Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat mag u verdienen als vrijwilliger?

Uw inzet als vrijwilliger in de sport- of socioculturele sector hoeft niet volledig gratis te zijn. De vereniging mag u een onkostenvergoeding toekennen. Maar ontsnapt die aan de belastingen?

Besteedt u uw vrije tijd aan de organisatie van sportwedstrijden, sociale of culturele evenementen en de opvang of begeleiding van kinderen, jongeren, zieken of ouderen? Voor de fiscus bent u een 'vrijwilliger' zodra u op een onbaatzuchtige wijze, onbezoldigd en in een georganiseerd en gereglementeerd verband een activiteit uitvoert. U werkt in opdracht van een club, federatie, vereniging of instelling zonder winstoogmerk of een overheidsdienst.

Forfaitaire of reële vergoeding

In principe is vrijwilligerswerk onbezoldigd. Toch mag de vereniging u een belastingvrije onkostenvergoeding toekennen. Die vergoeding moet de kosten dekken die verbonden zijn aan het vrijwilligerswerk, zoals reiskosten, telefoonkosten, verblijfskosten en maaltijden. U heeft daarbij de keuze tussen een forfaitaire en een reële onkostenvergoeding.

Forfaitaire onkostenvergoeding

In 2012 mag de forfaitaire vergoeding maximaal 31,44 euro per dag en 1.257,51 euro per jaar bedragen. Die limiet geldt uiteraard per begunstigde en niet per vereniging. Die vergoeding is automatisch vrijgesteld op voorwaarde dat uw vergoeding onder die grensbedragen blijft. U moet ook geen bewijsstukken voorleggen. Ontvangt u meer, dan wordt u niet langer beschouwd als vrijwilliger. Uw vergoedingen worden dan beschouwd als belastbare inkomsten.

Reële onkostenvergoeding

De reële kosten moet u wel kunnen aantonen, met betalingsbewijzen, zoals facturen en kassatickets. Er is geen grensbedrag, maar u moet wel het verband bewijzen tussen het vrijwilligerswerk en de gemaakte kosten. Die bewijslast is dubbel. U moet bewijzen dat enerzijds de vergoeding dient om de kosten te dekken die eigen zijn aan de organisatie en anderzijds de vergoeding daar ook daadwerkelijk aan wordt besteed. Kunt u dat niet, dan worden uw inkomsten belast.

Als uw inkomsten toch belast worden, dan is dat als beroepsinkomen of divers inkomen. Als u de werkzaamheden op zo’n georganiseerde wijze uitvoert, zullen ze als beroeps­inkomsten (werknemer, baten) belast worden. Dat gebeurt tegen het normale progressieve tarief (maximaal 50% + gemeentebelastingen). Occasionele activiteiten worden belast als diverse inkomsten tegen 33 procent (+ gemeentebelastingen).

'Cumul' met verplaatsingskosten

De forfaitaire onkostenvergoeding moet normaal alle kosten dekken. Toch is er een uitzondering: de verplaatsingskosten. Verplaatsingskosten maakt u als u uw eigen voertuig (auto, bromfiets, motor of fiets) of het openbaar vervoer gebruikt. Die kosten mag u combineren met de forfaitaire onkostenvergoeding, zij het binnen bepaalde grenzen. U mag per jaar maximaal 2.000 kilometer aan verplaatsingkosten aangeven. 

De maximale vergoeding voor een eigen wagen, motor of bromfiets werd vastgesteld op 0,3352 euro per kilometer voor de periode van 1 juli 2011 tot 30 juni 2012. Voor de periode van 1 juli 2010 tot 30 juni 2011 was dat 0,3178 euro per kilometer.

Vrijwilligers in de sportsector

De algemene regels gelden niet voor vrijwilligers voor wie een specifieke regeling bestaat. Dat is voor onder andere stewards bij voetbalwedstrijden, amateurvoetballers en medewerkers van amateur-voetbalclubs. Voor hen bestaat er een andere niet-belastbare forfaitaire onkostenvergoeding (zie tabel hieronder).

Als de toegestane limieten van de vergoedingen overschreden worden, worden ze in principe en met uitzonderingen integraal als inkomsten beschouwd en zijn ze belastbaar.

Toch hoeven vrijwilligers die vallen onder het specifieke belastingstelsel, dat stelsel niet verplicht te gebruiken. U kunt ook kiezen voor het algemene belastingstelsel van de vergoedingen voor vrijwilligerswerk. 

Wat zijn de vergoedingen in de sportsector?

Forfaitaire vergoedingen
Categorie van vrijwilligers
25 euro per wedstrijd
Voor stewards bij een voetbalclub van de eerste nationale afdeling, aangesloten bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).
12,50 euro, 20 euro
en 25 euro per wedstrijd
Respectievelijk voor de controleurs, kassiers en de verantwoordelijke van de controleurs en kassiers in voetbalclubs die zijn aangesloten bij de KBVB.
12,50 euro per wedstrijd
Voor spelers en hulptrainers van de reserve- en jeugdploegen, personen die instaan voor het onderhoud van de terreinen en hulptrainers.
15 euro per wedstrijd
Voor medewerkers van bepaalde amateurploegen, zoals ouders van spelers en andere vrijwilligers die de uitrusting wassen.
Vergoeding van de staat
aan zijn personeel
Voor ouders van spelers en andere vrijwilligers die instaan voor het vervoer met hun eigen wagen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud