Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat zijn uw rechten bij collectief ontslag?

Waar hebben werknemers die het slachtoffer zijn van een collectief ontslag recht op.

(netto) – Van de ene dag op de andere ontslagen worden, is ongetwijfeld een harde klap. Plots moet u een groot deel van uw dagelijkse gewoontes overboord gooien, duizend keer uitleggen wat er gebeurd is en collega’s die vrienden geworden waren missen. Maar toch mag de moed u niet in de schoenen zakken, want een ontslagen werknemer wordt niet zomaar aan zijn lot overgelaten.

Een bedrijf dat overgaat tot collectief ontslag is verplicht een strikte procedure te volgen. Gebeurt dat niet, dan wordt de verbreking van het arbeidscontract nietig verklaard of heeft u recht op een bijkomende schadevergoeding.

Momenteel komen grote ontslagrondes zo vaak in het nieuws, dat geen bedrijfsleider zal willen afwijken van de strikte regels die de wet hem opleggen. Zo moet hij onder meer eerst de vertegenwoordigers van het personeel inlichten en raadplegen over zijn beslissing. Het is de beroemde ‘wet Renault’ die hem dat voorschrijft. Daarnaast legt de wet hem op dat hij contact opneemt met het plaatselijke tewerkstellingsagentschap (VDAB, ACTIRIS of FOREM).

Ook de term ‘collectief ontslag’ is strikt gedefinieerd. Het gaan om een ontslag dat voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Voor bedrijven met minder dan 12 werknemers: het ontslag van minstens de helft van het personeel
 • Voor bedrijven met 12 tot 20 werknemers: minstens 6 ontslagen
 • Voor bedrijven met 20 tot 100 werknemers: minstens 10 ontslagen
 • Voor bedrijven met 100 of meer werknemers: het ontslag van minstens 10 procent van het personeel

Wat zijn uw rechten?

Als u het slachtoffer wordt van een collectief ontslag heeft u recht op:

 • een begeleiding in de zoektocht naar een nieuwe job, als onderdeel van een tewerkstellingscel opgericht door de werkgever. Zo’n cel heeft als taak de ontslagen werknemers bij te staan op de arbeidsmarkt door hen minstens één outplacement-maatregel voor te stellen en indien nodig ook een (professionele) opleiding. De VDAB wordt hiervoor meestal ingeschakeld. Tegelijkertijd wordt er door hen naar gepaste jobs gezocht.
 • outplacement voor arbeiders van 45 jaar of ouder voor zover zij minstens één jaar anciënniteit hebben. Outplacement is de verzamelnaam voor een reeks initiatieven die u moeten toelaten bij een andere werkgever een nieuwe baan te vinden. Outplacement wordt meestal door een gespecialiseerde onderneming verleend en wordt betaald door uw ex-werkgever. Weigert hij dit, dan wacht hem een boete van 1.800 euro. De start van het outplacement-programma moet schriftelijk bevestigd worden, ten laatste 15 dagen na het verbreken van het arbeidscontract. Het gaat om een totale begeleiding van minstens 60 uur, verspreid over maximaal 12 maanden. Vind je werk bij een nieuw bedrijf, maar verlies je ook daar binnen de drie maanden je job, dan wordt het programma opnieuw opgestart.
 • een korting op uw bijdragen voor sociale zekerheid wanneer u opnieuw aangenomen wordt. Bij uw inschrijving in de tewerkstellingscel krijgt u een "verminderingskaart herstructurering". Die geeft u voor bepaalde periodes korting op uw sociale zekerheid, terwijl ook uw nieuwe werkgever daarvan profiteert: ook hij heeft recht op een korting.
 • uw normale ontslagvergoeding die bepaald wordt door uw anciënniteit en loon. Bekijk hier waarop u recht heeft.
 • een extra ontslagvergoeding, zodat de totale som van beide vergoedingen minstens overeenkomt met zes maanden salaris. Heb je sowieso recht op meer, dan geldt de extra vergoeding uiteraard niet. Let wel: omdat je inkomen nog zes maanden doorloopt, heb je tijdens die periode geen recht op een werkloosheidsuitkering.
 • een ’vergoeding in geval van collectief ontslag’ die je ex-werkgever moet betalen vanaf de datum dat je recht hebt op een werkloosheiduitkering.
 • een aanvullende vergoeding voor werkhervatting van 182,85 euro per maand waarop je recht hebt van zodra je bij een nieuwe werkgever gestart bent. Dat geld is afkomstig van de RVA en komt je toe als je voldoet aan bepaalde voorwaarden. Zo moet je minstens 50 jaar oud zijn en minstens 20 jaar gewerkt hebben. Het gaat om een vast bedrag, los van je loon of anciënniteit. De vergoeding geldt voor een periode van 12 maanden, maar kan verlengd worden.
 • eventueel ook brugpensioen. Daar hebt u alleen recht op als er in jouw bedrijf een CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) geldt en daarin expliciet de mogelijkheid van brugpensioen werd voorzien. CAO nummer 17 biedt alle bedrijven de mogelijkheid werknemers vanaf hun zestigste te laten vertrekken. CAO’s binnen een sector of bedrijf kunnen die leeftijd lager leggen. De vergoeding waarop u recht heeft, bedraagt minstens de helft van het verschil tussen uw laatste loon (met een vastgelegd plafond) en de werkloosheidsuitkering waarop u recht hebt. U behoudt de vergoeding, ook wanneer u een nieuwe job vindt.
Meer carrièretips?

Voor de laatste jobs kijk je ook op vacature.com

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud