorkeur aan flexibele uren, verlof of telewerk’, vervolgt Jan Vanthournout. Maar dat kan niet altijd. Een productiearbeider bijvoorbeeld moet tijdig op het werk aankomen. ‘Sinds enkele jaren geven werkgevers hun werknemers meer informatie over aangekondigde stakingen en betogingen. Via mail, informatieborden of langs hiërarchische weg wijzen ze hun werknemers op de problemen en raden ze hen aan om hun voorzorgen te nemen’, legt de specialist uit. Kunt u vragen om uw uurrooster aan te passen, bijvoorbeeld om de files te vermijden? ‘De wet voorziet niets over de uren waarop u het kantoor mag verlaten. Werknemers en werkgevers moeten dat dus onderling overeenkomen’, besluit Jan Vanthournout.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud