Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat met uw loon als u niet op tijd in België raakt?

Na een deugddoende paasvakantie terug naar school of aan het werk. Geen sinecure als u met het vliegtuig van uw vakantiebestemming zou komen. Wat met uw loon als u niet tijdig in België raakte?

(netto) – Sinds vorige donderdag landt of vertrekt geen enkel vliegtuig meer van Belgische bodem. Tal van mensen die gepland hadden dit weekend terug te keren van hun vakantiebestemming, kunnen vandaag niet terug aan de slag gaan. Ook al slaagden sommigen er met alternatieven in om thuis te raken, talloze Belgen blijven geblokkeerd in het buitenland.

Een geblokkeerde werknemer

Bent u werknemer bij een bedrijf waarvan de activiteiten geen rechtstreekse hinder ondervinden van de aswolk, dan moeten u en uw werkgever in onderling overleg uitmaken hoe de situatie opgelost zal worden. Kristiaan Andries van SD Worx: "Die werknemers kunnen bijkomend verlof, verlof zonder wedde vragen of eveneens overmacht inroepen. Zij krijgen hoe dan ook geen loon, zoals gewoonlijk." Volgens Andries hebben heel wat bedrijven auto’s gehuurd om hun personeel te repatriëren. Hij kan niet inschatten hoeveel werknemers en bedrijven getroffen worden door de gevolgen van het gesloten luchtruim.

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen verwacht dat “werkgevers hierover niet moeilijk zullen doen en in onderling overleg een menselijke oplossing zullen vinden. Bijvoorbeeld door overeen te komen dat de afwezigheid wordt geboekt als een extra verlofdag of een onbetaalde toegelaten afwezigheid of nog dat de werknemer wordt doorbetaald in het kader van het gewaarborgd loon, indien hij kan aantonen dat hij al het mogelijke heeft gedaan om op het werk te raken.” Als een werknemer dat laatste kan bewijzen, kan nog altijd in onderling overleg met de werkgever beslist worden om ofwel een dag vakantie te nemen ofwel een dag onbetaald verlof.

Naar werkloosheid

Het verhaal ziet er helemaal anders uit als u werkt voor een bedrijf dat zijn activiteiten niet kan uitoefenen als gevolg van de aswolk. Denk maar aan de werknemers van de luchthavens. In principe kunnen die bedrijven overmacht inroepen en een beroep doen op tijdelijke werkloosheid. "Minister van Werk Joëlle Milquet heeft de baan al vrijgemaakt voor bedrijven die in de problemen komen te zitten door de hinder en te kampen krijgen met overmacht. Werknemers van die bedrijven zullen, als alle voorwaarden vervuld zijn, kunnen terugvallen op een uitkering van de RVA", aldus Andries.

Overmacht veronderstelt een plotse, onvoorziene gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de partijen, die de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdelijk volledig onmogelijk maakt. Dat kan als gevolg van de aswolk. Voorwaarde is dat als het effectief om overmacht gaat, dat werken totaal onmogelijk is geworden en dat dit door de directeur van het bevoegde werkloosheidsbureau werd geverifieerd. De betrokken onderneming moet een aanvraag indienen bij het werkloosheidsbureau van haar exploitatiezetel. Voor de werknemers van de luchthaven van Zaventem gaat het bijvoorbeeld om het werkloosheidsbureau van Vilvoorde. Voor elk van de betrokken werknemers zal de RVA de situatie per geval onderzoeken, aldus Milquet.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud