Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wie helpt zelfstandigen in moeilijkheden?

Het ziet ernaar uit dat het aantal faillissementen in 2012 alle records zal breken. Ondernemers die op het faillissement afstevenen, komen vaak in een onbekende wereld terecht. Een korte wegbeschrijving.

Nooit eerder gingen meer bedrijven failliet in oktober: 1.210. Dat blijkt uit cijfers van handelsinformatiekantoor Graydon. Het aantal faillissementen in oktober komt neer op een stijging van 7,18 procent in vergelijking met oktober vorig jaar. 'Dit jaar ronden we wellicht zelfs de kaap van 11.000 faillissementen', voorspelt juridisch directeur Benoit Rousseau. En dat terwijl in 2011 ook al een recordaantal van 10.138 bedrijven voor de bijl gingen.

Een zelfstandige die failliet wordt verklaard, komt in een voor hem onbekende wereld terecht. Dat zegt Pol Vermoere van Tussenstap, een vzw die ondernemers in moeilijkheden helpt. Het is een wereld waarin het niet evident is advies op maat te krijgen. 'Ondernemers in moeilijkheden of in faillissement hebben nood aan informatie over hun rechten en plichten. Ze weten meestal niet wat ze mogen verwachten van juridische en economische dienstverleners, of van gerechtsmandatarissen. Ze leven in angst omdat ze niet weten welke gevolgen de faillissementsprocedure zal hebben op hun vermogen en op de mogelijkheid een nieuwe activiteit op te starten.'

Cindy Torino, juridisch adviseur bij het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden, is het daarmee eens. 'Voor een beginnende zelfstandige staan de deuren overal wagenwijd open. Maar als u in staat van faillissement verkeert, is niemand nog in u geïnteresseerd omdat u niet meer kunt betalen. Het is een vicieuze cirkel.'

Volgens Pol Vermoere staan ondernemers in moeilijkheden soms achter met de betaling van hun boekhouder. Maar die moeten er op hun beurt voor zorgen dat hun eigen onderneming blijft draaien. 'Nochtans hebben zelfstandigen met financiële problemen vaak meer behoefte aan een economische en financiële audit van hun bedrijf dan zaakvoerders van gezonde ondernemingen.'

Zelfstandigen moeten van bij de start, samen met een of meerdere experts, de boekhoudkundige en financiële situatie van hun bedrijf analyseren. 'Een onderneming opstarten is een goede beslissing, maar er op tijd mee ophouden, is dat ook', besluit Cindy Torino.

Wanneer aanvragen?

Een faillissement is niet altijd onvermijdelijk. Ondernemers die slechts tijdelijk met financiële problemen kampen, kunnen de wet op de continuïteit van ondernemingen inroepen. Als de rechtbank van koophandel hun dossier aanvaardt, kunnen ze orde op zaken stellen terwijl ze bescherming genieten tegen hun schuldeisers.

Een handelaar verkeert pas in staat van faillissement wanneer twee voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn: hij moet in 'staking van betaling' zijn en zijn 'krediet moet geschokt' zijn.

Het faillissement aanvragen is dan geen keuze, maar een wettelijke verplichting. De ondernemer moet zich wenden tot de griffie van de rechtbank van koophandel en een formulier invullen. Zodra hij dat doet, wordt een curator aangesteld. Die is belast met de vereffening van de activa van de gefailleerde en met de vergoeding van de schuldeisers. Hij houdt daarbij rekening met hun eventuele voorkeurrecht.

Verdachte periode

Wie zijn vermogen tracht te vrijwaren, moet opletten voor de 'verdachte periode'. Dat is de periode van zes maanden voorafgaand aan een faillissement. Een zelfstandige die vreest dat een faillissement op termijn onvermijdelijk is, kan in de verleiding komen om te redden wat nog te redden valt. Door bijvoorbeeld een bevriende schuldeiser terug te betalen of een dure wagen voor een habbekrats te verkopen aan een vriend of aan zijn echtgenote.

De curatoren weten maar al te goed dat sommige zelfstandigen daar niet voor terugdeinzen. Ze kijken er dan ook nauwlettend op toe. Als zoiets gebeurt, mag de curator de verdachte verkoop annuleren en de valse koper verplichten het verkochte goed terug te geven', weet Benoit Rousseau.

'Een zelfstandige kan zijn schulden ook trachten af te lossen door de dag na zijn faillietverklaring een nieuwe activiteit op te starten', zegt Laurence Denardi van de Franstalige middenstandsorganisatie Union des Classes Moyennes (UCM). 'Maar ik raad toch aan eerst de goedkeuring van de curator te vragen.' Het deel van de winst dat niet noodzakelijk is voor de nieuwe activiteit en het voortbestaan van de zelfstandige, kan wel in de failliete boedel worden opgenomen.

Privévermogen

Als de zelfstandige geen onderscheid heeft gemaakt tussen zijn privévermogen en het vermogen van zijn vennootschap en dat laatste niet volstaat om alle schuldeisers terug te betalen, kunnen zijn persoonlijke goederen aangeslagen worden. De roerende goederen die onmisbaar zijn voor zijn gezinsleven mag hij wel behouden.

Maar zelfs bij een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) kunnen de schuldeisers na het sluiten van het faillissement beslag laten leggen op het privévermogen. Ze moeten dan wel kunnen bewijzen dat de zaakvoerder fouten begaan heeft.

Wie contacteren bij problemen?

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud