Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat u moet weten over het vaccinatieverlof

Als werknemer hebt u recht op vaccinatieverlof als u tijdens de werkuren uw prikje tegen het coronavirus laat zetten. Let wel: u krijgt dat betaald verlof enkel voor de tijd die nodig is voor de inenting. Dat is dus geen volledige dag.
©Wouter Van Vooren

Als alles goed gaat, staat de wet die het vaccinatieverlof voor werknemers regelt donderdag (of een van de komende dagen) in het Staatsblad, en treedt die dan in werking. Het vaccinatieverlof is een vorm van klein verlet, waardoor u zich tijdens de werkuren zonder loonverlies kan laten vaccineren. Het geldt zowel voor de eerste als voor de tweede prik.

De invoering van het vaccinatieverlof moet werknemers over de streep trekken en helpen het vooropgestelde vaccinatiedoel van 70 procent te halen.

De essentie

  • Met het vaccinatieverlof kunnen werknemers zich tijdens de werkuren - zonder loonverlies - laten inenten tegen het coronavirus.
  • Werkgevers kunnen niet eisen dat iemand zich laat vaccineren.
  • Het vaccinatieverlof beslaat geen volledige dag. Werknemers kunnen het verlof opnemen voor de tijd die nodig is om zich te laten vaccineren.

Kan mijn werkgever eisen dat ik me laat vaccineren?

‘Neen’, zegt Miet Vanhegen, juriste van de hr-dienstenleverancier Acerta. ‘Dat is in strijd met het recht op privéleven.’ In ons land geldt ook geen vaccinatieplicht. Uw werkgever kan dat dus niet van u eisen. Net zo min dat hij u de toegang tot de werkvloer mag ontzeggen als u zich niet laat vaccineren.

‘Nochtans gaan stemmen op die zeggen dat u de toegang geweigerd kan worden omdat een werkgever verplicht is in te staan voor veilige werkomstandigheden. Maar dat is een algemene verplichting. Bovendien is de vraag van een werkgever of iemand gevaccineerd is een stevige inbreuk op de privacy van de werknemers’, treedt Geert Vermeir, jurist van de hr-dienstenleverancier SD Worx, bij.

Moet ik een bewijs kunnen voorleggen als ik vaccinatieverlof aanvraag?

De informatie over uw vaccinatie mag enkel gebruikt worden om het werk te organiseren - zodat uw werkgever weet wanneer u afwezig zult zijn - en de lonen te berekenen.

‘Alleen als uw werkgever dat vraagt, moet u bewijzen dat u uw recht op klein verlet hebt gebruikt om u te laten inenten’, zegt Vanhegen. ‘Het volstaat om de bevestiging en het tijdstip van de afspraak voor uw vaccinatie te tonen, stelt Vermeir. Uw werkgever mag dat bewijs niet registreren of bijhouden.

Hij mag ook niet registreren wie gevaccineerd is en wie niet. ‘De informatie over uw vaccinatie mag enkel gebruikt worden om het werk te organiseren - zodat uw werkgever weet wanneer u afwezig zult zijn - en de lonen te berekenen’, luidt het.

Krijg ik een volledige dag verlof om me te laten inenten?

‘U krijgt het vaccinatieverlof voor de tijd die nodig is om u te laten vaccineren tijdens de werkuren. Niet minder, maar ook niet meer’, aldus Vermeir. Er wordt rekening gehouden met de verplaatsing van en naar het vaccinatiecentrum, het prikje an sich en de wachttijd. De precieze duur zal dus voor iedereen verschillen, maar het is alvast geen volledige dag verlof.

Mag mijn werkgever het vaccinatieverlof weigeren?

Neen, dat mag hij niet.

Kan ik het vaccinatieverlof ook vragen als ik ziek word na de inenting?

‘Daar dient het klein verlet niet voor’, aldus Vermeir. ‘Bij ziekte valt u onder de algemene regels van arbeidsongeschiktheid. U moet uw werkgever op de hoogte brengen dat u ziek bent en een doktersbriefje afleveren als een cao of het arbeidsreglement dat oplegt’, stelt Vanhegen. U hebt dan recht op gewaarborgd loon.

Kan mijn werkgever eisen dat ik me op een vrijdag laat vaccineren? Als ik dan na een prik ziek word, ben ik dat tijdens het weekend.

Uw werkgever mag geen druk op u uitoefenen om de vaccinatie te laten plaatsvinden buiten de werkuren of wanneer hem dat uitkomt.

‘Het klein verlet wegens vaccinatie is een recht van de werknemer. Uw werkgever mag geen druk uitoefenen om de vaccinatie te laten plaatsvinden buiten de werkuren of wanneer hem dat uitkomt’, aldus Vanhegen.

Wat als mijn werkgever geen vaccinatieverlof aanbiedt?

Het kan zijn dat uw werkgever vanwege de administratieve rompslomp het vaccinatieverlof niet via klein verlet organiseert. ‘Dat is zo bij ons’, aldus Vanhegen. ‘De tijd die nodig is om zich te laten inenten wordt gewoon als arbeidstijd beschouwd.'

Heb ik recht op een maaltijdcheque als ik vaccinatieverlof opneem?

‘Als u op die dag nog gewerkt hebt, hebt u recht op een maaltijdcheque’, aldus Vermeir.

Binnenkort zijn mensen met onderliggende gezondheidsproblemen aan de beurt in de vaccinatiestrategie. Riskeert mijn werkgever dan niet te weten dat ik tot die groep behoor?

‘Het tijdstip waarop u uitgenodigd wordt voor vaccinatie kan inderdaad een indicatie bevatten over uw gezondheidstoestand. Maar het is uw werkgever  verboden om op basis van dit tijdstip onder welke vorm dan ook te noteren of te registreren dat u gezondheidsproblemen heeft’, aldus Vanhegen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud