Wat met uw eindejaarspremie als u van job verandert?

©ANP XTRA

Heel wat werknemers krijgen deze maand een eindejaarspremie uitbetaald. Maar wat als u van job verandert? Hebt u er dan nog recht op? En hoe zit het dan met uw vakantiegeld of een bonus?

Wie al eens van werkgever is veranderd, herkent het ongetwijfeld: een heel jaar het beste van uzelf gegeven voor uw oude werkgever, maar toch geen recht meer hebben op een collectieve bonus. Of hard schrikken in de maand waarin normaal het vakantiegeld wordt uitbetaald omdat het bedrag op uw loonbriefje amper iets voorstelt. Hoe komt dat?

Vakantiegeld

Werknemers genieten vakantie op basis van wat ze het jaar voordien gepresteerd hebben: u bouwt in het ene kalanderjaar dus vakantierechten op voor het volgende kalenderjaar. Wie in 2017 een heel jaar voltijds heeft gewerkt bij zijn werkgever, heeft in 2018 recht op 20 wettelijke vakantiedagen. Werkt u vier dagen per week dan hebt u recht op 16 dagen. ‘Maar als u als bediende van job verandert, hebt u vakantierechten opgebouwd bij werkgever A die u daar het jaar daarna niet kan opnemen. Die opgebouwde vakantierechten worden bij uw vertrek uitbetaald. Samen met het saldo aan vakantiedagen voor het lopende jaar’, zegt Geert Vermeir van het juridisch kenniscentrum bij SD Worx.

Stel dat u deze maand van job verandert, en u hebt dit jaar al 18 van uw 20 wettelijke vakantiedagen opgenomen. Dan schieten er dus nog twee over. Die worden samen met uw vakantierechten voor 2019 - dat zijn de vakantiedagen waar u dit jaar voor gewerkt hebt- uitbetaald door uw oude werkgever bij het beëindigen van uw arbeidsovereenkomst. Dat is in België wettelijk zo geregeld.

Het vakantiegeld dat u krijgt als u vertrekt, is een voorafbetaling. Geef dat geld dus niet meteen uit.

‘Dat zogenaamd vertrekvakantiegeld is eigenlijk een voorafbetaling van uw vakantiegeld bij de nieuwe werkgever. Geef dat geld dus niet meteen uit, want in de maand dat uw vakantiegeld bij de nieuwe werkgever wordt uitbetaald - doorgaans mei of juni - wordt dat voorschot afgetrokken van uw loon’, zegt Vermeir. Vandaar dat karige loonbriefje. ‘Sommige werkgevers stellen daarom voor het vakantiegeld in stukjes te verrekenen, of samen met de eindejaarspremie, zodat de kloof minder groot is’, zegt Marijke Beelen van Acerta.

Wat is dat vakantiegeld nu precies? ‘Het bestaat uit enkelvoudig en dubbel vakantiegeld. Met het enkelvoudig vakantiegeld wordt uw loon op vakantiedagen doorbetaald. Daarbovenop komt het dubbel vakantiegeld, dat overeenkomt met 92 procent van een maandloon’, zegt Annelies Baelus van Acerta. ‘85 procent van het dubbel vakantiegeld is onderhevig aan RSZ en belastingen, 7 procent alleen aan belastingen.’

Let wel: uw vakantiegeld heeft betrekking op uw wettelijke vakantiedagen. Daarnaast bestaan ook andere vormen van verlof, zoals arbeidsduurverminderingdagen (ADV-dagen), extralegale feestdagen, anciënniteitsdagen of recupuren. ‘Daarover bestaat geen uniforme wetgeving’, zegt Vermeir. ‘In de praktijk worden ze uitbetaald, of nemen werknemers ze nog op tijdens hun opzegperiode.’

Eindejaarspremie

‘In tegenstelling tot het vakantiegeld is een eindejaarspremie geen algemeen gegeven. Niet elke bediende krijgt die dus. Wettelijk is daarover ook niets geregeld. Elke sector maakt eigen afspraken in een cao’, zegt Beelen. ‘Er zijn ook sectoren die geen sectorale cao over de eindejaarspremie hebben, en waar in sommige ondernemingen op bedrijfsniveau afspraken zijn gemaakt’, voegt Vermeir toe.

Zo’n eindejaarspremie is een vergoeding die op het einde van het jaar wordt uitbetaald. ‘Omdat ze vaak overeenkomt met een maandloon wordt ze ook dertiende maand genoemd’, zegt Beelen. ‘Maar het kan ook om een percentage van een maandloon gaan.’

Als u van job verandert, komt het er dus op aan te zien wat in de cao geregeld is op het vlak van de eindejaarspremie. ‘Dat kan verschillen van sector tot sector. Zo kunt u wel nog een eindejaarspremie krijgen als u ontslagen wordt, maar niet als u zelf opstapt. In sommige sectoren speelt ook uw anciënniteit een rol’, aldus Vermeir.

In het paritair comité 200 (PC 200), waaronder 450.000 bedienden vallen, is in de sectorale cao vastgelegd dat de eindejaarspremie toch pro rata kan worden toegekend als u zelf vertrekt en al vijf jaar voor het bedrijf werkt. ‘Stel dat u in augustus vertrekt, dan krijgt u nog een premie van 8/12 uitbetaald’, aldus Baelus. ‘Als u ontslagen wordt, moet u zes maanden in dienst zijn geweest. Tenzij u ontslagen wordt wegens een zware fout, dan hebt u er geen recht meer op.’

Bonus

‘Een bonus of een variabel loon wordt zelden sectoraal geregeld. Dat gebeurt op bedrijfsniveau’, zegt Vermeir. Wat gebeurt als u vertrekt, hangt af van de afspraken die daarover in uw bedrijf gemaakt zijn. Doorgaans moet u een aantal maanden in dienst zijn om recht te hebben op een bonus of een variabele premie. Stel dat die referteperiode zes maanden bedraagt, dan kunt u er bij uw nieuwe werkgever pas aanspraak op maken als u in het jaar voor de uitbetaling zes maanden in dienst was.

Voor werknemers die vertrekken: om recht te hebben op de bonus moet u doorgaans ook nog in dienst zijn op het moment van de uitbetaling. Stelt dat u in januari van job verandert. Dan hebt u daarvoor nog een heel jaar voor uw oude werkgever gewerkt. In principe hebt u recht op een eventuele bonus. Maar als die pas in april van het jaar daarop wordt betaald, dan bent u niet meer in dienst op het moment van de uitbetaling en hebt u er dus ook geen recht op, als dat zo vastgelegd is in de bedrijfsregeling.

‘Hiervoor zijn al werknemers naar de rechtbank gestapt, maar ze vingen bot. Als een bedrijf een regeling heeft, dan houdt die dus wel degelijk juridisch steek’, zegt Vermeir.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect