Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Wat levert brugpensioen op?

Het brugpensioen vanaf 56 jaar en de vergoeding van 200.000 euro bij Agfa-Gevaert deden deze week het debat over het systeem opnieuw oplaaien. Maar is het werkelijk een jackpot voor de arbeiders?
Advertentie
De vakbonden bij Agfa-Gevaert hebben een royale vertrekregeling bedongen. Maar de werknemers houden daar vaak niet zoveel van over. ©Photo News

Het aangekondigde brugpensioen vanaf 56 jaar bij Agfa-Gevaert valt moeilijk te rijmen met de wetenschap dat we met zijn allen langer moeten werken. Maar het gaat helemaal niet om een vorm van vervroegd pensioen, wel om werkloosheid. De naamswijziging in ‘werkloosheid met bedrijfstoeslag’ moet dat onderstrepen.

Maar dan wel een goed betaalde werkloosheid! Er circuleerden duizelingwekkende bedragen tot 300.000 euro. ‘Dat is de maximale totale kostprijs voor de werkgever’, nuanceert de christelijke vakbond ACV. ‘Meer dan de helft van dat bedrag gaat naar de overheid, via een bijzondere werkgeversbijdrage en de afhouding van belastingen en sociale bijdragen bij de werknemer. Vaak blijft daar slechts een derde van over.’

Van bruto naar netto

Klik op het beeld om te vergroten.

Welke vergoeding krijgt een werkloze met bedrijfstoeslag effectief in handen? ‘De aanvullende vergoedingen worden meestal niet in één keer betaald. De werkgever betaalt een maandelijkse aanvulling op de werkloosheidsuitkering’, zegt Karin Buelens, juridisch adviseur bij SD Worx.

De werkloosheidsuitkering van de RVA kan maximaal 1.248 euro bruto per maand bedragen. Ze stemt overeen met 60 procent van het laatste brutoloon, ongeacht de gezinstoestand. Dat percentage blijft onveranderd tijdens de volledige duur van de werkloosheid met bedrijfstoeslag. Het brutoloon is daarbij begrensd op 2.080,15 euro per maand. Met loon boven dat bedrag houdt de RVA geen rekening.

Bovenop de werkloosheidsuitkering komt een aanvullende vergoeding betaald door de werkgever of een sectoraal fonds. ‘In de wet is een minimum voorzien. Maar niets verhindert een werkgever een riantere vergoeding te betalen’, zegt Buelens. De werkgever moet minimaal de helft betalen van het verschil tussen het nettoreferteloon en de werkloosheidsuitkering. Het nettoreferteloon stemt overeen met het brutoloon van de laatste maand tewerkstelling verminderd met de gebruikelijke socialezekerheidsbijdrage (13,07%) en de bedrijfsvoorheffing. Ook hier is het brutoloon begrensd: tot 3.780,69 euro. Voor werknemers met dat of een hoger loon moet de werkgever minimaal 470 euro per maand bijpassen.

Zowel de werkloosheidsuitkering als de toeslag door de werkgever zijn brutobedragen. Daarvan wordt eerst een bijdrage voor de sociale zekerheid van 6,5 procent afgehouden. Dat mag niet tot gevolg hebben dat het totale bedrag zakt onder een minimum: 1.359,10 euro per maand voor een werknemer zonder gezinslast en 1.637,06 euro voor een werknemer met gezinslast.

Op het resterende bedrag houdt de werkgever bedrijfsvoorheffing af.

Extra kost werkgever

Werkgevers zijn minder kwistig met brugpensioen omdat zij opdraaien voor die toeslag, hoor je wel eens. Maar dat houdt geen steek. ‘Ook in het verleden betaalden de werkgevers die toeslag al’, zegt Buelens. Wat kost het een werkgever? Bovenop de maandelijkse bijpassing betaalt hij een werkgeversbijdrage. Dat is een variabele bijdrage afhankelijk van de leeftijd. Voor een werknemer die ontslagen wordt op zijn 56ste is dat bijvoorbeeld een bijdrage van 50 procent, met een minimum van 50 euro.

Zowel de werkloosheidsuitkering als de toeslag door de werkgever moeten betaald worden tot de ontslagen werknemer 65 jaar wordt. ‘Een werknemer die aan de slag gaat bij een andere werkgever, behoudt de aanvullende vergoeding van de werkgever integraal. Zo wil men ontslagen werknemers stimuleren om weer aan het werk te gaan’, zegt Buelens. De werkloosheidsuitkering verdwijnt wel.

Geen recht

‘Werkloosheid met bedrijfstoeslag is geen recht van de werknemer, maar hangt af van een ontslag door de werkgever’, benadrukt Buelens. Een werknemer die zelf ontslag neemt of een tijdelijk contract dat ten einde loopt, kan nooit resulteren in brugpensioen. De aanvullende vergoeding moet bovendien vervat zitten in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

Daarnaast komen enkel werknemers in aanmerking met de vereiste leeftijd en anciënniteit. Volgens de algemene regel ligt de grens op 60 jaar met een carrière van 35 jaar voor een man en 28 jaar voor een vrouw. Die leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden worden de komende jaren steeds strenger. In 2015 moet een man een loopbaan van 40 jaar kunnen voorleggen, een vrouw van 31 jaar.

Maar op die algemene regels bestaan uitzonderingen. ‘In veel sectoren ligt de minimumleeftijd op 58 jaar, met een vereiste loopbaan van 38 jaar voor mannen en vrouwen. In 2015 wordt dat opgetrokken naar 40 jaar voor mannen. In 2017 zullen ook vrouwen 40 jaar gewerkt moeten hebben’, zegt Buelens.

Hoe komt het dan dat de leeftijd voor werknemers bij Afga-Gevaert op 56 jaar ligt? Naast de gewone stelsels werkloosheid met bedrijfstoeslag (op 58 of 60 jaar) bestaan er ook bijzondere stelsels voor bepaalde werknemers. Zo kan een werknemer van 56 jaar, die 33 jaar gewerkt heeft waarvan 20 jaar met de nacht, werkloosheid met bedrijfstoeslag genieten als een sectorale cao daarin voorziet. Daarnaast kunnen er ook lagere leeftijdsvoorwaarden zijn bij een collectief ontslag.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud