Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Wat betekent indexsprong voor uw loon?

De Kamercommissie Sociale Zaken heeft het wetsontwerp met indexsprong goedgekeurd. Wat het gevolg is voor uw loon hangt af van de sector waarin u actief bent. In sommige sectoren kan er wel nog een loonindexering zijn, zij het lager dan wat het normaal zou zijn.
Advertentie
©EPA

Na een bewogen zitting van vijftien uur keurde de Kamercommissie Sociale Zaken het wetsontwerp dat de indexsprong invoert goed. Met de indexsprong wordt er tijdelijk ingegrepen op de automatische aanpassing van de lonen aan de levensduurte. Bedoeling is met een tijdelijke blokkering een indexsprong van 2 procent te realiseren voor alle lonen, wedden, toelagen, premies en vergoedingen.

Betekent dat dat alle loonindexeringen worden overgeslagen tot een niveau van 2 procent is bereikt? Zo eenvoudig liggen de zaken helaas niet. ‘De regering grijpt niet in op het indexmechanisme zelf, maar wel op het onderliggende indexcijfer’, zegt Geert Vermeir van HR-dienstverlener SD Worx. ‘De loonindexering wordt niet stilgelegd, maar de indexaties zullen wel lager zijn dan normaal of zelfs 0 procent bedragen. De indexsprong resulteert dus niet in een blokkering van de lonen.’

Afgevlakte index

Voor de loonindexering wordt gewerkt met de afgevlakte gezondheidsindex. In de gezondheidsindex zijn enkele ‘ongezonde’ producten zoals alcohol, tabak en motorbrandstoffen (uitgezonderd lpg) uit de indexkorf te gehaald. ‘Afgevlakt’ betekent dat er met een gemiddelde index over vier maanden wordt gewerkt. Om een indexsprong van 2 procent te realiseren, wordt de afgevlakte gezondheidsindex tijdelijk geblokkeerd op het niveau van februari 2015, dat is 100,55. Tevens wordt er een referentie-indexcijfer ingevoerd. Dit cijfer is gelijk aan de afgevlakte gezondheidsindex verminderd met 2 procent. De volgende maanden volgt dat indexcijfer de evolutie van het prijzenpeil. Pas als het referentie-indexcijfer terug het niveau 100,55 overschreden heeft, stopt de indexblokkering. ‘Die werkwijze verklaart waarom de regering wil dat de wet op 29 maart – een zondag – in werking treedt’, zegt Geert Vermeir. ‘Op maandag 30 maart publiceert de federale overheidsdienst Economie de indexcijfers voor maart.’

Afhankelijk van sector

Wat de concrete impact van de indexsprong is op het loon, verschilt naargelang de sector. De verschillende sectoren hanteren diverse indexmechanismes met een andere berekeningsformules en onderliggende indexcijfers. ‘Voor sommige werknemers zal er wel nog een loonindexering zijn, maar wel lager dan normaal’, zegt Geert Vermeir.

  • Spilindex

In een aantal sectoren gebeurt de indexering niet op vaste tijdstippen, maar wel als de index een bepaald niveau overschrijdt, de zogenaamde spilindex. De lonen indexeren dan met een vast percentage, bijvoorbeeld 0,5, 1 of 2 procent. Dat systeem is vergelijkbaar met dat voor de wedden van ambtenaren en de sociale uitkeringen.

Door de blokkering van het afgevlakte gezondheidsindexcijfer op 100,55 zullen deze sectoren geen indexering meer hebben tijdens de blokkeringsperiode. Pas na de blokkeringsperiode wordt een indexatie opnieuw mogelijk. ‘Maar dan nog moet er gewacht worden totdat de volgende spilindex van de sector overschreden wordt’, zegt Geert Vermeir.

  • Vast tijdstip

In andere sectoren wordt op een vast tijdstip geïndexeerd: maandelijks, tweemaandelijks, op kwartaalbasis, tweemaal per jaar of jaarlijks.

Voor de sectoren die maandelijks indexeren is het effect van de indexsprong onmiddellijk voelbaar: vanaf 1 april 2015 zal er geen indexatie zijn. Pas na de blokkeringsperiode zal er opnieuw een verhoging zijn.

‘Voor de sectoren die op een ander vast tijdstip indexeren kan er nog een gedeeltelijke indexering zijn, zij het dat die lager zal zijn dan wat het normaal zou zijn’, zegt Geert Vermeir. ‘Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn voor de zo’n 400.000 bedienden wiens loon elk jaar in januari wordt geïndexeerd. Volgens de prognoses zou er op 1 januari 2016 een indexering met 0,9 procent geweest zijn, maar door de indexsprong zal die maar 0,32 procent bedragen.’

In elk geval mag de tijdelijke blokkering van het afgevlakte gezondheidsindexcijfer niet leiden tot een nominale loonvermindering. Tijdens de blokkeringsperiode zijn negatieve loonindexaties met andere woorden niet toegestaan.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud