Rompslomp dreigt voor beleggers in buitenland

Johan Van Overtveldt. ©BELGA

Belgische beleggers die via buitenlandse beursmakelaars transacties doen, moeten vanaf 2017 beurstaks betalen twee maanden na elke verrichting.

De beurstaks op de aan- en verkoop van aandelen en obligaties en bij de verkoop van beleggingsfondsen van het kapitalisatietype bestaat al vele jaren. Maar tot dusver waren alleen verrichtingen in België belastbaar.

Aangezien steeds meer Belgische beleggers klant worden van buitenlandse makelaars om aan de taks te ontsnappen, besliste de federale regering in te grijpen. Ook transacties via buitenlandse makelaars zijn vanaf 2017 belastbaar als de aan- of verkoop gebeurt door natuurlijke personen met een gewone verblijfplaats in België. Dat staat in de programmawet. De uitbreiding geldt ook voor rechtspersonen die handelen voor rekening van een vestiging in België.

Beleggers moeten de belasting betalen, tenzij ze kunnen aantonen dat de taks al is betaald door bijvoorbeeld de buitenlandse makelaar. De betaling moet gebeuren uiterlijk op de laatste werkdag van de tweede maand die volgt op de transactie. Wie op 2 januari 2017 aandelen koopt, moet dus uiterlijk op 31 maart de beurstaks betalen.

Beleggers moeten onder meer de heffingsgrondslag en het bedrag van de taks meedelen per categorie van verrichting en per tarief. Ze moeten het bedrag overschrijven op de rekening van het ‘Inningscentrum - Diverse taksen’ van de federale overheidsdienst Financiën. De belastingverhoging moet 30 miljoen euro opbrengen.

De betaling van de beurstaks kan niet via de jaarlijkse belastingaangifte gebeuren, omdat de beurstaks geen inkomstenbelasting is, zegt het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt. De beurstaks is een indirecte belasting.

Boete

Wie te laat betaalt, krijgt een boete van 12,5 euro per week vertraging. Die boete verdubbelt op 1 juli 2017 naar 25 euro en verdubbelt op 1 januari 2018 nogmaals naar 50 euro. De boete voor een onjuiste of onvolledige aangifte bedraagt vijfmaal de ontdoken taks met een minimum van 250 euro.

Een buitenlandse makelaar kan een vertegenwoordiger in België erkennen die zich ertoe verbindt de beurstaks te betalen. Dat heeft volgens het kabinet-Financiën een dubbel voordeel. De Belgische vertegenwoordiger neemt de formaliteiten over van zowel de Belgische belegger als de buitenlandse makelaar.

De Nederlandse makelaar Degiro zegt dat hij voor zijn Belgische klanten een oplossing voorbereidt. Hij wilde gisteren nog niet zeggen wat die oplossing zal zijn, maar beloofde meer nieuws in de tweede helft van de week. BinckBank wacht af. ‘De wettekst is niet echt duidelijk. We wachten op de publicatie van de wet.’ Sommige Belgische beleggers omzeilen de beurstaks door niet via BinckBank België maar via BinckBank Nederland transacties te doen.

De beurstaks bedraagt 0,27 procent bij de aan- en verkoop van aandelen en 0,09 procent voor obligaties. Het tarief bij de verkoop van kapitalisatiefondsen is 1,32 procent. In 2017 verdubbelt de maximumbelasting per transactie tot 1.600 euro voor aandelen, 1.300 euro voor obligaties en 4.000 euro voor fondsen.

De verdubbeling van de maxima moet samen met de afschaffing van de speculatietaks 46 miljoen opleveren. De speculatietaks heeft in 2016 de beurshandel en opbrengst van de beurstaks fors doen dalen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect