Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Werknemers steeds langer ziek

Dagelijks blijft 6,26 procent van de werknemers in de private sector ziek thuis. Vooral door langdurige ziektes klimt het verzuim naar een record. Het absenteïsme kostte de bedrijven vorig jaar 10,6 miljard euro.
Advertentie
(fotot hh) ©Frank Muller/Hollandse Hoogte/Hollandse Hoogte

De Standaard, Het Nieuwsblad en Le Soir publiceren dinsdag de cijfers die het sociaal secretariaat Securex inmiddels ook algemeen bij de pers verspreidde. Het ziekteverzuim steeg vrij sterk van 5,95 procent in 2012 naar 6,26 procent vorig jaar, en ligt nu een derde hoger dan tien jaar geleden.

Het recordniveau in 2013 is vooral te wijten aan het toenemende aantal langdurig zieken. 2,27 procent was al meer dan één jaar ziek thuis; in 2012 was dat nog 2,01 procent. Voor het eerst nemen de langdurig zieken meer ziektedage nvoor hun rekening dan de werknemers die af en toe een korte periode ziek zijn.

'De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing', stelt Heidi Verlinden van Securex. Oudere werknemers zijn minder vaak ziek, maar als ze geveld worden, dan zijn ze wel voor langere tijd buiten strijd. Bovendien is het aandeel van vijftigplussers op de arbeidsmarkt in de voorbije twaalf jaar verdubbeld.

Een tweede factor bij veel langdurige afwezigheid is stress. Spanningsklachten zoals hoofdpijn, slapeloosheid en depressie leidden in 2013 tot 37 procent van de afwezigheidsdagen. Dat is de helft meer dan acht jaar geleden.

Risicogroepen voor langdurige ziekte zijn behalve oudere werknemers en mensen met een hoge anciënniteit ook arbeiders, meer dan bedienden, en vrouwen meer dan mannen. Werknemers in grote ondernemingen (+1.000 werknemers) zijn ook gemiddeld meer afwezig dan medewerkers van kleinere ondernemingen. 

Sectoren met veel langdurig ziekteverzuim kenmerken zich door een groot aantal werknemers uit die groepen, door activiteiten met veelal zware fysieke en mentale belasting en door knelpuntberoepen zoals verpleegkundige en schoonmaker.

Securex vreest dat het absenteïsme de volgende jaren nog zal stijgen, tenzij er een mentaliteitswijziging komt bij werkgevers. In de meeste bedrijven is het werk nog te weinig op maat van oudere werknemers. Securex pleit ook voor een uitgekiend re-integratiebeleid.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud