Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Werknemers versus ambtenaren: weg vooroordelen!

Een studie van Securex ontkracht enkele stereotypen. Ambtenaren en werknemers uit de privésector hebben veel meer gemeen dan ze denken. En hoewel ambtenaren iets minder goed scoren op een aantal HR-criteria, is er zeker geen reden om van een mug een olifant te maken.

(netto) – Heel wat termen die verwijzen naar ambtenaren, hebben een pejoratieve bijklank. Denk aan een ambtenarenmentaliteit, een ambtenarensfeer… Werknemers uit de privésector kunnen hun minachting voor hun collega’s uit de publieke sector vaak moeilijk verbergen. Zij vinden dat ze beiden in een totaal andere wereld werken. Of werknemers vinden dat ambtenaren goed beschermd zijn en (te) rijkelijk betaald worden voor het werk dat ze verrichten.

De stereotypen zijn dus sterk verankerd. Maar wat zijn de feiten? In tegenstelling tot wat algemeen wordt gedacht, hebben werknemers uit de privé- en de publieke sector sterk gelijklopende percepties over hun werk. Dat blijkt uit een studie van Securex.  

Geen opvallende verschillen

Beide werknemersgroepen vertonen geen opvallende verschillen. Ze scoren even goed op het gebied van werkvermogen, levensstijl, productiviteit, betrokkenheid, tevredenheid en motivatie. Werknemers en ambtenaren hebben over het algemeen ook sterk gelijklopende percepties op het gebied van jobinhoud, teamwerk, collega’s, loopbaan, kwaliteit van de dienstverlening en pesterijen.

Ongeoorloofd gedrag (pesterijen, discriminatie, agressie) lijkt wel net iets vaker een probleem te vormen in de overheidssector. Bovendien zijn ambtenaren meestal minder klantgericht. Een aangepast veranderingsbeleid (evolutie binnen het bedrijf of de organisatie) en degelijke informatieverstrekking blijken onmisbaar te zijn om de werknemers vitaal en performant te houden, en dat ongeacht de categorie waartoe ze behoren.

Op welke punten scoren ambtenaren minder goed?

Ondanks de vele raakpunten tussen de privé- en publieke sector blijkt uit de studie dat de privésector over het algemeen iets beter scoort op een aantal HR-criteria dan de publieke sector. Deze voorbeelden tonen aan dat de verschillen tussen beide werknemersgroepen miniem zijn en alleszins niet toelaten om verregaande conclusies te trekken. De publieke sector zou wel wat beter kunnen scoren op de volgende criteria.

Alcoholgebruik:

 • 13 procent van de werknemers in de privésector (P)
 • 17 procent van de contractuele ambtenaren (C)
 • 19 procent van het vastbenoemd overheidspersoneel (V)

drinkt dagelijks 2 glazen (voor vrouwen) of 3 glazen (voor mannen) alcohol.

Veiligheid op het werk:

 • 78% (P)
 • 72% (V)
 • 75% (C)

vindt dat er voldoende veiligheidsmaatregelen genomen worden op de werkplek.

Werkomstandigheden:

 • 80% (P)
 • 73% (V)
 • 77% (C)

vindt dat hij over genoeg aangepaste werkmiddelen beschikt om zijn job volgens de gestelde eisen uit te voeren.

Verandering/evolutie:

 • 77% (P)
 • 73% (V)
 • 68% (C)

ziet de toekomst van zijn organisatie positief in en

 • 67% (P)
 • 62% (V en C)

vindt dat hij goed wordt ondersteund bij interne veranderingen.

Informatieverstrekking

 • 79% (P)
 • 74% (V en C)

beweert de informatie te ontvangen die relevant is om zijn job uit te voeren.

Management

 • 88 procent (C)
 • 85 procent (P)
 • 79 procent (V)

respecteert zijn baas.

Bedienden en arbeiders: zoek de 7 verschillen

De harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden staat zeker op de agenda na het overleg van Yves Leterme met de vakbonden en werkgevers op 8 februari. Minister Joëlle Milquet herhaalde in de Commissie Sociale Zaken dat de sociale partners tegen 30 juni een akkoord moeten vinden. Zo niet, zal de regering haar verantwoordelijkheid opnemen.

Waar gaat de discussie precies over? We zetten de verschillen tussen arbeiders en bedienden op een rij. Lees meer.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud