Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat zegt u beter niet tegen uw baas?

Soms kan u best twee keer nadenken voor u spreekt. Vooral als u het tegen uw baas hebt.
©iStock

(netto/usnews) – Uw baas bekritiseren is goed voor de gezondheid. Tot die conclusie komt een Brits onderzoek dat in januari werd gepubliceerd. "Bedrijven die willen dat hun personeel gelukkig en gezond en vrij van stress is, moeten hun werknemers aanmoedigen om hun oversten geregeld te evalueren", luidt een van de adviezen van de studie.

Volgens Emma Donaldson-Feilder, een van de experts die het onderzoek geleid hebben, zetten werknemers die open met hun baas kunnen spreken, hun stress van zich af. "De gevolgen van stress zijn enorm: op psychisch vlak kunnen angsten en depressie optreden, op lichamelijk vlak hartkloppingen en hoge bloeddruk", aldus de onderzoekster.

Stress is ook een "belangrijke oorzaak van ziekteverlof, wat de druk verhoogt op diegenen die op het werk achterblijven. Dat is nadelig voor zowel de werknemers als het bedrijf," voegt ze eraan toe. Lees ook ons artikel: Bedriegt de Belg zijn werkgever?

Maar soms is het toch beter niet hardop te zeggen wat u denkt. Vooral als u misnoegd bent over een bepaalde opdracht die uw baas u geeft.

5 uitspraken die u best vermijdt
  • "Dat is mijn taak niet" of als variant "Daar word ik niet voor betaald" zijn uitspraken die u best volledig uit uw repertoire bant. Tenzij u een of meerdere goede redenen hebt en u ook de nodige argumenten kan aanhalen. Maar formuleer het op een andere manier. Stel bijvoorbeeld voor aan uw baas om zich te richten tot een collega die meer thuis is in die materie. Maar vergeet niet dat voor de meeste bazen uw job bestaat uit het uitvoeren van wat zij u vragen. En als uw baas zich tot u richt, heeft hij daar waarschijnlijk een goede reden voor. Bovendien heeft elke werknemer er tegenwoordig belang bij om zich soepel op te stellen. Lees hiervoor ons artikel: De 10 kwaliteiten van een goede werknemer.
  • "Dat is mijn schuld niet" Er doet zich een probleem voor binnen het team en u gaat meteen in de verdediging. Zulk gedrag maakt een slechte indruk en heeft vaak het tegenovergestelde resultaat. Als u zich bij het minste persoonlijk aangesproken voelt, zal u ook sneller verdacht worden. Wanneer uw baas een probleem aankaart, is dat meestal niet om de verantwoordelijke te berispen, maar wel om een oplossing te vinden. U hebt er dus alle belang bij om u van uw positieve kant te tonen en met de anderen te overleggen om het probleem op te lossen.
  • "Dat is onmogelijk" Als u dat tegen uw baas zegt, loopt u het risico door te gaan voor onbekwaam of inefficiënt. Zelfs als u denkt dat de opdracht onmogelijk gerealiseerd kan worden, moet u uw goede wil tonen en toch proberen om iets te doen. Blijkt de taak dan toch onuitvoerbaar te zijn, leg dan uw argumenten voor aan uw baas. Maar dan hebt u het tenminste geprobeerd. Uw baas zal dan toch een goede indruk van u overhouden.
  • "Ik kan niet alles tegelijk doen" Die uitspraak komt, net als de 3 voorgaande, niet goed over bij uw baas. Elke werknemer moet tegenwoordig verschillende taken kunnen uitvoeren. Het werkritme stijgt in alle sectoren. U moet dus voortdurend van de ene taak naar de andere kunnen overschakelen en uw prioriteiten kunnen stellen. Uw baas kan een dergelijk antwoord ook interpreteren als een gebrek aan motivatie.
  • "Dat is onder mijn niveau" of "Dat kan iedereen" U bewijst zichzelf een slechte dienst door zo uit de hoek te komen. Noch uw baas, noch uw collega’s die hetzelfde werk moeten doen, kunnen zulke reactie appreciëren. Als u te kennen geeft dat u een bepaalde taak onnozel vindt, loopt u het risico verwaand en zelfingenomen over te komen. Hoewel een taak op het eerste gezicht onbenullig kan lijken, vindt uw baas ze blijkbaar noodzakelijk voor de goede werking van het bedrijf. Anders zou hij het u niet vragen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud