Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Welke steun krijgen zelfstandigen bij psychische problemen?

Wordt de stress u te veel omdat uw zaak door de coronamaatregelen opnieuw moet sluiten? Als zelfstandige hebt u binnenkort recht op gratis consultaties bij de psycholoog. Tot dan moet u het nog even stellen met de regeling van het RIZIV en de terugbetalingen van uw ziekenfonds.
Door psychologische hulp terug te betalen wil de regering zelfstandigen steunen die in de coronacrisis mentaal onder druk staan. ©Photo News

Zelfstandigen mogen in 2021 acht keer gratis op consultatie bij de psycholoog. Dat kondigde minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) in december aan. Hij wil de nood lenigen van mensen die in de coronacrisis niet alleen hun inkomen zien onderuitgaan, maar ook hun mentale toestand.

De regering heeft voor die zorgverlening 11 miljoen euro uitgetrokken. De regeling is nog niet van kracht, maar volgens het kabinet van de minister zit de organisatie in de eindfase en wordt de maatregel binnenkort van kracht. Voor de coördinatie sloot het RIZIV een overeenkomst met Un pass dans l’Impasse. Die vzw heeft in Wallonië jaren ervaring met de benadering van zelfstandigen in een probleemsituatie. De organisatie breidt haar actieterrein uit naar Vlaanderen, Brussel en de Duitstalige gemeenschap.

De essentie

Zelfstandigen krijgen weldra acht consultaties bij de psycholoog volledig terugbetaald.
Volgens de bestaande regeling betaalt de ziekteverzekering het honorarium deels terug. De patiënt betaalt 11 euro per consultatie.
Ziekenfondsen geven vaak een aparte vergoeding voor consultaties die niet door de ziekteverzekering terugbetaald worden.
Uw verzekering gewaarborgd inkomen hanteert strenge normen voor ziekteverzuim wegens psychische problemen.

Voor het hele land werden psychologen en orthopedagogen opgelijst die aan het systeem willen meewerken. U kunt alleen bij die hulpverleners terecht voor de gratis consultaties. De terugbetaling van de sessies gebeurt via de vzw, gefinancierd door het RIZIV.

De mogelijkheid om als zelfstandige een psycholoog te contacteren wordt laagdrempelig gehouden. U hoeft geen doorverwijzing van een arts te hebben, zoals bij de normale regeling. Het volstaat via een nationale en tweetalige telefonische hulplijn contact op te nemen met de vzw die het project coördineert. Vandaaruit wordt u doorverwezen naar een psycholoog in uw buurt die in het project is gestapt.

8
Per jaar zullen acht sessies bij de psycholoog worden terugbetaald.

Daarnaast kan uw weg naar een psycholoog via een ‘verkenner’ lopen. Dat kan gaan over bestaande hulplijnen, maar ook over socialeverzekeringsfondsen, advocaten-curatoren en ondernemingsloketten. Als die vaststellen dat een zelfstandige psychische hulp kan gebruiken, zullen ze hem doorverwijzen. Ook een klinisch psycholoog of orthopedagoog kan naar die zorg verwijzen en als verkenner fungeren. Als hij een overeenkomst met het project heeft, kan de zorg gewoon worden voortgezet.

Bestaande terugbetaling

In afwachting van het systeem met gratis consultaties moet u bij eventuele bezoeken aan de psycholoog nog even terugvallen op het bestaande terugbetalingssysteem. Om daarvan gebruik te maken moet een huisarts of een psychiater u doorverwijzen.

Met één verwijsvoorschrift kunt u vier sessies volgen. Daarna kan een tweede verwijsvoorschrift volgen dat recht geeft op nog eens vier sessies. Per jaar worden acht sessies terugbetaald.

U kunt niet bij eender welke psycholoog of orthopedagoog aankloppen. Die moet voor het terugbetalingssysteem gekozen hebben en ervoor erkend zijn. De psycholoog mag 45 euro aanrekenen voor een sessie van 45 minuten en 60 euro voor de eerste sessie van 60 minuten. De patiënt betaalt 11 euro. Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming betaalt 4 euro. De overheid past de rest bij.

Ziekenfondsen

De meeste ziekenfondsen voorzien bij hun aanvullende diensten en voordelen in een gedeeltelijke terugbetaling van een bezoek aan de psycholoog. Dat geldt niet voor psychologische hulp die al door de ziekteverzekering gedekt is.

De psycholoog bij wie u aanklopt, moet voor het terugbetalings-systeem hebben gekozen en ervoor erkend zijn.

Het best gaat u na wat de voorwaarden bij uw ziekenfonds zijn. Niet alleen het aantal terugbetaalde sessies en het maximumbedrag van de terugbetaling kunnen variëren, ook de voorwaarden voor de terugbetaling en de criteria waaraan een psycholoog of een psychotherapeut moet voldoen.

Gewaarborgd inkomen

Als u arbeidsongeschikt wordt door psychische problemen, valt u terug op een ziekte-uitkering. Het bedrag wordt forfaitair vastgesteld en hangt af van uw gezinssituatie. Bij een gezinslast krijgt u 62,08 euro per dag. Alleenstaanden hebben recht op 49,68 euro per dag, samenwonenden op 38,10 euro. Per week kunt u aanspraak maken op zes daguitkeringen. Ook zaterdag wordt als een vergoedbare dag beschouwd.

Om uw ziekteverzekering aan te vullen kunt u een verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten. Daarmee kunt u tot 80 procent van uw netto-inkomen beschermen. Een verzekering gewaarborgd inkomen voorziet in een dekking voor psychologische problemen.

In het algemeen is er een tussenkomst voor de psychologische ziekten die objectieve symptomen vertonen en erkend zijn als een mentale stoornis. Meestal worden die psychische aandoeningen vermeld in de algemene voorwaarden onder een limitatieve lijst. Het gaat bijvoorbeeld over een majeure depressie, een bipolaire stoornis, anorexia of een obsessief-compulsieve stoornis.

De mogelijkheid om als zelfstandige een psycholoog te contacteren wordt laagdrempelig gehouden.

‘Voor die aandoeningen gelden meestal geen beperkingen en zijn er geen extra wachttijden’, zegt Mo Boujedianne, expert arbeidsongeschiktheid bij de verzekeringsmakelaar Vanbreda Risk and Benefits. ‘De voorwaarde is dat een in België erkende psychiater de diagnose stelt.’

Als het over psychische stoornissen van subjectieve aard gaat, is er meestal geen dekking. Voor een aandoening als een burn-out, fybromyalgie of het chronischevermoeidheidssyndroom is er meestal wel dekking, al gelden er beperkingen.

Bij een burn-out wordt een andere wachttijd toegepast dan die waarin uw polis voorziet. Als u arbeidsongeschikt wordt wegens een burn-out, zult u langer op een uitkering moeten wachten dan doorgaans bij ziekte of bij een ongeval.

‘De meeste contracten bevatten een beperking van de uitkeringsduur’, zegt Boujedianne. ‘We stellen vast dat verzekeringsmaatschappijen de uitkering bij een burn-out beperken tot maximaal een à twee jaar over de volledige looptijd van de polis.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud